Heltäckande varumärkes- och domännamnsportfölj för arrangören av världens äldsta, största och längsta skidlopp.

UPPDRAGET

UPPDRAGET

Vasaloppet hade en ohållbar situation med stora luckor i det nuvarande varumärkesskyddet och en helt utspridd domännamnsportfölj. Konsekvenserna av detta kan vara allt från ”lindrigare” konsekvenser som mycket administration, till rent affärskritiska som att tappa varumärken och/eller domännamn eller tappa ensamrätten till sina varumärken, juridiskt och/eller digitalt.

PORTS GROUPS INSATS

PORTS GROUPS INSATS

Ports Group inledde med att göra en analys/utredning av Vasaloppets nuläge vad gäller varumärken och domännamn. En handlingsplan i flera steg togs fram och implementerades. Det mest prioriterade var att få juridisk ensamrätt till de viktigaste varumärkena, på flertalet marknader såsom EU, Norge, USA och Kina. Detta parallellt med att få ett samlat grepp på domännamnsförvaltningen.

RESULTATET

RESULTATET

Genom att ta ett helhetsgrepp på både varumärken och domännamn med en övergripande policy och implementera en handlingsplan baserad på den har Vasaloppet säkerställt både juridisk ensamrätt till sina varumärken i form av registrerade varumärken, och digital ensamrätt i form av domännamn. I och med helt outsourcad administration och juridiskt ansvar för både varumärkes- och domännamnsportfölj sover dessutom berörda hos Vasaloppet mycket bättre om natten!

”Här har någon tänkt till!”

Jon Svensson

Marknadschef på Vasaloppet, om Ports Groups helhetstänk kring varumärken och domännamn

Uppstart

Samarbetet mellan Vasaloppet och Ports Group inleddes med ett förutsättningslöst möte mellan Ports Groups rådgivare och marknadsavdelningen på Vasaloppet. Anledningen till att mötet togs var att det fanns en önskan att få en större kontroll över dels de immateriella rättigheterna i form av registrerade varumärken, samt de digitala tillgångarna i form av domännamn. Syftet med mötet var att få en tydlig bild av nuläget för Vasaloppets domännamn och varumärken och ta fram en grundläggande handlingsplan. Inför mötet hade Ports Groups rådgivare tagit fram en analys över nuläget för Vasaloppets varumärken och domännamn. Det konstaterades snabbt att det fanns luckor i det nuvarande skyddet som omedelbart behövde åtgärdas, samt att de existerande registreringarna i varumärkes- och domännamnsportföljen hade olika och i vissa fall tom. felaktiga ägaruppgifter.
 

Spritt innehav

Innehavet var även spritt mellan olika leverantörer resulterande i mycket administration och risk att missa förnyelse av varumärken och/eller domännamn. Vasaloppet önskade få ett heltäckande skydd i EU, Norge, USA och Kina för sina varumärken, och dessutom en samlad hantering av varumärken och domännamn. Prio för Ports Group blev således att initiera en omfattande varumärkesregistrering parallellt med att samla alla existerande varumärken och domännamn i en förvaltning där administration och ansvar outsourcades till Ports Group. Anledningen att valet föll på Ports Group var vårt helhetstänk kring varumärken och domännamn. För att citera Jon Svensson, Marknadschef på Vasaloppet:

”Här har någon tänkt till!”

Läs hela storyn

OM VASALOPPET

Vasaloppet är ett av Sveriges allra mest kända varumärken. Det är världens äldsta, största och längsta skidlopp. Vad många kanske inte vet är att Vasaloppet har flera olika varumärken och att det idag finns totalt sexton olika lopp inom disciplinerna cykling, löpning och längdskidåkning som årligen lockar 100 000 anmälda deltagare. Utöver loppen mellan Sälen och Mora arrangeras även Vasaloppet i USA och Kina. vasaloppet.se

Relaterade personer