Ports Group / Blogg / Varumärkesjuristen förklarar: Hur McDonald’s förlorade sitt varumärke BIG MAC
Förundersökning av domännamn

Den 11 januari 2019 beslutade den Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) att McDonald’s förlorar sitt varumärke BIG MAC. Anledningen är att McDonald’s inte lyckats bevisa att de har gjort verkligt bruk av sitt varumärke under de föregående fem åren innan hävningstalan gavs in. Frågan många ställer sig är: hur kan McDonalds inte anses ha använt BIG MAC – en av världens kanske mest kända hamburgare(!) – i tillräcklig utsträckning för att få behålla sin varumärkesregistrering?

Först och främst måste man komma ihåg att det är skillnad på att använda något och att lyckas bevisa att denna användning faktiskt har skett. Det är just i denna skillnad som svaret på frågan ovan återfinns. Den europeiska myndigheten skriver i sitt domslut att McDonald’s, som bevis på verkligt bruk av sitt varumärke BIG MAC, lämnade in en affidavit underskriven av deras representanter och anställda. Då denna affidavit hade skapats av interna representanter ansåg inte myndigheten att samma vikt kunde läggas vid detta dokument som i det fall då det hade kommit från någon utomstående eller opartisk person. McDonald’s lämnade även in bevis på verkligt bruk i form av utskrifter från olika webbsidor (vilka ansågs otillräckliga då de varken uppgav tid, plats eller antal internetanvändare som besökt sidorna); utdrag från Wikipedia (vilket ansågs vara otillräckligt då användare själva kan lägga till information), och reklambroschyrer och förpackningar (vilka ansågs otillräckliga då det inte fanns någon information angående hur de hade distribuerats, till vem, och huruvida de hade lett till någon egentlig försäljning). Då bevisningen inte var tillräcklig ansåg myndigheten att McDonald’s inte visat på att de hade gjort verkligt bruk av sitt varumärke under de föregående fem åren med resultat att varumärkesregistreringen ska hävas.

Slutsatsen blir att det gäller att, oberoende av vilket varumärke som berörs, ta fram material som verkligen visar att varumärket har nått fram till kunden och att företaget bakom varumärket verkligen har sålt produkter under berörda varumärke. Även för välkända varumärken måste man ta detta på fullt allvar och inte med en klackspark, för då är det lätt att man missar (hamburger)målet. Dock, McDonald’s var snabb upp på bollen igen och gav in en ny varumärkesansökan för Big Mac, som registrerades i april 2018, så ni som gärna äter en Big Mac kan nog vara lugna ett tag till i alla fall.

Relaterad läsning

hands touching AI_1080x811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Blogg
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6502cf8f9b5bb
15, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Untitled (1040 × 585 px)

Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp

Varumärke
Svenska
pll_64aff8eea2f09
14, juli 2023
Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarli...