Ports Group / Blogg / Kommentar på Googles varningar på 50 välkända svenska varumärkens sajter
featured

I juni 2017 rapporterade Svenska Dagbladet om 50 välkända svenska bolag vars sajter Google varnar besökare för. Läs det här.

Även om det i flera fall kan vara lite överdrivet att hävda att det är ”osäkert” att besöka nämnda sajter för att de inte har HTTPS (alltså en kryptering av trafiken mellan besökare och sajt), är det ändå intressant att se att effekterna av Googles målsättning ”HTTPS Everywhere” börjar synas i denna typ av sammanhang.

HTTPS har sedan länge varit självklart vid hantering av känslig data. Precis som artikeln nämner uppger representanter för en del av de nämnda sajterna i rapporten att de har det på de delar av sajten som behandlar just känslig data. Denna uppdelning är ett förfarande som (iaf. tills nu) har betraktats som ”branschstandard”.

Med sin unika ställning är det dock Google som avgör vad som är att betrakta som ”branschstandard”, och Googles målsättning är som sagt att hela sajter framöver ska vara HTTPS och inte HTTP.

För att driva på denna utveckling har Google tidigare gått ut med att de kommer successivt kommer dra upp betydelsen av HTTPS vid Googlesökningar. Det är därför relativt säkert att påstå att denna typ av styrning mot en allt mer krypterad trafik mellan besökare och sajt knappast kommer minska.

Det är lätt att som ett multinationellt bolag spela ner betydelsen av detta och förlita sig på sitt välkända varumärke, och därmed anse att denna typ av säkerhetsbrist snarare är ett problem för mindre välkända varumärken. Precis som det juridiska varumärkesskyddet måste det digitala varumärkesskyddet säkerställas och skyddas för att det ska behålla/öka i värde. Det är viktigt att näringslivet är en del av lösningen och driver på utvecklingen mot ett säkrare internet.

Sammanfattningsvis, trenden går stadigt mot att ha en säker sajt på ett i övrigt osäkert internet, de mest välbesökta sajterna bör ligga i bräschen för detta, inte falla efter i utvecklingen.

Relaterad läsning

SAML stöd i Ports Management

Vad du behöver tänka på när du väljer domännamnsleverantör till företaget

Domännamn
SV
14, september 2022
Som företagare är det mycket att tänka på när du väljer leverantör av era domännamn, här kan du läsa mer om allt d...
4 konkreta tips på hur du bygger ett riktigt starkt varumärke

4 konkreta tips på hur du bygger ett riktigt starkt varumärke

Strategi
SV
pll_63204b0c23d68
21, juli 2022
4 konkreta tips på hur du bygger ett riktigt starkt varumärke