Ports Group / Blogg / Varumärke – vad innebär det och vilket syfte fyller ett varumärke?
Varumärke - Exempel Netflix

Ett varumärke är ett unikt kännetecken som får ett företags varor eller tjänster att sticka ut från mängden i en värld full av produkter. Det symboliserar de värden och den kvalitet ett företag vill förmedla och är på många sätt företagets ansikte utåt.

Att ha kunskap om hur varumärken fungerar, vilket syfte de fyller och vad de immateriella rättigheterna kopplade till ett varumärke innebär är centralt för alla typer av företag. 

Nedan hittar du grundläggande information om vad ett varumärke är, vilka olika typer av varumärken som finns och som går att skydda. Du hittar också information om hur vi på Ports Group kan hjälpa till att värna om ditt unika varumärke på bästa sätt.

Vad innebär begreppet varumärke?

Ett varumärke är en immateriell tillgång som används för att särskilja dina varor och/eller tjänster från andra på marknaden. Det är nära associerat med ditt företags identitet, rykte och renommé. Ett varumärke hjälper även dina kunder att identifiera just dina produkter eller tjänster i ett hav av utbud.

Olika typer av varumärken

För många är begreppet varumärke synonymt med logotyp – det vill säga en grafisk symbol eller ett emblem som representerar företaget och som används vid marknadsföring av fysiska produkter eller tjänster. Logotyper är dock bara ett av flera olika typer av varumärken som företag kan använda för att skapa igenkänning. 

Exempel på varumärkestyper

Följande är exempel på olika slags igenkänningstecken som klassas som varumärken och som därmed går att varumärkesskydda.

Ordmärken

Denna varumärkestyp kan bestå av ett eller flera ord samt innehålla en kombination av ord, siffror och specialtecken som frågetecken och utropstecken. Registreras alltid i standardtypsnitt. 

Figurmärken (logotyper)

Varumärken som bara består av en grafiskt formgiven figur alternativt en figur i kombination med ord. Särskilda typsnitt i ordmärken räknas också som figurmärken. 

Utstyrselmärken

Unik utformning/design på en vara eller förpackning.

Ljudmärken

Jingel, melodi eller ljud som kännetecknar företaget.

Positionsmärken

Särskild placering av ett varumärke – exempelvis ett figurmärke eller ordmärke – på fysiska produkter. 

Ornamentmärken

Regelbundet mönster som är återkommande i produkter och som kännetecknar företaget.

Rörelsemärken

Till exempel animerade logotyper där delarna som utgör varumärket rör sig, flyttas eller ändrar form. 

Multimedia- och hologrammärken

Kombination av ljud och bild samt tredimensionella märken skapade med hologramteknik.

 

Därför bör du registrera ditt varumärke

Varumärkesregistrering handlar framförallt om att värna om det du har byggt upp genom att skydda det som kännetecknar just ditt företag och de produkter du marknadsför. 

Genom att registrera ditt varumärke på den eller de marknader du är verksam erhåller du varumärkesskydd med ensamrätt till ditt varumärke. Ensamrätten gör det olagligt för andra att använda ditt varumärke och hjälper därmed till att förhindra att andra åker snålskjuts på det du har skapat.

Vidare skyddar en registrering också dig själv från att av misstag råka göra intrång på någon annans skyddade varumärke. Det hjälper även till att skapa nyfikenhet och intresse bland kunder och investerare samt att ytterligare bygga ett gott rykte och renommé.

Upptäck våra tjänster inom varumärkessäkerhet

Vill du ha hjälp med att ansöka om varumärkesregistrering samt se till att skyddet upprätthålls med hjälp av aktiv varumärkesbevakning? Hos oss hittar du Sveriges bästa utbud av tjänster inom varumärkessäkerhet

Med vår spetskompetens inom varumärkessäkerhet kan vi bland annat bistå med:

  • förundersökning och klassingssamtal inför varumärkesansökan
  • komplett hjälp med varumärkesregistrering – i Sverige och utomlands
  • olika typer av varumärkesbevakning som effektivt förhindrar intrång.

 

Tillsammans med dig skapar vi en vattentät varumärkesstrategi som garderar dig mot potentiella hot och bedrägerier och som håller ditt varumärke intakt. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med varumärken och hur vi kan hjälpa dig? Välkommen att höra av dig via mail eller telefon.

Vanliga frågor om varumärke

Vem kan registrera ett varumärke?

Såväl små som stora företag inom alla typer av branscher kan registrera ett varumärke. 

Hur registrerar jag ett varumärke?

Svensk varumärkesregistrering sker genom en ansökan till PRV. Registrering inom EU görs hos EUIPO och internationell registrering görs hos WIPO.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som identifierar ett företags varor eller tjänster. Det kan till exempel vara en logotyp, ett ordmärke eller en särskild signaturmelodi.

Hur skyddar jag mitt varumärke?

Varumärkesskydd erhåller du enklast genom att registrera ditt varumärke på den marknad du är verksam. Ett varumärke kan också skyddas genom inarbetning.

Vad är skillnaden mellan företagsnamn och varumärke?

Ett företagsnamn registreras hos Bolagsverket och är namnet på själva bolaget. Ett varumärke är en immateriell tillgång som registreras hos PRV.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna!

Relaterad läsning

Varumärkesskydd för en IT-chef

Varumärkesskydd ur ett IT-perspektiv

Varumärkesskydd
SV
30, juni 2022
Varumärkesskydd för IT-chefen – vad innebär det & varför är det viktigt? Lär dig mer om varumärkesskydd ur ett IT-...
Varumärkesskydd för VD

Varumärkesskydd för VD

Varumärkesskydd
SV
30, juni 2022
Lär dig mer om varumärkesskydd för VD och hur du kan arbeta med det ur ett VD-perspektiv. Kort om varumärkesskyd,...