Få kostnadsfri riskanalys för ditt företag

Riskanalys företag - så gör vi

Varumärket må vara registrerat men är det tillräckligt skyddat mot intrång? Börja med en kostnadsfri riskanalys av ditt varumärkesskydd!

Få kostnadsfri riskanalys

Fördelarna för verksamheten med att se över riskerna

 • Vi kan identifiera eventuella varumärkesintrång och genomföra åtgärder för att förhindra dem.
 • Genom att utvärdera ditt varumärkes styrkor och svagheter kan vi ligga steget före så att intrång inte kan ske.
 • Inför en utlandsexpansion kan vi utvärdera och bedöma styrkan hos ditt varumärke på dessa, nya, marknader. På så sätt minskar du risken för att du själv gör ett varumärkesintrång!
kristopher-roller-PC_lbSSxCZE-unsplash

Få kostnadsfri riskanalys över ditt varumärke

Du får information om

 • Potentiella hot
 • Luckor i varumärkesskyddet
 • Tips på åtgärder för att skydda varumärket

Vad är en riskanalys?

En riskanalys för företagets varumärken är en utvärdering av varumärket och verksamheten för att se över dess legala styrkor och hur väl skyddat företagets varumärken är. Syftet med en riskanalys för ett företags varumärken är att bedöma sannolikheten för att ert varumärke ska förväxlas med andra varumärken som redan används. Dessutom identifierar vi eventuella juridiska hinder eller utmaningar som kan uppstå genom användningen av varumärket.

När Ports Group ska göra en riskanalys för ditt företag granskar vi varumärket gentemot vilken bransch ni är aktiva inom, vilken målgrupp ni har och vilken marknad ni agerar på. Analysen innefattar också granskning av företagets befintliga olika varumärken och varumärkesregistreringar samt utvärdering av varumärkets särskiljningsförmåga och hur skyddat det är idag.

Minimera riskerna - få heltäckande analys

Vår varumärkesanalys ger dig full koll på eventuella risker, den är helt kostnadsfri och du får våra rekommendationer baserat på vår analys.

Få kostnadsfri riskanalys

Hur gör man en riskanalys för företag?

Det första steg som Port Group tar är att se om det finns existerande varumärken som är identiska, eller liknande, med det varumärke du har eller ska ansöka om.

Därefter utvärderar vi varumärkets styrka. Hur starkt ett varumärke är beror på dess särskiljningsförmåga. Varumärken kan kategoriseras som fantasifulla, godtyckliga, suggestiva, beskrivande eller generiska. Och skyddsnivån för ett varumärke beror på dess styrka.

Nästa steg är att undersöka vilken grad av sannolikhet det är att varumärket kan förväxlas med andra, redan existerande, varumärken. Vi beaktar även om varumärkets namn är vilseledande, omoraliskt eller olagligt.

Slutligen skapar vi och lämnar in en varumärkesansökan. Därefter kan vi sätta upp varumärkesbevakningar, så att du får notiser om någon försöker registrera ett varumärke som gör intrång på ditt företags varumärken.

Skräddarsydda lösningar baserade på ditt företags behov

Med vår kostnadsfria riskanalys tittar vi på varumärkets alla delar, både gällande varumärket i sig, dina domäner och webbsäkerhet. Vi analyserar företagets nuvarande risker och sannolikheten för att ett intrång inträffar. Det innebär att vi undersöker bland annat ifall ett annat företag har ansökt om liknande varumärkesnamn, om någon gör intrång på ert varumärke eller om du behöver förnya dina domäner.  

Kombinerat med de uppgifter vi får från dig, görs en kartläggning över eventuella luckor i varumärkesskyddet. På så sätt får du en översikt kring potentiella hot och risker. Därefter tar våra team av experter fram skräddarsydda lösningar för att minska dina risker framöver. 

Därför är det viktigt att göra en riskanalys

Riskanalysen ger information om:

 • Potentiella hot

 • Luckor i varumärkesskyddet

 • Tips på åtgärder för att skydda varumärket

Hur kan man skydda sitt varumärke?

Skydda ditt varumärke och företagets immateriella tillgångar genom att vara väl förberedd. Våra tjänster inom varumärkesskydd gör att du kan lämna över allt ansvar på oss och i stället fokusera på annat. Låt inte verksamheten ta skada genom att låta oss se över era risker. För att få en effektiv riskhantering är det en god idé att börja med en riskanalys, på så vis får du de bästa möjliga förutsättningarna. 

När du registrerar varumärket behöver ni att ha strategi framåt. Vilka domännamn är lediga? Hur agerar jag när jag upptäcker att mitt varumärke utnyttjas av andra? Har jag en bevakning uppsatt så att jag får reda på om någon begår intrång mot det?

Figurmärke

Få ett starkt varumärkesskydd

Genom att se över risker kan ditt företag ligga steget före. Du får ett bra och starkt varumärkesskydd och kan fokusera på din kärnverksamhet. Vill du veta mer om riskhantering? Vi berättar mer!

Varför är det viktigt med en riskanalys för ditt företag och dina varumärken?

En varumärkesanalys är ett viktigt verktyg för företag som vill skydda sin immateriella egendom. Att företaget har ett bra varumärkesskydd innebär att du kan undvika risker, exempelvis olika juridiska tvister gällande användningen av ditt företags varumärken.

Marknadsledande inom varumärkessäkerhet

För att inte allvarliga intrång ska inträffa behöver du ta hjälp av en expert på risker för varumärken - vi på Ports Group arbetar för att riskerna minimeras, så att du kan fokusera på din verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att värdera styrkor och svagheter samt utföra riskanalyser. Våra många experter på varumärkesskydd, både tekniskt och legalt kan göra stor skillnad för dig och du kommer att spara både tid och pengar.

Med mer än 25 års erfarenhet av att hjälpa företag till en säker och effektiv varumärkesportfölj är vi en trygg partner. Vårt team av jurister, tekniker och digitala strateger, i kombination med kundplattformen Ports Management, kan erbjuda en unik säkerhetslösning och effektiv hantering av dina varumärken.

BevakningBevakning

Undersökning

 Vi sätter oss in i din verksamhet och kommer med råd och tips kring hur du ska tänka för att uppnå ett så starkt skydd som möjligt.

Granskning

Granskning

Resultaten granskas av våra experter, som har kunskap om och förståelse för dina varumärken och affärsverksamhet. 

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan

Sista steget är att vi ger dig rekommenderade åtgärder. Det finns ofta flera olika alternativ, och vårt legal-team och digitala strateger hjälper dig gärna att diskutera vad som är bäst för just dig.

Få kostnadsfri riskanalys över ditt varumärke

Varumärket må vara registrerat men är det tillräckligt skyddat mot intrång? Börja med en kostnadsfri riskanalys av ditt varumärkesskydd!

Riskanalysen ger information om

 • Potentiella hot
 • Luckor i varumärkesskyddet
 • Tips på åtgärder för att skydda varumärket