Ports Group / Blogg / Polestars logotyp har förbjudits från den franska marknaden
Polestar bannad från franska marknaden

Polestar har förbjudits från den franska marknaden – detta på grund av likheten mellan bilmärkena Citroëns och Polestars logotyper.

Hur en pågående varumärkestvist förbjuder ett företags tillgång till en hel marknad.

I juni i år beslutade domstolen i Paris om att förbjuda Polestar Holding AB från att använda sin logotyp i Frankrike under 6 månader, trots att Polestar äger flera varumärkesregistreringar för sin logotyp i hela Europeiska unionen, inklusive Frankrike.

Bakgrunden till detta beslut är att det franska bilmärket Citroën försökt få till en hävning av Polestars varumärkesregistrering hos European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Citroens ansökningar om hävning baserades på förväxlingsrisken och risken för hopblandning med Citroëns tidigare registrerade logotyp som består av två överlappande kromvinklar. Citroën hävdade att det finns en risk för förväxling mellan de två logotyperna, där Polestars logotyp består av två kromkronor som vetter mot varandra och bildar en stjärna.

EUIPO beslutade vid två tillfällen i januari 2020 att logotyperna var olika och att det därför inte fanns någon risk för förväxling bland kunderna. EUIPO fann speciellt att logotyperna skiljer sig åt på det sätt som vinklarna avbildas, särskilt deras vinkel och riktning.

Efter motgångarna hos EUIPO och av oro för Polestars lansering i Frankrike väckte Citroën talan mot Polestar för varumärkesintrång, förfalskning och otillåten konkurrens. Domstolen i Paris ansåg i huvudsak att logotyperna endast var vagt visuellt liknande och att de potentiella kunderna har en hög nivå av uppmärksamhet. Detta förhindrar därmed risk för förväxling mellan varumärkena.

Domstolen beslutade emellertid att med tanke på varumärket Citroëns exceptionella anseende bland franska konsumenter, och baserat på bevis från Citroën som påvisar kommentarer från Internetanvändare som lägger märke till likheterna mellan logotyperna, så finns en risk att konsumenterna kan sammanlänka varumärkena. Domstolen ansåg således att Polestar utnyttjar Citroëns anseende och inkräktar på Citroëns varumärke.

Det är intressant att påpeka att domstolen beslutade att användningen av Polestar-logotypen i Frankrike utgör ett intrång på Citroëns varumärke, samtidigt som de slog fast att det inte finns någon risk för förväxling mellan varumärkena. I det aktuella fallet är det Citroën-varumärkets rykte som orsakar intrång på varumärket, eftersom den visuella likheten mellan logotyperna i kombination med Citroëns betydande rykte skulle gynna Polestar.

Trots den franska domstolens dom är Polestars varumärkesregistrering fortfarande giltig i Frankrike, eftersom EUIPO har ogillat Citroëns ansökningar om hävning av varumärket. Det blir intressant att se om Citroën överklagar dessa beslut till EUIPO:s överklagandenämnd.

Relaterad läsning

hands touching AI_1080x811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Blogg
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6502cf8f9b5bb
15, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Untitled (1040 × 585 px)

Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp

Varumärke
Svenska
pll_64aff8eea2f09
14, juli 2023
Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarli...