Ports Group / Blogg / Black Friday – ett möjligt hot mot varumärket?
Black friday hot mot varumärket

Inför stora kommersiella helgdagar ökar varumärkesintrången online markant och Black Friday är inget undantag. Inte nog med att inköpen generellt ökar under Black Friday, vårt köpbeteende har i större utsträckning övergått till e-handel, i synnerhet i samband med rådande coronaläge. Detta gör det än viktigare för företag att skydda sina varumärken.

Av den senaste e-handelsrapportern “E-barometern” framgår bland annat att köpen online ökade med 11% under det tredje kvartalet i år. Detta möjliggör ytterligare tillfällen för bedragare att utnyttja situationen och begå intrång och brott på nätet - detta utan din vetskap om du inte har sett till att säkra ditt varumärke i alla led.

Inför Black Friday finns det därför stor anledning att vara extra vaksam kring hur ert varumärke används online. Köpare är till exempel ofta mindre benägna att ana oråd när piratkopior säljs till billigare pris (under förevändningen att de är ett ”tillfälligt erbjudande”). Andra former av intrång som kan aktualiseras är så kallade ”phishing-mail” där kunder uppmanas att klicka på länkar för att komma till ”erbjudandet” och där oseriösa aktörer och bedragare samlar in känslig information. Här är det fördelaktigt för er som företag att säkerställa att det är ni som kommunicerar från er domän. Detta kan till exempel göras genom implementering av DMARC och en kontinuerlig analys av e-postflödet.

6 st tips för att skydda ditt varumärke

 1. Rätt skyddsnivå
  Ett första, och enligt vår mening grundläggande, steg är att ha ett helhetstänk kring varumärket och att ha alla rättigheter, som rör hela varumärket, på plats. Rätt skyddsnivå är avgörande för att undvika luckor i ditt varumärkesskydd! Ett annat viktigt steg och exempel är att, förutom att täcka upp de geografiska marknader där ert varumärke säljs, även skydda ert varumärke i de länder där ni har produktion.
 2. Rätt bevakning
  Att bevaka sitt varumärke är A och O för att snabbt kunna agera på intrång – både sina varumärken och domäner. När du registrerar ditt domännamn finns en risk att varumärket börjar att användas i bedrägligt syfte nästan omedelbart. Utan en bevakning märker företag ofta inte att så skett förrän problem har uppstått. I dagens moderna och digitala samhälle är det vidare en enkel och snabb process för oseriösa aktörer att lägga upp piratkopior till försäljning på olika marknadsplatser eller att registrera sociala mediekonton i syfte att försöka lura köpare. En bra bevakningslösning ger dig en möjlighet att snabbt upptäcka och agera på eventuella intrång, innan era kunder drabbas och ert varumärke i förlängningen riskerar att skadas genom ett försämrat anseende och renommé.
 3. IT-säkra varumärket
  SSL-certifikat anses numera som en hygienfaktor på hemsidor, men i tillägg bör företag även se över lösningar för att säkerställa ensamrätt till att skicka e-post från sina domäner. Att säkerställa en säker e-post handlar lika mycket om inkommande mail som utgående och som företag bör man vara ytterst vaksam kring främst externa mail och inte klicka på länkar där man är det minsta osäker på vem avsändaren är! Läs mer om Säker e-post (ECP).
 4. Tydlighet mot kunder
  Var tydliga och konsekventa i hur ni kommunicerar med era kunder. En enhetlig kommunikation ger era kunder chansen att reagera på kommunikationssätt som inte följer er standard.
  Förutom ett tydligt och konsekvent språk i er kommunikation, kan även ny teknik hjälpa er i denna del. Ett VMC-certifikat gör att ni kan visa er logotyp i kundens inkorg och därmed ökar förtroendet för er kommunikation gentemot kunder. Med hjälp av ett VMC-certifikat ser era kunder på ett tydligt sätt att ni är en betrodd avsändare och att mailet ni skickat är legitimt.
 5. Strategi för reaktiva insatser
  När eventuella intrång sker kan åtgärder sättas in snabbare om det finns en tydlig strategi/åtgärdsplan för hantering av sådana frågor. Exempel på frågor som man bör ha satt upp en strategi för kan till exempel vara “När använder man sig av en takedown?” och “När går man till tvist?”.
 6. En proaktiv IT-miljö
  Hur skulle din affär drabbas om er site blev svart, gick ner och inte gick att handla från? En IT-miljö är aldrig starkare än sin svagaste länk. Oavsett om det gäller en webbserver eller mer avancerade klusterlösningar, är det av största vikt att ha redundans i alla led. Att spegla samtliga delar av IT-infrastrukturen säkerställer upptid och minimerar risk för dataförluster om katastrofen skulle vara ett faktum. Med vår hosting-lösning kan du känna dig trygg i att hemsidan inte kraschar när mängden besökare snabbt ökar under kort tid.

Risken inte unik för Black Friday

Enlig e-barometern är det inte enbart runt Black Friday som hoten mot varumärket är stora, utan de flesta storhelger och inte minst julhandeln. Julklappsköpen på nätet förväntas nå rekordsiffran 11,4 miljarder kronor under 2021 enligt mätningar i e-barometern. En ökning med cirka 8% jämfört med samma kvartal i fjol.

Sammanfattning

Black Friday är en stor möjlighet och händelse men med det medföljer också hot. 

 • Var på din vakt! Även om ditt företag inte aktivt deltar i Black Friday så kan bedragare utnyttja situationen och ert varumärke.
 • Proaktiva åtgärder är alltid dom bästa för att undvika problem och kostsamma reaktiva åtgärder.
contact-1

Författare

Viktor Berglund

Director Portfolio Management & Development

Dela inägget

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med varumärkessäkerheten?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

hands touching AI_1080x811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Blogg
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6502cf8f9b5bb
15, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Untitled (1040 × 585 px)

Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp

Varumärke
Svenska
pll_64aff8eea2f09
14, juli 2023
Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarli...