Ports Group hjälper världens ledande Business Intelligence företag på global basis med en helhetslösning för deras digitala IP-hantering.

UPPDRAGET

UPPDRAGET

Då Qlik är ett globalt företag med ett välkänt varumärke har de behov av en strategisk partner för registrering, förvaltning och global bevakning av domännamn.

PORTS GROUPS BIDRAG

PORTS GROUPS BIDRAG

Registrering och förvaltning av Qlik-koncernens globala domännamnsportfölj samt bevakning för att identifiera intrång. Vi assisterar även Qliks legalavdelning för att utvärdera olika fall av intrång samt rekommendationer kring vilka man bör agera på.

RESULTATET

RESULTATET

Ett starkt strategiskt partnerskap med en konsoliderad global domännamnsportfölj med omfattande bevakning för intrång. Som medlem av Qliks interna ”Domain Governance Group” hanterar Ports Group även alla strategiska domännamnsfrågor för Qlik-koncernen.

“Qlik har jobbat med Ports Group med stor framgång i flera år. Vi älskar att jobba med Per och hans team då de alltid levererar ett väldigt bra resultat och är härliga människor att jobba med.”

Alice Hume

Director & Senior Corporate Counsel Intellectual Property

Qlik Tech International AB är den största globala aktören inom Business Intelligence och datavisualisering. Precis som många kunder till Ports Group (som Spotify, SSAB, PostNord bland många andra) har Qlik Tech (nedan kallat Qlik) varit en trogen kund i många år. Qlik grundades i Lund 1993 av Björn Berg och Staffan Gestrelius och har sedan dess hjälpt företag att förstå den ständigt växande mängden data som är ett resultat av digitaliseringen. Qlik hjälper idag företag som Citigroup och Bridgestone med dataanalys, en viktig del av varje företag idag.   Qlik är verkligen ett globalt företag; Följaktligen blir skyddet av domännamn i alla delar av världen avgörande för skyddet av deras varumärken. Därför har möjligheten att centralisera all domännamnadministration hos en partner varit en förutsättning för att uppnå denna nivå av varumärkesskydd. På grund av att Ports Groups förmåga att kunna registrera domännamn i alla länder över hela världen har Qlik kunna få växa med Ports Group som strategisk partner. För Qlik spelar återförsäljare en viktig roll för verksamheten, därmed växer utmaningarna med att skydda sina varumärken. Ett välkänt problem med återförsäljare från ett domänhanteringsperspektiv är att återförsäljare ofta tycker om att ”hjälpa” företaget genom att registrera landets toppdomän, detta för att ”skydda” varumärket och slussa trafik. Detta är sällan ett problem under åren när du har ett återförsäljaravtal. Men den stund du bestämmer dig för att häva avtalet och byta till en ny återförsäljare kan du hitta sig i en oönskad situation. Under årens lopp har detta inträffat mer än en gång för Qlik. Som ett resultat har Qlik and Ports Group arbetat i stor utsträckning för att säkerställa att denna situation inte kommer att uppstå igen när man går in i en ny marknad. Att snabbt växa till att bli en global aktör kommer med den uppenbara effekten att du blir känd väldigt snabbt. Detta är givetvis i huvudsak positivt och ett mål för de flesta företag. Att ha så hög varumärkeskännedom har dock vissa effekter som du kanske vill vara vaksam på. Den mest uppenbara är risken är att andra företag försöker kapa ditt varumärke genom att hitta sätt att göra intrång på det. Detta har definitivt varit fallet för Qlik. Därför har löpande bevakning av alla domänregistreringar världen över som innehåller ”qlik” (eller felstavning som ”klik” eller ”qlick”) varit en mycket viktig del av att bevara skyddet av deras varumärken. Qlik använder vanligtvis generiska tillägg till deras varumärke – som ”cloud”, ”sense” eller ”tech” – vilket gör det ännu svårare att bevaka och efterleva. För att kunna övervaka ett sådant varumärke är det viktigt att överväga:

    1. För det första är varumärkesskydd för dina varumärken avgörande för att kunna motverka intrång – något som Qlik är väldigt bra på och investerar mycket i.

 

    1. En sofistikerad domännamnsbevakning är ett måste.

 

  1. Var selektiv – använd en bevakningslista och handla bara när det är ett uppenbart intrång, men när du handlar, handla snabbt och minimera risken för en omfattande juridisk tvist.

Ports Group hjälper Qlik med registrering av domännamn och förvaltning för säkerställd förnyelse. Ports Group hjälper även den juridiska avdelningen på Qlik att utvärdera intrång och ge rekommendationer när man ska agera och inte. Som medlem i domänstyrningsgruppen inom Qlik hanterar Ports Group strategiska domännamnsfrågor inom alla delar av Qlik-koncernen.


Uppdatering maj 2018:

Som beskrivet i detta inlägg om när vi representerade Mr Green i domännamnstvisten gällande MR.GREEN har tvistelösare äntligen börjat ta ett holistiskt grepp på domännamn. I maj 2018 kunde vi gå ut med att vi å Qlik Tech Internationals vägnar vunnit domännamnstvisten rörande QLIK.TECH, ännu ett exempel på en dom där en mer holistisk syn på domännamnet tagits. Vinsten i tvisten rörande QLIK.TECH är en tydlig signal att denna trend inte ser ut att sakta ner, vilket är väldigt bra nyheter för alla varumärkesägare!  

Läs hela storyn

Om Qlik Tech International

Qlik levererar intuitiva plattformslösningar för att själv kunna göra datavisualisering, guidade analysprogram, inbäddad analys och rapportering till cirka 45 000 kunder över hela världen. Företag i alla storlekar, inom alla branscher och världsdelar använder Qlik-lösningar för att visualisera och utforska information, skapa insikt och fatta bättre beslut. qlik.com