Hantering av strategiska och immaterialrättsliga frågor under Storm Commerces rebranding — den ledande leverantören av skalbara e-handelsplattformar.

UPPDRAGET

UPPDRAGET

Som ett naturligt steg i sin utveckling valde Enferno att under 2016 helt rebranda bolaget till det sedan tidigare inarbetade produktnamnet Storm. I denna process krävdes rätt beslutsunderlag såväl som strategisk och juridisk konsultation för att säkerställa ensamrätten till varumärket, både juridiskt och digitalt.

PORTS GROUPS INSATS

PORTS GROUPS INSATS

Förarbete i form av förundersökningar och konsultation. Globala registreringar av domännamn och varumärken. Förvärv av ny huvuddomän för internationell närvaro – storm.io. Löpande bevakning för att säkerställa ensamrätt till varumärket.

RESULTAT

RESULTAT

Genom att byta namn till Storm Commerce tog Enferno ett stort steg mot en starkare och tydligare positionering på den internationella marknaden. Genom att vidta alla rimliga, proaktiva åtgärder för att säkerställa ensamrätt till varumärket, både juridiskt och digitalt, läggs grunden för en stabil varumärkesplattform inför en framtida internationell expansion.

”Jag fick snabbt ett stort förtroende för vår digitala strateg som var vår kontaktperson under hela det initiala projektet. Ports Group har visat prov på stort kunnande i allt från strategi och juridik till frågor av mer teknisk karaktär, och de är hjälpsamma i alla lägen. Det har känts tryggt att ha Ports Group som samarbetspartner i vårt viktiga arbete med att re-branda vårt företag och skapa en stabil varumärkesplattform inför framtiden. Jag har bara gott att säga om Ports – alltid trevliga, tydliga och tillmötesgående!”

Sofia Nilsson

Corporate Branding & Digital Marketing Manager, Storm Commerce

Storm Commerce

Storm Commerce, under tidigare bolagsnamnet Enferno, har sedan 2008 erbjudit en molnbaserad e-handelsplattform för skalbar digital handel under varumärket Storm.
 

Förarbete inför rebranding

Under 2016 togs beslut om att utveckla och förädla varumärket Storm och införa en one brand-strategi. I samband med detta initierade man ett byte av bolagsnamnet till Storm Commerce AB samt införde även en helt ny visuell identitet. I detta skede kopplades konsulter och jurister från Ports Group in för att bidra med strategisk och juridisk konsultation. Som ett första steg gjorde vi en komplett juridisk förundersökning för det tilltänkta varumärket i syfte att identifiera eventuella hinder, men även för att utvärdera styrkan i varumärket.
 

Domännamnsregistreringar och förvärv

Efter genomförd förundersökning gjorde vi även omfattande domänregistreringar. Både för aktuella marknader, men även proaktiva registreringar för framtida marknader. Detta innan någon varumärkesansökan skickades in till respektive myndighet för att förhindra onödiga domännamnsintrång i detta tidiga skede. För att möjliggöra detta omfattande skydd av domännamnsregistreringar, även i länder där annars en lokal närvaro i form av bolag och/eller registrerat varumärke krävs, användes Ports Groups lokala proxy-kontakter för att möjliggöra registrering. I samband med domännamnsregistreringarna initierade vi även ett förvärv av domännamnet storm.io. Trots dolda ägaruppgifter lyckades konsulterna på Ports Group få direktkontakt med innehavaren av det aktuella domännamnet. Förutom förhandling med ägaren skötte Ports Group även överföringen av köpeskillingen samt processen för att juridiskt överföra ägandet av domännamnet till Storm Commerce.
 

Juridiskt varumärkesskydd

Som ett första led i att registrera det nya varumärket ansökte vi om att få varumärket skyddat i EU. Kort efter att varumärket blivit registrerat bistod vi med ansökan genom WIPO (World Intellectual Property Org.) för designera varumärket till övriga marknader enligt plan. Resultatet är att Storm Commerce idag har en varumärkes- och domännamnsportfölj där alla rimliga, proaktiva åtgärder vidtagits för att få ensamrätt till varumärket, både juridiskt och på nätet. Varumärkena bevakas också löpande för att säkerställa att ensamrätten bevaras.
 

Läs hela storyn

OM STORM COMMERCE

Storm Commerce, tidigare Enferno, är ett innovativt svenskt techbolag som utvecklar en molnbaserad e-handelsplattform för skalbar digital handel. Plattformen hjälper företag inom B2B och B2C att framtidssäkra sin digitala affär och tillväxt. Storm Commerce har skapat affärsnytta och effektiviserat e-handeln i snart 10 år och fortsätter att attrahera kunder som har sin digitala affär högt upp på agendan. Läs mer om varför Adlibris, Autoexperten, Blåkläder och Mio har valt Storm Commerce på storm.io

Relaterade personer