Konsulttjänster

Unik juridisk, digital och teknisk expertis

Våra konsulttjänster

Ett heltäckande varumärkesskydd i alla kanaler kräver bred spetskompetens kopplat till varumärkets olika delar – legalt, digitalt och tekniskt

Våra specialistteam anpassar sig efter kundens specifika behov och består av kundansvariga konsulter som står för den aktiva förvaltningen av kundens portfölj tillsammans med varumärkesjurister, tekniska konsulter och domännamnshandläggare. På detta sätt kan vi säkerställa optimal varumärkessäkerhet och en kostnadseffektiv leverans till våra kunder.

Oavsett om ni är i behov är en strategi för de juridiska aspekterna vid lanseringen av ett nytt varumärke, bevakning av registrerade varumärken eller en granskning av en e-handel för att säkerställa att den följer rådande lagar och regler – så sköter Ports Groups konsulter och jurister det.

Rådgivning

Vi erbjuder strategisk och juridisk rådgivning inom alla aspekter av varumärket

Varumärkessäkerhet är en djungel som involverar flera olika delar. Att arbeta med varumärken innebär därför många potentiella fallgropar. I värsta fall kan en global satsning få avbrytas för att man missat en liten, men viktig aspekt, i sin varumärkesstrategi. Det är sällan lätt att veta det man inte vet. Därför behövs en strategisk partner som kan agera bollplank genom hela processen, från ax till limpa, från det legala till det digitala och tekniska.

Kartläggning/genomlysning av befintliga varumärkesrättigheter

Framtidssäkra er verksamhet genom att kartlägga era varumärkesrättigheter

En stor del av ett företags värde ligger idag i dess varumärkesrättigheter och det finns en tydlig koppling mellan hög lönsamhet och vårdandet av sina varumärken. Att ha koll på sina varumärkesrättigheter är en grundförutsättning för att kunna nå sina affärsmål, samt ge underlag för värdering och strategiska beslut.

Workshop/Strategiformulering

Att hantera varumärket utan styrdokument är som att orientera utan karta

Alla företag behöver en strategi som dikterar alla val och handlingar kring skyddet av sitt varumärke. Strategin bör vara förankrad och kommunicerad till alla delar av organisationen för att företagets ansvariga ska kunna följa den på bästa sätt. Vi hjälper er med inledande workshops och framtagning av strategi för varumärken (legalt, digitalt och tekniskt), och sedan med åtgärder för att uppnå er strategi.

Förundersökning varumärke

Är ert planerade eller existerande varumärke unikt?

Ett varumärke är bara så starkt som ensamrätten till att använda det inom sin bransch. En förundersökning kring ett påtänkt varumärke är en grundförutsättning för att säkerställa att det för det första går att registrera, men också för att identifiera och hantera eventuella andra aktörer som använder ett med ert identiskt eller förväxlingsbart varumärke. Även för varumärken som redan används är det viktigt att genomföra en undersökning för att identifiera eventuella hot eller hinder vid en eventuell geografisk expansion eller breddning av verksamheten.

Säkerställande av legalt och digitalt varumärkesskydd

Vi säkerställer att era varumärken är skyddat i alla kanaler – legalt, digitalt och tekniskt

Med en gedigen strategi för sina sina varumärken i botten säkerställer vi att era varumärken är skyddade. Våra dedikerade kundteam har den bred kunskap som krävs för att skapa varumärkessäkerhet i alla kanaler. Utöver att säkerställa att er portfölj är helt i enlighet med er strategi har vi även löpande bevakningar för att omedelbart kunna hantera juridiska, digitala och tekniska hot mot er ensamrätt.

Förvärv

Vad ska man göra när någon annan äger rättigheten vi vill ha?

Ofta saknas någon del i en annars perfekt varumärkesstrategi. Man kanske ska expandera in på ny geografisk marknad men någon annan äger varumärket och/eller domännamnet. Eller så har man en idé om en ny design som skulle innebära ett stort lyft för verksamheten, men den är för snarlik ett tidigare registrerat designskydd. Ports Group har över två årtionden av erfarenhet inom förvärv av varumärken, domännamn och designrättigheter. Vi är med er hela vägen; från formulering av en budget, etablera kontakt med ägaren och förhandling om köpesumman. Vid överenskommelse sköter vi givetvis överföring av köpeskilling, införsel av rättigheten samt säkrar bytet av det juridiska ägarskapet. Vår långa erfarenhet av förvärv, samt möjligheten för er som köpare att vara anonym, gör att vi ofta kan hålla priset nere.

Tvistehantering

Vi har den juridiska spetskompetensen som krävs för att representera er i tvister kring era varumärken

Globaliseringen innebär att det idag är mycket lättare att snabbt nå ut till en större omsättningskrets. Samtidigt har digitaliseringen inneburit att varumärkesintrång idag blir fler och mer omfattande. Exempelvis kan ett domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med ett registrerat varumärke vara ett enkelt sätt att driva trafik och/eller utöva sofistikerade bedrägeriförsök. Denna typ av varumärkesintrång skadar inte bara varumärkesägaren utan även dess kunder och/eller samarbetspartners.

På Ports Group genomför vi alla nödvändiga steg för att hjälpa dig som kund att vinna rätt till ditt varumärke. Det innebär först en förundersökning, juridiska varningsbrev till motpart samt tvisteförfarande. med våra krav på åtgärder. Både när det gäller digitala intrång som domännamn, men även olovligt användande av varumärken i andra kanaler.

Vi har lång erfarenhet av tvistelösningar i såväl nationella som internationella instanser och har framgångsrikt hjälpt många företag att ta kontroll över kapade domännamn. När tvisten väl är vunnen hjälper vi er med överföring av domännamnet samt säkerställer ägarbyte.

Avtalshantering

Ta del av Ports Groups expertis för avtalshantering för immaterialrättsliga frågor

Vi på Ports Group kan hjälpa dig att granska, förhandlar och upprätta alla typer av avtal kopplat till ditt varumärke. Oavsett om det rör sig om allmänna avtalsvillkor till din e-handelportal, sekretessavtal för att hantera känsliga företagshemligheter eller licensavtal för att utnyttja din specifika produkt – finns våra jurister här för att hjälpa dig.

Exempel på typer av avtal:

  • Licensavtal
  • Överlåtelseavtal
  • Avtal om allmänna villkor
  • Avtal om privacy policy
  • Återförsäljaravtal
  • Sekretessavtal