Video: Vad är varumärkessäkerhet?

Fyll i formuläret för att se webinaret

Event

Vad är varumärkessäkerhet och hur säkras era varumärken?

Varumärket är något av det viktigaste ni har. Att bygga ett starkt varumärke är något som ni arbetar med varje dag men hur skyddar ni det?

Under vårt webinar kommer ni få reda på hur ni ska göra för att proaktivt skydda ert varumärke.

Att bygga upp ett starkt varumärke är något som kräver både pengar, tid och energi men något som ofta förbises är risken med hur fort det går att rasera ett varumärke. Ansvaret för varumärket hamnar nästan alltid på marknadsavdelningen men skyddet är inte alltid lika självklart. Vi förklarar varför marknadsavdelningen bör tänka lika mycket på skyddet som att bygga varumärket. För det räcker inte att börja tänka på skyddet när skadan redan är skedd. Man kan likställa det med att ha en strategi för krishantering; det går inte ta fram när krisen pågår!

Det finns tre viktiga områden när man ska säkerställa att ingen utnyttjar varumärket:

  • Legalt
  • Digitalt
  • Tekniskt

En process i fyra steg säkerställer det bästa möjliga skyddet för ert varumärke:

  • Skaffa er juridiska grund som ger möjligheter att hävda er rätt vid varumärkesintrång
  • Säkerställ att alla tekniska skydd är på plats för att proaktivt minska risken för varumärkesintrång
  • Etablera en kontinuerlig bevakning för att snabbt upptäcka intrång
  • Utarbeta rutiner för hur ni snabbt agerar om olyckan skulle vara framme

Talare: Simon Ivarsson , Attorney at Law & Per Ahlström, Senior Client Manager

Simon Ivarsson & Per Ahlström Webinar Ports Group

Fyll i formuläret för att se webinariet


Dela detta inlägg