Svea får hjälp med allt ifrån varumärkes- och domännamnsrelaterade frågor till förvärv och bevakningar

Bild på Svea ekonomi

Utmaning

I en expansiv fas krävs proaktivitet

För att kunna växa och expandera internationellt i en oerhört utsatt bransch krävs proaktivitet och ett strategiskt partnerskap för frågor kring varumärken och domännamn.

Med så många olika rörliga delar i form av varumärken och domännamn i kombination med många marknader, har det funnits ett starkt behov av att få hjälp med prioriteringen av åtgärder kring varumärkes- och domännamnsportföljen. Slutligen har det även funnits ett behov av att ta över domännamn registrerade av andra, få tydlig överblick och – inte minst – samla varumärkes- och domännamnsinnehav hos en och samma leverantör.

För ett par år sedan kände vi att vi behövde samordna varumärkesskyddet med domänhanteringen och valet föll på Ports. Billy Affelin har varit vår kontaktperson genom hela samarbetet och både han och hans kollegor är superbra att ha att göra med. Förutom att vi känner oss trygga med deras expertis uppskattar vi även deras proaktiva arbetssätt – de är på hugget och håller oss alltid uppdaterade med tips och rekommendationer.

Iréne Thorstensson

Iréne Thorstensson

Webbansvarig - Svea Ekonomi

Lösning

Förvärv, förvaltning och bevakning

Samarbetet mellan Svea Ekonomi och oss inleddes redan på 1990-talet. Under åren har det strategiska partnerskapet sedan fördjupat. Från att enbart varit en domännamnsleverantör till Svea Ekonomikoncernen är vi idag en strategisk rådgivare som tar hand om förvaltning och bevakning av Svea Ekonomikoncernens varumärken och domännamn.

Svea Ekonomi arbetar i en utsatt bransch och finns över stora delar av Europa. Detta kräver en partner med proaktivitet och god kompetens inom strategiska frågor kring varumärken och domännamn.

  • Tvister och förvärv
    Vi har tillsammans med Svea Ekonomi under åren byggt upp en hållbar strategi för hur vi långsiktigt ska arbeta varumärken och domännamn. Detta innebär att vi löpande arbetar med att ta över domännamn som inkräktar på Svea Ekonomis varumärke. Vi har gjort flertalet juridiska varningsbrev och domännamnstvister för Svea Ekonomi och alla tvister vi gått vidare med har vi slutligen även vunnit.
  • Varumärkesförvaltning
    Svea Ekonomikoncernen är som sagt en organisation med många bolag, varumärken och marknader. Detta leder nästan undantagslöst till en komplex och omfattande varumärkesstruktur. Under 2015 inleddes en process där vi samlade hela varumärkesportföljen för Svea Ekonomi i en säker förvaltning hos oss med juridiskt ansvar.
  • Bevakning av varumärken och domännamn
    Att inte ha en väl formulerad plan för det löpande arbetet med bevakningstjänster är något som vi många gånger sett leda till affärskritiska konsekvenser. Vi tillhandahåller därför Svea Ekonomi med bevakning av varumärken och domännamn enligt en gemensamt utformad plan med daglig rapportering.

 

Resultat

Strategisk och proaktiv helhetshantering

Vi har tillsammans med Svea Ekonomikoncernen idag en stark strategisk relation med samlad hantering, förvaltning och bevakning av varumärken och domännamn. Vi är den strategiska partnern även för proaktiva juridiska åtgärder, såsom förundersökningar för varumärken och domännamn innan lanseringen av en ny satsning. Vid nya satsningar arbetar vi tillsammans med Svea Ekonomi med att ta fram handlingsplaner för varumärken och domännamn, och sedan utför vi alla åtgärder för dem.

Sedan 1990-talet har samarbete mellan oss på Ports och Svea Ekonomi varat och vi har varit delaktiga i att skydda Svea Ekonomis kraftiga expansionsresa. Vi har varit den strategiska partnern för kontroll, hantering och bevakning av varumärken och domännamn, inklusive förvärv och juridiska tvister kring domännamn.

Om Svea Ekonomi

Svea

Svea Ekonomikoncernen är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med över trettio års erfarenhet av att korta ned företags kredittider är Svea Ekonomi idag ett naturligt val av finansieringspartner för många företagare. svea.com

Lösningar i caset

Bevakningstjänster ikon

Bevakningstjänster

Våra bevakningstjänster skyddar ditt varumärke från intrång i allt från appar, sociala medier till hemsidor för total varumärkessäkerhet.
Strategi och konsultation ikon

Varumärkeskonsultation

Behöver du hjälp med varumärkeskonsultation? Som en del i vår varumärkeshantering erbjuder vi strategisk konsultation och rådgivning kring hela din v...

Kundcase

Andra kunder vi hjälper

Svenska Skidförbundet Kundcase Ports Group

Svenska Skidförbundet

Får full kontroll över varumärken och domäner
Coolstuff customer case

Coolstuff

Coolstuff får hjälp med registrering av varumärken och domäner
Storm Commerce

Norce

Hantering av strategiska och immaterialrättsliga frågor under rebranding

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag

Hör av dig till oss så berättar vi mer