E-postbedrägerier har på kort tid blivit ett stort hot mot företags verksamhet. Så här skyddar vi Oatly.

UPPDRAGET

UPPDRAGET

Som publikt varumärke med närvaro i över 20 länder har Oatly ett stort ansvar att säkerställa och upprätthålla en hög säkerhetsnivå för att skydda både sig själva och sina samarbetspartners. Oatly har därför i över 10 år anlitat Ports Group för att vara deras strategiska partner för domännamn och DNS. Under 2017 ökade antalet rapporterade e-postbedrägerier med över 1000% och Oatly behövde säkra upp sin verksamhet mot detta hot.

PORTS GROUPS INSATS

PORTS GROUPS INSATS

Utöver löpande hantering och säker förvaltning av domännamn och DNS åtog sig Ports Group 2018 att säkra upp e-posthanteringen och i det minimera risken för att Oatlys digitala identitet används för e-postbedrägerier. Detta ledde till att Ports Groups tjänst Email Compromise Protection implementerades.

RESULTAT

RESULTAT

Genom att säkra upp hela kedjan från en samlad och säker hantering av domännamn och DNS, implementation av säkerhetsmekanismer för att motverka e-postbedrägeri till bevakning av tredjepartsregistreringar av domännamn, har Oatly och Ports Group tagit alla rimliga åtgärder för att säkra upp Oatlys digitala närvaro.

"Efter att under en period ha sett problem med falska e-mails växa lavinartat vände vi oss till Ports Groups som vi sedan flera år har som partner för skydd av vår digitala varumärkesidentitet. Vi presenterades för deras tjänst Email Compromise Protection, vilken verkade för sammanhanget lovande. Efter en hel del tweakande och analysarbete tillsammans med Ports är problemet i princip eliminerat och vi känner oss tryggare med användarnas mailhantering."

Jacob Malmros

IT Manager på Oatly

Strategisk domännamnspartner med juridiskt ansvar

Sedan starten på 90-talet har Oatlys kraftiga tillväxt och internationella expansion ställt krav på att ha en partner med proaktivitet och god kompetens inom strategiska frågor kring varumärken och domännamn. I över 10 år har Oatly därför anlitat Ports Group för säker hantering och förvaltning av domännamn och DNS.

Oatlys domännamnsportfölj förvaltas i Ports Groups Corporate Trademark Management tjänst med dedikerad kontaktperson, komplett översikt över domännamn, varumärken och hostingtjänster samt – viktigast av allt – en komplett outsourcing av både administration och juridiskt ansvar för portföljen.

Ports Group bevakar även löpande registreringar av nya domännamn som eventuellt skulle kunna vara ett hot mot Oatlys varumärke. Vi har även biträtt Oatlys juridiska ombud med att ta kontroll över domännamn som registrerats i ond tro.

Skydd mot e-postbedrägerier med Email Compromise Protection

E-postbedrägerier är alla typer av bedrägerier där någon förfalskar en e-postadress för att utge sig för att vara någon annan i syfte att komma över pengar, känslig information och/eller sprida skadlig kod. Tidigare har e-postbedrägerier i regel handlat om att registrera ett förväxlingsbart domännamn för att lura ett företags kunder och/eller anställda.

På senare tid har så kallad ”spoofing” blivit ett stort problem. Att ”spoofa” är att skicka e-postmeddelanden till mottagare som exakt ser ut att komma från den person man vill utge sig för att vara, inklusive den personens exakta mailadress som avsändare. E-postbedrägerier riktar sig inte enbart mot den egna organisationen, utan även mot företagets kunder och/eller leverantörer.

Anledningen till spoofing existerar är att e-postsystemet i grund och botten saknar mekanismer att hindra någon från att skicka ett mail med någon annans e-postadress som avsändare.

En vanlig missuppfattning är att problemet med spoofing ligger på mottagaren av det förfalskade e-postmeddelandet (offret) att lösa/förhindra. Men för att faktiskt kunna stoppa ett illegitimt e-postmeddelande krävs det att ägaren av domännamnet som används som avsändare har möjliggjort detta. Därför ligger ansvaret för att förhindra spoofing alltid primärt på ägaren av domännamnet, inte den potentiella mottagaren av det spoofade mailet. Det är alltså primärt ett skickande och inte mottagande problem.

Ägare av domännamn kan stoppa illegitima e-postmeddelanden, och därigenom den mest lömska av e-postbedrägerier, genom att implementera DMARC, SPF och DKIM. Detta hjälper mottagande SPAM-filter/server avgöra om e-postmeddelandet är legitimt eller inte, samt dikterar för mottagarens system vad som ska hända med eventuella illegitima e-postmeddelanden (vanligtvis att inte nå mottagaren alls).

Oatly har länge legat i framkant vad gäller att skapa en säker IT-närvaro. Därför är det inte så konstigt att de tidigt insåg vikten av att säkra upp sin e-posthantering och därmed minimera risken för att någon ska kunna använda deras identitet för att begå bedrägeri.

För att säkerställa att Oatly har en så säker e-posthantering som möjligt initierades Ports Groups tjänst Email Compromise Protection. Processen började med en förstudie under vilken vi övervakade och analyserade Oatlys e-postflöde från alla domännamn under en period. Syftet var att få koll på nuläget och identifiera legitima och icke-legitima avsändare. När förstudien var klar hölls en genomgång av resultatet tillsammans med Oatly, där vi även gick igenom förslag på implementation av en policy för autentisering av skickande mailservrar. Till skillnad från det vanliga bruket av ordet policy, som oftast brukar innebära ett styrdokument på ett intranät, innebär policy i detta sammanhang en teknisk säkerhetsmekanism på DNS-nivå som avgör vad som händer när ett ”icke-legitimt” mail når sin mottagare.

Efter presentation av förstudien och dess resultat kom vi tillsammans överens om en implementation av ett antal autentiserings- och övervakningsmekanismer. Detta skedde i två steg:

  • Steg 1
    På huvuddomänen, som är den enda skickande domänen, började vi med att identifiera vilka servrar som ska få skicka mail från domänen. Sedan sattes en karantänpolicy för alla icke-legitima servrar. De eventuella mail som inte följde policyn hamnade i mottagarens skräppost.
  • Steg 2
    När det säkerställs att samtliga servrar som ska vara godkända faktiskt var godkända implementerades en ”reject policy” vilket innebär att mail som nu inte följer policy ej når mottagaren alls.

Resultatet av detta är en säker e-posthantering med en hundraprocentig ”reject” hos mottagaren på eventuella försök att skicka icke-legitima mail via som ska se ut att komma från oatly.com.

Skydd mot att förväxlingsbara domännamn används i bedrägligt syfte

Att implementera tjänsten Email Compromise Protection motverkar försök till att skicka mail med den exakta primära domänen som avsändare. Men det hindrar inte mot att någon registrerar ett snarlikt/förväxlingsbart domännamn och med ont uppsåt använder det mot exempelvis anställda och/eller personer på andra företag.

Därför kompletteras Email Compromise Protection med tidigare nämnda domännamnsbevakning för att kunna identifiera hot i form av tredjepartsregistreringar och kunna vidta juridiska åtgärder som varningsbrev och eventuell domännamnstvist.

Oatly har i och med detta tagit ansvar för att skydda både sig själva, men även sina kunder och samarbetspartners, mot bedrägligt beteende.

Läs hela storyn

Om Oatly

Sedan 90-talet gör Oatly det enkelt för folk att äta och dricka så att de mår bra och samtidigt slipper oroa sig för att de tär på planetens resurser. Oatlys patenterade metod bygger den revolutionerande upptäckten att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre till näringsriktig flytande föda. Med huvudkontor, produktions- och utvecklingsanläggning i Skåne har Oatly Sverige som hemmaplan. Oatlys produkter återfinns i fler än 20 länder i Europa och Asien.
oatly.com

Relaterade tjänster