I Folksams upphandling för hantering av deras omfattande domännamnsinnehav valde de Ports Group på grund av vår ”höga kompetens, konkurrenskraftiga pris och oslagbara service”.

UPPDRAGET

UPPDRAGET

Folksam hade ett omfattande domännamnsinnehav karakteriserat av spridd hantering och ouppdaterade/felaktiga kontakt- och ägaruppgifter. Folksam initierade därför 2016 en upphandling för att få full kontroll över sitt domännamnsinnehav samt en säker hantering.

PORTS GROUPS BIDRAG

PORTS GROUPS BIDRAG

Valet föll på Ports Group på grund av vår helhetslösning med aktiv förvaltning. Vi inledde med en workshop som låg till grund för framtagningen av instruktioner för domänhantering. Sedan tog Ports Groups konsulter ansvar för hela konsolideringsprocessen, inkl. göra tilläggsregistreringar, förvärv samt flytta in Folksams totala innehav.

RESULTATET

RESULTATET

Folksam har gått från en spridd och inkonsekvent domännamnshantering till en samlad och säker förvaltning i Ports Groups Corporate Domain Management lösning.

”Jag är mycket nöjd med Ports Groups arbete med att vägleda oss från en vildvuxen domännamnsportfölj till en överskådlig och tydlig hantering av våra domäner. Kombinationen av hög kompetens, konkurrenskraftigt pris och oslagbar service blev vägvinnande för oss.”

Christopher Constantien

Head of Brand Communication på Folksam

Folksams historia började för över hundra år sedan. När bolaget Samarbete sedermera går ihop med livförsäkringsbolaget Folket 1925 bildas det nya bolaget Folket i Samarbete. Folket i Samarbete byter sedan namn till Folksam. Folksams organisation, som idag inkluderar ca. 3900 anställda, är uppdelad i moderföretagen Folksam Liv och Folksam Sak. Folksam Sak inkluderar Folksam Skadeförsäkring, Förenade Liv, Tre Kronor och SalusAnsvar. Folksam Liv inkluderar Folksam Fondförsäkring, KPA Pension och LO Pension. Med en lång historia och omfattande organisation, som även är uppdelad på flera bolag, uppstod ett behov hos Folksam att konsolidera domännamnshanteringen. Folksam utlyste därför under 2016 en upphandling för hanteringen av deras omfattande domännamnsportfölj. Som sig bör var kravspecifikationen i upphandlingen omfattande och högt ställda. Valet föll till slut på Ports Group, som trots att vi inte kunde presentera den billigaste lösningen, ändå valdes på grund av vår höga säkerhet, strategiska kompetens och helhetserbjudande inom allt från domännamns- och varumärkesförvaltning, tekniska och juridiska tjänster till bevakningstjänster. Samarbetet inleddes med en Workshop. Inför denna hade vi på Ports Group tagit fram ett gediget förundersökningsmaterial som inkluderade bl.a. alla domännamn man vid tillfället hade kännedom om, men även vårt egna analysresultat som identifierat ytterligare legitimt och illegitimt registrerade domännamn. Vi hade även gjort en analys av tillgängligheten hos varje lydelse som var relevant för Folksam. Domännamn är ett område som det sällan finns en solklar enskild intressent/ansvarig för på ett bolag. I Folksams fall insåg man vikten av att ta in flera berörda inom bolaget. På Workshopen deltog därför representanter från Folksams legal-, marknads- och IT-avdelningar. Workshopen var en grund för det fortsatta arbetet med att ta fram instruktioner för domänhantering och inkluderade därför en inledande kategorisering av lydelser, identifiering av relevanta toppdomäner, prioritering fortsatta åtgärder med mera. Efter avslutad workshop skickade Ports Groups konsulter ett utkast till instruktioner baserat på workshopen. När det inledande arbetet var slutfört inleddes konsolideringsarbetet. När man har den historik och omfattande organisation som Folksam har är det snarare regel än undantag att domännamn under årens lopp registrerats vid många olika tillfällen, av olika personer hos olika leverantörer. Resultatet blir ofta att domännamnsinnehavet blir svårt att överblicka och hundra procent kontroll nästan omöjligt. Brist på kontroll över domännamn är något som kan bli direkt affärskritiskt i värsta fall, något som Folksam var medvetna om när de initierade upphandlingen. Konsolideringen av Folksams domännamn har varit ett omfattande arbete då innehavet karakteriserat av ouppdaterade kontaktuppgifter och spridd förvaltning. Som tur är har Ports Groups konsulter mångårig erfarenhet av detta arbete. I samband med konsolideringen av alla domännamn gjordes även tilläggsregistreringar enligt plan, samt förvärv av ett strategiskt viktigt domännamn för ett av Folksams dotterbolag. Domännamnsförvärvet gjordes anonymt för att maximera de förhandlingstekniska fördelarna gentemot den dåvarande ägaren. Efter konsolideringen har Ports Group även satt upp domännamnsbevakning och tekniska tjänster i form av DNS för flertalet domännamn i portföljen. Under den inledande fasen av vårt strategiska samarbete har fokus varit på att samla alla domännamn för att få full kontroll. Allteftersom alla domännamn blivit samlade hos Ports Group kommer det framtida arbetet, utöver den löpande dagliga konsultationen och utförandet av alla domännamnsrelaterade åtgärder, att handla om att successivt städa i portföljen och ta informerade beslut om att säga upp alla domännamn som inte följer plan.

Läs hela storyn

Om Folksam

Folksam är ett kundägt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och de är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att Folksams kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. folksam.se