Cyberattack

Bedrägeri och intrång: Cyberattack

Cyberattack

Nedan finner du en kort introduktion till hur en cyberattack kan gå till, vilka syften som ofta ligger bakom samt hur vi på Ports Group kan hjälpa ditt företag att arbeta proaktivt för att förhindra att en attack drabbar er verksamhet.

Kontakta oss

Cyberattack – vad är det och hur skyddar man sig?

Med ökad digitalisering och stora tekniska framsteg följer också fler och större hot i form av avancerade cyberattacker. För att effektivt kunna förhindra sabotage och bedrägerier riktade mot din verksamhet är det viktigt att känna till hur attackerna fungerar – och vilka skyddsåtgärder som finns att vidta.

Cyberattacker kan liknas vid en avancerad och modern form av krigföring. Det är ett allvarligt hot som alla företag, organisationer och stater behöver vara medvetna om samt ha strategier för hur de ska motverkas och förhindras.

Vad innebär en cyberattack?

En cyberattack är en brottslig digital attack som orkestreras av en eller flera illvilliga aktörer, och som riktas mot ett specifikt mål med avsikt att sabotera och/eller utföra någon form av bedrägeri. Målet för en attack kan till exempel vara ett nätverk eller ett IT-system.

Ett annat ord för cyberattacker är IT-attacker.

Vanligen ett kriminellt eller politiskt syfte

Cyberattacker kan utföras av flera olika anledningar, men i de flesta fall är de antingen politiskt eller kriminellt motiverade – eller både och.

Med kriminella cyberattacker avses attacker som utförs i syfte att komma över något av värde, vanligen pengar eller känslig information. Attacker kan också utföras som en del i ett varumärkesintrång, antingen för egen vinnings skull eller för att sabotera. Kriminellt motiverade IT-attacker kan riktas mot en privatperson, ett företag eller annan typ av organisation. 

Politiskt motiverade attacker drabbar generellt myndigheter och andra statliga organisationer. Avsikten kan till exempel vara att sabotera, offentliggöra hemlig information eller att påvisa säkerhetsbrister.

Olika typer av cyberattacker

Idag finns många olika sätt att utföra en cyberattack eller IT-attack på. Digitaliseringens framfart innebär å ena sidan att bättre och mer effektiva skyddsåtgärder blir möjliga, men å andra sidan att bedragarna också hela tiden utvecklar nya metoder. Med anledning av detta är det viktigt att ständigt hålla sig ajour med vad som sker i den digitala världen, samt att ha ett skydd som alltid uppdateras efter hur hoten antar nya skepnader.

Bland de metoder som finns för cyberattacker är följande några av de vanligast förekommande:

Aktiva och passiva cyberattacker

Vid sidan av många olika tillvägagångssätt och metoder kan alla typer av cyberattacker också delas in i en av två övergripande kategorier – aktiva eller passiva.

Aktiva IT-attacker är sådana som direkt orsakar stor och märkbar skada genom att exempelvis krascha system och röja sekretess. Passiva attacker pågår istället mer i det fördolda och syftar framförallt till att komma över känslig information eller andra tillgångar. Systemresurserna påverkas ofta inte nämnvärt, varför passiva attacker kan förbli oupptäckta under en längre tid.

Säkra ett robust skydd mot IT-attacker med Ports Group

För att kunna avvärja potentiella cyberattacker och förhindra att en verksamhet blir utsatt för sabotage eller bestulen på pengar och/eller känslig information, måste man arbeta proaktivt, medvetet och kraftfullt. För att nå framgång krävs dock resurser, kompetens och verktyg som gör det möjligt att bemöta avancerade hot med desto mer avancerade medel. På Ports Group har vi muskler nog att skydda ditt företag mot flera av de vanligaste typerna av cyberattacker. 

Som experter på det mesta inom cybersäkerhet kan vi bistå med ett komplett utbud av kvalificerade tjänster designade för att skydda ditt företag mot både cyberattacker och andra slags hot – såväl gällande dina varumärken, domäner eller andra typer av cyberskydd. Vi kan vara behjälpliga med allt från varumärkesskydd till juridisk rådgivning och tekniska lösningar av olika slag. Alltid skräddarsytt efter ditt företags unika behov förstås.

I vår tjänsteportfölj hittar du bland annat:

Varumärkesskydd
Domänhantering
Cybersäkerhet

 

Kontakta oss gärna för en närmare presentation av våra tjänster samt rådgivning om hur vi kan kan säkra ett effektivt och kraftfullt cyberskydd för just er verksamhet. 

Vanliga frågor om cyberattacker

Vem genomför cyberattacker?

Olika aktörer kan ligga bakom en cyberattack. Det kan till exempel röra sig om en kriminell organisation, men också en stat eller en privatperson.

Vad händer vid en cyberattack?

En cyberattack kan exempelvis leda till att hela system eller nätverk havererar, företagsinformation krypteras och känslig information läcker ut.

Är cyberattacker vanliga i Sverige?

Cyberattacker är dessvärre vanliga i såväl Sverige som andra länder.

Vad är en cyberattack?

En cyberattack är en digital attack som riktas mot exempelvis ett företag eller en myndighet i syfte att sabotera och/eller stjäla pengar och känslig information.

Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Insikt och support

Populära bloggposter

Varumärkesskydd för en IT-chef

Varumärkesskydd ur ett IT-perspektiv

Varumärkesskydd
SV
30, juni 2022
Varumärkesskydd för VD

Varumärkesskydd för VD

Varumärkesskydd
SV
30, juni 2022
Vadumärkesskydd marknadschef

Varumärkesskydd för dig som marknadschef

Varumärkesskydd
SV
30, juni 2022