Strategisk konsultation rörande varumärkesrelaterade ärenden och förvaltning av varumärken och domännamn för en av Sveriges mest framträdande resebyråkedjor.

”Ports Group har hjälpt oss att konsolidera vår varumärkesportfölj och att se över skyddet för alla våra varumärken och våra domännamn. De hjälper oss också att aktivt bevaka våra intressen på området för att säkerställa att vår ensamrätt bevaras.”

Resia Travel Group

Det här hjälper vi Resia Travel Group med:

  • Corporate Domain Management
  • Corporate Trademark Management
  • Bevakningar av varumärken och domännamn
  • DNS-tjänster
  • SSL-certifikat
  • Juridiska tjänster

Resia och Ports Groups har samarbetat sedan domännamnet resia.org registrerades 2002. Fram till 2012 var Ports Group främst en partner som hanterade förvaltning av domännamn och tillhörande tekniska tjänster såsom DNS och SSL-certifikat för Resias varumärken Resia, FlygoFar och fjällreseexperten Bengt-Martins. Men 2012 intensifierades samarbetet i samband med att Resia satte sina expansionsplaner i verket.

Cruise Market

Redan 2010 startade Resia sin expansion genom att satsa på ett kryssningskoncept. Varumärket Cruise Market togs fram och en ansökan om varumärkesskydd lämnades in. Lediga domännamn av typen ”cruisemarket” och ”cruise-market” registrerades på viktiga marknader, men cruisemarket.com visade sig vara upptaget. Konceptet med Cruise Market blev en succé. Ports Groups konsulter fick då uppdraget att initiera ett förvärv av domänen cruisemarket.com. Ports Group tog fram en budget, skötte förhandlingen med motparten samt hanterade överföringen av köpeskillingen efter överenskommelsen. Via en noga utarbetad process för att övervaka det juridiska ägarbytet, säkerställde Ports Group att Resia verkligen fick det domännamn de betalat för.

Köp av Resfeber och Box Office

Som en del i strategin att ta marknadsandelar, främst genom ökad försäljning över Internet, förvärvade Resia 2012 internetresebyrån Resfeber från den internationella resekoncernen Travelocity. I och med köpet av det starka internetvarumärket Resfeber fick Resia Travel Group en starkare ställning på Internet. Eftersom även Box Office, Skandinaviens största återförsäljare av evenemangsbiljetter, och motsvarande varumärken i Norge och Danmark ingick i köpet stärktes på samma gång Resia Travel Groups ställning på den skandinaviska marknaden. Själva företagsaffären, en så kallad inkråmsaffär, medförde ett intensivt konsultarbete från Ports Group för att konsolidera den omfattande domän- och varumärkesportföljen som ingick i köpet. Varumärken är stor betydelse för alla företag, men för ett digitalt varumärke som Resfeber är det synnerligen affärskritiskt. I första skedet flyttades förvaltningen av de existerande domännamnen och varumärkena till Ports Group och det juridiska ägarskapet lades hos Resia AB. Samtidigt måste driften av alla tekniska tjänster fungera under pågående konsolideringsarbete. För att ingen nedtid skulle störa affärsverksamheten medan processen pågick, var det viktigt med en god samordning mellan kontaktpersoner hos Resia och Travelocity, liksom deras partner inom juridik och IT. I samband med köpet fick Ports Group också i uppgift att registrera bifirmor för varumärkena Resfeber och Box Office.

Genomlysning, handlingsplan och implementation av varumärkesportfölj

Köpet av Resfeber och Box Office ökade komplexiteten i Resias varumärkesportfölj betydligt. Tillsammans beslutade Ports Group och Resia därför att se över det juridiska skyddet för bolagsgruppens alla varumärken och genomföra en konsolidering även här. Arbetet inleddes med en nulägesanalys av rådande skydd för såväl namn som logotyper. Med utgångspunkt i resultatet från analysen arbetade Ports Groups jurister och konsulter tillsammans med Resia fram ett önskat framtida mål ifråga om varumärkesskydd för hela Resias varumärke, alla definierade namn och logotyper liksom för den geografiska omfattningen av skyddet. Ports Group startade det omfattande konsultarbetet med att säkra skyddet för existerande domännamn och varumärken. En större mängd varumärkesansökningar gjordes hos olika myndigheter. Samtidigt säkerställdes att domännamnsskyddet var lika gott som varumärkesskyddet. Förvaltningen av varumärkena lades hos Ports Group där tidigare varumärken redan förvaltades. Idag har Resia en varumärkes- och domännamnsportfölj där alla rimliga, proaktiva åtgärder inom varumärkesskydd vidtagits, både rent juridiskt och på nätet. Varumärkena bevakas också aktivt för att säkerställa att ensamrätten till dem bevaras.

Läs hela storyn

OM RESIA

Resia AB etablerades 1974 och har idag 52 resebyråer i Sverige och onlineförsäljning i Skandinavien. Med drygt 30 procent av totalmarknaden av resebyråförsålda charter- och paketresor är Resia en av Sveriges största resebyråkedjor. Verksamhet omfattar både semesterresor, affärsresor och grupp- och konferensresor. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och totalt jobbar drygt 400 av Sveriges vassaste resesäljare på företaget. resia.se

Kontakta oss idag och få veta mer om hur vi kan hjälpa er

contact@portsgroup.com

+46 31 720 20 00

Kontakta oss