Black Friday – ett potentiellt hot mot ditt varumärke

Cybersäkerhet , Strategi , Varumärkesskydd

Inför stora kommersiella helgdagar ökar varumärkesintrången online markant. Black Friday infaller dagen efter Thanksgiving och har blivit ett fenomen i stora delar av västvärlden. En annan kommersiell helgdag är den så kallade ”Singles Day” som är väldigt stort i Kina och Asien. Nya rapporter visar på tydliga kopplingar mellan dessa dagar och ökade digitala varumärkesintrång. Rapporterna vittnar bland annat om att för ett, icke namngivet, lyxartikels varumärke registrerades inte mindre än 171 individuella intrång bara 2 dagar före Singles Day. 

Inför Black Friday finns det därför stor anledning att vara extra vaksam kring hur varumärket används online. Köpare är t ex ofta mindre benägna att ana oråd när piratkopior säljs till billigare pris (under förevändningen att de är ett ”tillfälligt erbjudande”). Andra former av intrång är så kallade ”phishing-email” där kunder uppmanas att klicka på länkar för att komma till ”erbjudandet” där bedragare samlar in känslig information. Här ligger det på er som företag att säkerställa att det är ni som kommunicerar från er domän. Detta görs via implementering av DMARC och en kontinuerlig analys av e-postflödet.

Så hur ska man då som företag se till att skydda sitt varumärke?

 

Om ni vill ha hjälp med att se över er nivå av varumärkessäkerhet, eller om ni misstänker att ni blivit utsatta för intrång kan ni alltid kontakta Ports Group. Vi har över 25 års erfarenhet av att skydda varumärkets alla delar – legalt, digitalt och tekniskt.

Kontakta oss idag och få veta mer om hur vi kan hjälpa er

contact@portsgroup.com

+46 31 720 20 00

Kontakta oss