Ports Group / Blogg / Så skyddar ni ert varumärke i den växande gamingvärlden
Spelbranchen

Varumärkesskydd i metaverse är en avgörande faktor för företag som vill bevara integriteten för sina varumärken och immateriella tillgångar. Gaming, dvs. spel online, har länge legat i framkant när det gäller användandet av varumärken i den virtuella världen vilket innebär både möjligheter och utmaningar för dig som varumärkesägare. 

Metaverse blir större och större för var dag som går och det blir både viktigare och mer komplicerat att säkra immateriella tillgångar här. När gamingindustrin växer och hittar ny publik behöver fler varumärken än tidigare vara uppmärksamma och skydda sin tillgångar.

Varumärken i spel – visar vägen i det nya landskapet

Gaming har blivit ett mainstream-fenomen. Det är inte längre begränsat till den stereotypa bilden av en tonårskille som sitter framför datorn på sin kammare. När målgruppen utökas och blir mer diversifierad ser vi framväxten av nya genrer och typer av upplevelser. Därmed behöver fler varumärken nu anpassa sig och navigera bland de potentiella risker och möjligheter som är förknippade med immateriella egendomar i den virtuella världen.

Många företag förstår numera värdet av att etablera en virtuell närvaro i den digitala världen, eftersom det gör det möjligt för dem att interagera med en yngre publik. 

När många kostnadsfria spel erbjuder interna mikrotransaktioner, där användare kan köpa kläder och tillbehör till avatarer, samt verktyg integrerade i spelet, uppstår nya möjligheter och utmaningar.

Varumärken som Nike® eller Vans® har erbjudit så kallade skins eller looks i datorspelet Roblox®. Även mer exklusiva varumärken som Balenciaga® erbjuder detta i onlinespelet Fortnite®.

Tech Posrt Group

Vikten av skydd för flera plattformar

En viktig aspekt inom spelindustrin är varumärkesskydd över flera plattformar. Eftersom spelare nu rör sig sömnlöst mellan olika enheter och plattformar, rör sig även virtuella varor och avatars över dessa osynliga gränser. Därför är det väsentligt att etablera ett tydligt och starkt ramverk för konsekvent varumärkesskydd.

Att säkerställa ett konsekvent och starkt varumärkesskydd är avgörande. Detta blir ofta förbisett när det gäller nedladdningsbart innehåll, vilket bör betraktas som en tillgång värd att skyddas. När man ansöker om varumärkesskydd för nedladdningsbara varor bör ansökan täcka olika enheter. På så sätt är ditt varumärke skyddat både för spel som körs på exempelvis en dator och en mobilapp.

Varför globalt skydd är att rekommendera

Eftersom automatiserade processer för att övervaka varumärkesintrång inuti spel online fortfarande är under utveckling är det avgörande att ändå skydda det som är ditt genom att skaffa ett ordentligt skydd. Genom att ansöka om en global klass, eller åtminstone inom hela EU, istället för enbart på din lokala marknad arbetar du proaktivt. Med ett varumärke registrerat på rätt sätt kommer du att kunna hävda dina rättigheter, vilket är en liten kostnad jämfört med en framtida rättslig process.

man vr red sweater 1080×720

Varumärkeslicensiering

Så kallade ”skins” och ”looks” i spel som Fortnite® och Roblox® förfaller inte. Spelare äger dem om de fortsätter att delta i nya versioner av spelet. Man skulle kunna hävda för att ägande av en sådan egendom, som är villkorat av deltagande genom kontinuerliga licensavgifter, faktiskt mer liknar en licens än en verklig överföring av en vara som i den verkliga världen.

Varumärkesägare och licensinnehavare bör granska och uppdatera befintliga varumärkeslicensavtal för att ta itu med nya frågor som uppstår i den virtuella världen.

För att ligga i framkant bör varumärkesägare och licensinnehavare vara vaksamma och övervaka lagstiftningen och de rättsfall som faktiskt finns att studera. Denna kontinuerliga medvetenhet möjliggör att man snabbt kan anpassa sina licensavtal efter eventuella förändringar, vilket säkerställer efterlevnad av såväl lagar som ett effektivt varumärkesskydd.

Aktiv och framåtlutad övervakning

För att göra det hela än mer komplicerat är de automatiska övervakningstjänsterna fortfarande under utveckling, när det kommer till online spel. Företag behöver därför vara proaktiva och skaffa sig kunskap om hur användare engagerar sig med varumärken i Metaverse. Att upptäcka intrång som sker inuti spel är emellertid ofta svårt och kräver nyfikenhet och aktivitet på plattformar där du vanligtvis inte är aktiv.

Tips från den juridiska experten

När det gäller virtuella varor kategoriseras de vanligtvis på ett annat sätt än sina fysiska motsvarigheter. Till exempel, om ett skomärke redan har varumärkesregistreringar för skor och kläder i den verkliga världen och de vill skydda sina virtuella versioner också, måste de registrera dem under en annan kategori. För närvarande innebär detta att man registrerar virtuella modevaror under Klass 9 istället för den vanliga Klass 25.

 

Varumärkesklasser att hålla reda på

  • Nedladdningsbara virtuella varor, främst datorprogram: Klass 9
  • Detaljhandelstjänster med virtuella varor: Klass 35
  • Underhållningstjänster, inklusive spel: Klass 41
  • Online, icke-nedladdningsbara virtuella varor och NFT: Klass 42

Börja resan mot ett registrerat varumärke! 

Är du intresserad av att skydda ditt varumärke? Kontakta våra jurister och experter idag och börja er resa mot ett starkt varumärke.

Relaterad läsning

hands touching AI_1080x811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Blogg
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6502cf8f9b5bb
15, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Untitled (1040 × 585 px)

Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp

Varumärke
Svenska
pll_64aff8eea2f09
14, juli 2023
Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarli...