Ports Group / Guider / Så bör företag jobba med Corporate Domain Management – en komplett guide

Ladda ned guide och få svar på frågorna

  • Vad är domänhantering? 
  • Hur bör företag jobba med domänhantering?
  • Vad är viktigt när man registrerar domäner?
  • Vilka rutiner behövs?

Ladda ner guide

vejledning Corporate domain management

Varför är det viktigt att du lär dig mer om Corporate Domain Management?

En effektiv och fungerande domänhantering är en avgörande pusselbit i arbetet för att skydda bolagets immateriella tillgångar, inte minst varumärken.

Domäner bör ses som en tillgång och har en så pass central roll för den digitala närvaron, att de kräver att det finns en utarbetad strategi kring hur ni ska hantera dem.

Vem är guiden användbar för?

Ansvaret kring domäner ligger ofta på IT-avdelningen. Den här guiden riktar sig därför till dig som är IT-chef eller är involverad i arbetet att underhålla era domäner.

Introduktion

Det spelar egentligen ingen roll om du driver eget, är ett bolag med fem anställda, eller är en global enterprise. Att vårda din domän eller domäner - är oavsett en affärskritisk aktivitet lika viktigt som att du tar hand om din hemsida. I den här guiden får du en helhetsbild kring vad domänhantering, eller Domain Management är och hur ett bolag bör jobba med det. Du kommer efter att ha läst guiden även få en förståelse kring vad som är viktigt när du registrerar domäner och vilka arbetsrutiner som behövs för en fungerande domänhantering.

Ladda ner guide

Ansvaret kring domäner ligger ofta på IT-avdelningen. Den här guiden riktar sig därför till dig som IT-chef eller till sig som underhåller era domäner. Du får guiden både till din mail och ser den direkt i din webbläsare.

Relaterad läsning

ai purple 1080×811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Blogg
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6502cf8f9b5bb
15, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Untitled (1040 × 585 px)

Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp

Varumärke
Svenska
pll_64aff8eea2f09
14, juli 2023
Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarli...