Ports Group / Blogg / Bevakningsskolan 3 av 3 – De förväxlingsbara varumärkena
featured3 sv

Detta är den sista av tre lektioner i vår informationssatsning kring vikten av att bevaka sina varumärken för att undvika potentiellt affärskritiska risker. Här kommer vi fortsätta utveckla EU-problematiken, samt beskriva problematiken kring förväxlingsbara varumärken. Läs första lektionen här och den andra här.

Fortsättning på EU-problematiken
Som vi var inne på i den föregående lektionen har gemenskapsvarumärken, där man kan registrera ett varumärke för hela EU och där ansvaret att skydda sin ensamrätt ligger på varumärkesinnehavarna, orsakat mycket problem. Detta gäller inte bara för varumärkesinnehavare med gemenskapsvarumärken, utan även varumärkesinnehavare med verksamhet och varumärke enbart i ett land. Detta då effektiviteten, både i tid och pengar, som man får av att registrera ett gemenskapsvarumärke i EU gör att många väljer den ansökan trots att de inte är verksamma i något annat land.

Ett vanligt scenario är följande: Vi har två bolag hemmahörande i två olika EU-länder. Bolagen har identiska eller väldigt förväxlingsbara varumärken. Bolag nummer 1 är framsynt och vill säkra sin eventuella internationella expansion. Bolaget registrerar därför ett EU-varumärke. Resultatet blir att när bolag nummer två vill börja exportera sina varor till ett tredje EU-land kan de inte göra det utan att göra varumärkesintrång. Inte nog med risken för höga viten, all användning av varumärket på andra EU-länder än det egna blir omöjligt. Man har således målat in sig i ett hörn.

Förväxlingsbarheten
Hittills har vi nästan bara berört krocken mellan gemenskapsvarumärken och nationella varumärken. Lika viktig är dock aspekten kring att bevaka nationella varumärkesansökningar där det (eventuellt) sker en mer noggrann granskning. Även om en bedömning om förväxlingsbarhet sker vid exempelvis en nationell varumärkesansökan i ett land som täcks av ert gemenskapsvarumärke, vad är det som säger att den handläggaren gör samma bedömning som ni? I regel är det så att det är ni som varumärkesinnehavare som gör den bästa bedömningen kring vad som kan anses vara förväxlingsbart med ert varumärke. Därför ska man ge sig själv chansen att kunna invända mot ansökningar som skulle innebära ett hot mot er ensamrätt. Det gör man med en varumärkesbevakning.

Har ni några frågor kring bevakning av varumärken, eller några andra varumärkesrelaterade frågor för den delen, kontakta oss idag!

Relaterad läsning

Black Friday threat against your brand

Black Friday – ett möjligt hot mot varumärket?

Strategi
Varumärkesskydd
Varumärkessäkerhet
SV
pll_619fa17655ea4
25, november 2021
Inför stora kommersiella helgdagar ökar intrång på ett varumärke online markant, Black Friday är inget undantag. L...