Ports Group / Blogg / Virtuella varumärken: Skydda era tillgångar i den digitala världen
MicrosoftTeams-image (1)

Varumärkesrätten i metaverse befinner sig i en övergångsfas och juridiken är snårig. När nya komplexa frågor uppstår är ett proaktivt förhållningssätt, genom att anta bästa praxis, ett sätt att mota denna osäkerhet. Hur kan man skydda sina fysiska varor i den virtuella världen?

Den här artikeln undersöker betydelsen av varumärken i den virtuella världen, utforskar utmaningarna som företag står inför och ger konkreta rekommendationer om bästa praxis för varumärkesskydd. Genom dessa tips kan företag säkra sina immateriella tillgångar och dra nytta av de möjligheter som den växande virtuella marknaden erbjuder.

MetaBirkin-fallet och riskerna med otillräckligt varumärkesskydd

Det uppmärksammade MetaBirkin-fallet innefattade det lyxiga modevarumärket Hermès som stämde konstnären Mason Rothschild för hans NFT-projekt kallat "MetaBirkins". Rothschild skapade digitala versioner av Hermès Birkin-handväskor, vilket ledde till att Hermès hävdade varumärkesintrång och potentiell konsumentförvirring. Rättegången resulterade i att en federal jury fann Rothschild skyldig och tilldömde i februari 2023 Hermès 133 000 dollar i skadestånd. Detta fall väckte frågor om klassificeringen av NFT:er som varor eller skyddad konst och belyser konflikten mellan framväxande teknologier och etablerade varumärken.

Further Guidance Published

Vikten av varumärkesskydd för virtuella varor och tjänster

MetaBirkin-fallet belyser de risker som företag står inför genom att inte anpassa varumärkesskyddet för virtuella varor och tjänster. Utan adekvata skyddsåtgärder kan varumärkets identitet försvagas och risken är att varorna syns i ”fel” sammanhang eller förväxlas med kopior.

I en digital miljö där virtuella varor och tjänster har ett betydande värde blir varumärkesskydd nödvändigt för att bevara varumärkets integritet och förhindra obehörig användning. MetaBirkin-fallet fungerar som en påminnelse om vikten av proaktiva varumärkesstrategier inom den virtuella sfären.

Hantera utmaningarna med varumärkesskydd för virtuella varor och NFT:s

Organisationer som EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) arbetar för att ta itu med frågan om varumärkesskydd för virtuella varor och NFT:s. I juli 2022 utfärdade EUIPO ett utkast på riktlinjer i syfte att göra klassificeringen av föremål som räknas som virtuella varor och NFT:s mer tydlig. Dessa uppdaterade riktlinjer som publicerades i mars 2023 förväntas ge en efterlängtad vägledning för varumärkesansökningar inom detta snabbt utvecklande område. Men bristen på etablerad praxis och prejudikat kring dessa typer av intrång utgör fortfarande utmaningar för varumärkesägare.

"Om ditt företag planerar vara aktiv inom metaverse de närmaste 2-5 åren bör du överväga att ansöka om varumärkesskydd specifikt för virtuella varor och tjänster.”

- Therese Ehring, Senior Jurist

Bästa praxis för varumärkesskydd i den virtuella världen

II brist på tydliga regler måste varumärkesägare vidta proaktiva åtgärder för att effektivt skydda sina varumärken. Här är några rekommenderade åtgärder:

  • Om ditt företag planerar vara aktiv inom Metaverse de närmaste 2-5 åren bör du överväga att ansöka om varumärkesskydd specifikt för virtuella varor och tjänster.
  • Skydda dina varor och tjänster mot obehörig användning i Metaverse genom att genomföra en omfattande varumärkesstrategi.
  • Följ bästa praxis genom att klassificera virtuella varor under klass 9 och virtuella tjänster som underkategorier inom sina respektive tjänsteklasser.
  • Var medveten om att tillägg av en ny klass kräver en separat varumärkesansökan.

Slutsats

I den ständigt växande, och föränderliga, världen av virtuella varor och tjänster är skyddet av varumärkesidentitet av yttersta vikt. Medan juridiska begränsningar och regleringar fortfarande utvecklas rekommenderas att anta bästa praxis när det kommer till ansökan och skydd. MetaBirkin-fallet belyser riskerna med otillräckligt varumärkesskydd och understryker behovet av proaktiva strategier för att bevara varumärkesintegriteten i den virtuella världen. Samtidigt som organisationer som EUIPO arbetar med att ge tydligare riktlinjer måste varumärkesägare vara proaktiva och anpassa sina varumärkesstrategier till detta dynamiska landskap. Genom att göra detta kan företag navigera bland utmaningarna, säkra sina immateriella tillgångar och på så vis dra nytta av den växande virtuella marknaden.

therese.ehring-1-jpg

Författare

Therese Ehring

Senior Attorney at Law
Authorized European Trademark Attorney

Maila mig

070 441 00 74

Pernilla.Brocker

Författare

Pernilla Brocker

Product Management & Platform Development

Maila mig

+46 31 720 20 02

Börja resan mot ett registrerat varumärke! 

Är du intresserad av att skydda ditt varumärke? Kontakta våra jurister och experter idag och börja er resa mot ett starkt varumärke.

Relaterad läsning

hands touching AI_1080x811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Blogg
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6502cf8f9b5bb
15, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Untitled (1040 × 585 px)

Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp

Varumärke
Svenska
pll_64aff8eea2f09
14, juli 2023
Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarli...