E-handelsjuridik

Undvik höga kostnader och badwill - Skapa en trygg e-handel för dina kunder

Den ständigt ökande e-handeln

I en ständigt växande digital värld blir det allt vanligare att varor och tjänster köps på nätet. Postnord publicerade nyligen en rapport om e-handeln 2016 där 12 europeiska länder granskades. Totalt handlade 253 miljoner konsumenter i dessa länder på nätet under 2016. Detta till ett värde av 189 miljarder euro. Enligt samma rapport handlade 89% av den svenska befolkningen på nätet någon gång under 2016. Bara under julen handlade 49% procent av svenskarna dessutom sina julklappar på nätet.

Konsekvenserna av att inte följa reglerna

I takt med att allt fler konsumenter och företag ingår avtal online blir också juridiken för e-handel allt viktigare, till och med  affärskritisk. De lagar och bestämmelser som rör e-handel är till stor del baserade på ett starkt konsumentskydd. Detta innebär att det finns konsekvenser när de inte efterföljs. Detta kan vara allt från ”lindrigare” konsekvenser, som badwill och minskad försäljning, till rent affärskritiska som förbudsförelägganden som dessutom ofta förenas med höga viten.

Handla rätt

På grund av detta har det blivit av oerhört viktigt för företag som bedriver e-handel att så tidigt som möjligt ha en digital strategi kring utformningen och hanteringen av sin e-handel. Förenklat handlar det om att säkerställa att e-handelssidan uppfyller en lång rad informationskrav och bestämmelser enligt lag. Detta för att undvika de konsekvenser som försummelse kan leda till.

E-handelsjuridik hos Ports Group

Ports Groups legalteam erbjuder webbgranskning av er e-handelssida. Vid en sådan granskning säkerställer vi att er e-handel är förtroendeingivande och – viktigast av allt – lagenlig.

Webbgranskningen omfattar en genomgång av e-handelssidans ”öppna” delar,  det vill säga de delar som är synliga för kunden. Vi gör även en översyn av era allmänna villkor och eventuella andra dokument som finns länkade på e-handelssidan. Utifrån vår granskning får ni en rapport med tydliga instruktioner om potentiella åtgärder. I rapporten medföljer även rekommendationer som kan öka både trovärdigheten såväl som den allmänna upplevelsen av e-handelssidan.