Helhetsansvar för ansökan av Stockholms stads egen toppdomän – .STOCKHOLM

UPPDRAGET

UPPDRAGET

I samband med utökningen av domännamnsutrymmet 2011 tog Stockholms stad initiativet till att ansöka om en egen toppdomän – .STOCKHOLM. Uppdraget att hantera ansökningsprocessen lämnades till Ports Group.

PORTS GROUPS INSATS

PORTS GROUPS INSATS

Ports Group formulerade en handlingsplan och tog sedan ett helhetsansvar för hanteringen av hela ansökningsprocessen för Stockholms stad.

RESULTAT

RESULTAT

En slutförd ansökningsprocess och sedermera godkänd ansökan av Stockholms stads egna toppdomän, .STOCKHOLM som planeras att tas i bruk under 2018.

Bakgrund

Under 2011 öppnade ICANN, som har det yttersta ansvaret för IP-protokollen och de generiska toppdomännamnen såsom .COM och .NET, upp för att organisationer nu skulle kunna ansöka om sin egen toppdomän. Detta var en banbrytande utveckling i adresseringen på nätet. Helt plötsligt fanns möjligheten för organisationer att kontrollera och använda sig av en helt egen toppdomän istället för att använda sig av en .COM, .SE, .NO eller liknande. De ansökande var allt från multinationella koncerner som av olika skäl ville kontrollera sin egen toppdomän, till de som ville skapa en kommersiell toppdomän för en bransch eller intresse, till slutligen de städer och andra geografiska zoner som ville skapa en egen toppdomän. Bland de sistnämnda fanns intressenter som Berlin, London, Paris och Sydney med många fler.

.STOCKHOLM

I november 2011 tog Stockholms stad initiativet att tillsammans med Ports Group börja titta på möjligheterna för att ansöka om sin egen toppdomän, det som skulle bli .STOCKHOLM. I början handlade Ports Groups uppdrag om att utreda vad som egentligen gällde för städers ansökan om en egen toppdomän. Vid detta tillfälle fanns ytterst lite information och inte heller något betydande informationsutbyte ansökande städer emellan. Ports Group insåg omgående att Stockholms stad behövde ett backend registry som kunde ansvara för hela den tekniska plattformen. Ports Group rekommenderade för detta organisationen Afilias som Ports Group varit med och grundade år 2000. Afilias är idag backend registry för flera generiska toppdomäner, exempelvis .INFO och .MOBI, men hanterar även flera landsdomäner såsom .IN för Indien. Stockholms stad och Ports Group tog tillsammans fram en handlingsplan för hela ansökningsprocessen, för vilken Ports Group tog ett huvudansvar. Ansökningsprocessen pågick under hela våren 2012, en hektisk period med anledning av ICANN’s deadline för inlämning av ansökan 31 mars det året. Ansökningsprocessen var oerhört omfattande och innehöll en mängd moment, såsom framtagande av en långsiktig plan samt en detaljerad redogörelse för hur man tänkt hantera administrationen för den toppdomän man ansökte om. Den slutgiltiga ansökan blev publicerad 1 maj 2012 och domänen godkändes under 2015. Toppdomänen .STOCKHOLM har ännu inte, såsom .BERLIN och .LONDON, tagits i bruk. Anledningen till detta är att .STOCKHOLM, till skillnad från just .BERLIN och .LONDON, i alla fall initialt ska användas internt av Stockholms stad. Med start 2018 kommer en mängd egna domäner/sajter dyka upp under .STOCKHOLM. Detta är något vi på Ports Group med spänning ser fram emot och ämnar återkomma med uppdateringar av just detta kundcase allteftersom utvecklingen av .STOCKHOLM går framåt.


Uppdatering 2018-05-07:

I april medverkade Marcelle Abou Haidar, projektledare på Stockholms stad, i en intervjuv i Computer Sweden och pratade om den kommande lanseringen av .STOCKHOLM. Läs den här.

OM STOCKHOLMS STAD

Stockholms stad bedriver den kommunala verksamheten i staden. Med närmare 40 000 medarbetare ansvaras det för att samhällsservicen fungerar, allt från skolor, äldreboenden, parker, när man ska söka bygglov eller gå till simhallen för att träna. Stockholm har idag över 900 000 invånare och år 2040 förväntas det vara 1,3 miljoner personer som bor i staden. Stockholms stad arbetar därför mycket för att infrastrukturen ska växa i takt med att befolkningen gör det. stockholm.se

Kontakta oss idag och få veta mer om hur vi kan hjälpa er

contact@portsgroup.com

+46 31 720 20 00

Kontakta oss