Ports Group / Blogg / Registrerat varumärke – en förutsättning för IT
Header_sv

Det är ingen nyhet att varumärket har en större funktion än det haft någonsin tidigare. Varumärket exponeras idag inte bara i fysiska miljöer utan även online världen över.

Det är därför viktigare än någonsin att säkerställa och skydda sitt varumärke, något som alltid bör börja med registrering av ett legalt varumärke samt motsvarande domännamn. Genom detta uppnår företaget en bra grund att bygga vidare sitt varumärkesskydd på, samt ges förutsättningar att försvara sig mot eventuella intrång. Dessutom fungerar både varumärken och domännamn som en identitetsfaktor för konsumenterna, som därmed kan räkna med att de integrerar med det varumärke de förväntar sig.

Det registrerade varumärket har länge fyllt en viktig funktion när det kommer till att tillvarata sina rättigheter inom den legala sektorn. Det bör därför inte komma som någon större överraskning att detta skulle nyttjas även inom andra sektorer. Över en tid har det blivit tydligt att varumärken integreras och används som en identifikationsfaktor även inom IT-tjänster.

Digicert, en av världens största företag inom SSL certifikat, har nu lagt fram förslag till en förändring vid validering av EV-certifikat. Innebörden av förslaget är att varumärket ska visas upp i webbläsaren och därmed säkerställa att det är just varumärkesinnehavaren som ligger bakom hemsidan.

Citat

I och med detta förslag blir det tydligt att varumärkesskydd idag handlar om mer än bara juridik. Utvecklingen går mot att teknik och juridik integreras, vilket gör att denna typ av tjänster inte längre är en fråga för enbart IT-avdelningen, utan i allra högsta grad även för marknadsavdelningar samt ledningsgrupper.

Rekommendationen mot bakgrund av detta är att företag bör se till att ha registrerade ord- och figurvarumärken som är up-to-date. En varumärkesansökan tar i regel från fyra månader upp till ett år innan det är registrerat. Det är därmed viktigt att lämna in varumärkesansökningar i ett så tidigt skede som möjligt. Detta kommer att ge er möjligheten att dra nytta av och upprätthålla säkerheten kring ert varumärke, även när det kommer till tekniska tjänster.

Kontakta oss om ni vill veta mer!

Relaterad läsning

Varumärkesskydd för en IT-chef

Varumärkesskydd ur ett IT-perspektiv

Varumärkesskydd
SV
30, juni 2022
Varumärkesskydd för IT-chefen – vad innebär det & varför är det viktigt? Lär dig mer om varumärkesskydd ur ett IT-...
Varumärkesskydd för VD

Varumärkesskydd för VD

Varumärkesskydd
SV
30, juni 2022
Lär dig mer om varumärkesskydd för VD och hur du kan arbeta med det ur ett VD-perspektiv. Kort om varumärkesskyd,...