Komplett teknisk infrastruktur för era digitala tillgångar

Om vår hosting

Egen serverhall för säkra hostinglösningar

En hörnsten i skyddet av era digitala tillgångar är säkerhet, ordning och reda i infrastrukturen för era domäner och exempelvis e-postserver. Till skillnad från andra aktörer har vi vår egen IT-miljö, vilket ger maximal säkerhet både för oss själva och för dig som kund. Vår primära servermiljö har vi på huvudkontoret utanför Göteborg, med full redundans och spegling på annan ort. Genom våra tekniska lösningar får ni en kassaskåpssäker hosting-miljö och mångårig erfarenhet av att driva och leverera allt från enklare hosting-tjänster till stora skräddarsydda serverlösningar.

Enkla till avancerade tekniska tjänster

Som en av Sveriges ledande hosting-leverantörer erbjuder vi ett brett utbud av tjänster för små och stora företag, myndigheter och organisationer. Från DNS-server, webbhotell, enkla vidarekopplingar av webbplatser, SSL-certifikat och e-postlösningar till stora skräddarsydda serverlösningar i vår egen miljö. Alla med samma höga säkerhetsnivå.

Vi har all IT expertis in-house

Vi har IT-experter som löser även mer avancerade behov och problem. Vi har daglig backup, övervakning dygnet runt och är väl skyddade mot intrång. Vi står rustade för smärre naturkatastrofer och skulle något hända har vi en identisk miljö på annan ort som tar över all drift. Vi förlitar oss aldrig på bara en leverantör när det gäller säkerheten för kundernas drift. Vi har till och med placerat våra namnservrar i fyra olika länder på tre olika kontinenter för maximal redundans för alla våra tjänster.

DNS & DNSSEC

Vad är DNS?

Ett domännamn har oftast flera syften. Det kan användas för hemsida, mail och flera andra funktioner. För att besöka en hemsida eller skicka ett mail behöver man veta IP-adressen till den specifika servern där hemsidan eller mailsystemet ligger. Då få människor har förmågan att memorera IP-adresser skapades Domain Name System – DNS.

DNS ansvarar för att översätta en webbsida eller tjänst till en IP-adress. Varje domännamn har därför en, eller vanligtvis flera, specificerade DNS-servrar som innehåller informationen som behövs för att slussa trafiken på ett domännamn till rätt server.

Brist på säker DNS-hantering kan leda till affärskritiska konsekvenser

DNS är en tjänst som många inte tänker på förrän de inte fungerar, för felar DNS-servrarna för ett domännamn att fungera påverkas allt på domännamnet. Detta inkluderar mail, hemsida och alla andra potentiella tjänster kopplade till domännamnet. Anledningarna till varför de slutar att fungera kan vara dålig säkerhet hos leverantören, som exempelvis bristande redundans eller sårbarhet för attacker, eller helt enkelt bristande kontroll över var man har sina DNS-tjänster och vem som ansvarar för dem. Detta är något man ofta upptäcker allt för sent.

Ports Groups DNS-tjänst

Vi på Ports Group ser DNS som den viktigaste domänrelaterade tjänsten av alla, då utan den fungerar inte domännamnet alls. Det har gjort att vi utöver vår primära DNS-server, i vår egen serverhall med högsta säkerhet och redundans, har valt att lägga ytterligare tre servrar i Finland, Holland och Österrike. Våra DNS:er stödjer båda IPv4 och IPv6 och vi har även skyddat alla DNS:er mot DDoS-attacker.

Givetvis ingår enligt Google korrekt uppsatta vidarekopplingar av era domäner till andra URL:er vid användandet av våra DNS:er.

Med vårt DNS-gränssnitt kan ni administrera era DNS-tjänster när ni vill och ha full kontroll över era domäner. Ni kan själva uppdatera zoner, schemalägga förändringar i zonerna, göra bulkuppdateringar och återställa backup av zoner. Allt med full loggning om vem som gjort vad och när det gjordes.

DNSSEC

DNSSEC (DNS Security Extensions) är ett säkerhetstillägg till DNS-tjänsten som skyddar mot förfalskade DNS-data. Tjänsten används lite förenklat för att matcha ett domännamn mot en speciell dator på internet och säkerställa att DNS-data stämmer.

Hantering av SSL-certifikat hos Ports Group

Det pågår just nu ett skifte på webben mot en allt mer säker webb. Det mest grundläggande sättet att hålla sin data säker är att kryptera den med ett SSL-certifikat. Detta har resulterat i en exponentiell ökning efterfrågan för SSL-certifikat. Samtidigt har behovet för att säkerställa hanteringen av SSL-certifikat ökat för att undvika affärskritiska konsekvenser.

Då registrering och hantering av domännamn är en av Ports Groups kärnverksamheter har hantering av SSL-certifikat länge varit en självklar del av vår verksamhet. På Ports Group har vi som mål att säkerställa en säker hantering av alla tillgångar vi förvaltar. Oavsett om vi hanterar era domännamn och varumärken, eller bevakningstjänster, hostingtjänster eller SSL-certifikat är ansvaret vi tar det samma.

SSL-certifikatshantering hos Ports Group ger er:

 • Holistisk lösning för domännamn, DNS och SSL
  I vårt gränssnitt ports.management får du en unik holistisk vy över era SSL-certifikat, domännamn, hostingtjänster och varmärken som förvaltas av oss.
 • Strategisk konsultation och expertis
  Vi har erfarenheten och expertisen som krävs för att vara en partner för den säkra hanteringen av era SSL-certifikat.
 • Full browser kompabilitet
  Alla våra certifikat har maximal browser kompabilitet.
 • Brett utbud av certifikat
  Ports Group tillhandahåller certifikat från Symantec, Digicert, Geotrust och Thawte vilket innebär att du som kund alltid kan få rätt certifikat för dina behov.
 • Minimering av risken att ett certifikat löper ut av misstag
  I vår SSL-certifikatshantering säkerställer vi att ni får rätt information gällande förnyelsen av era certifikat. På detta sätt ska inga certifikat kunna falla mellan stolarna, vilket annars är vanligt på stora organisationer.

 

Processen

Låt vårt expertteam hjälpa er med en plan för en säkrare certifikatshantering.

 1. Analysen
  I samråd med er analyserar vi nuläget för era certifikat. Vilka certifikat finns det? Från vilka utfärdare? Med mera. Analysen sammanfattas i ett dokument tillsammans med en rekommenderad handlingsplan för optimering av den rådande certifikatshanteringen.
 2. Skapa kontroll
  Baserat på handlingsplanen möjliggör vi för kunden att få alla certifikat under kontroll, med slutmålet att alla certifikat ska hanteras av Ports Group för total kontroll och säkerket.
 3. Löpande certifikat partnerskap med portföljhantering
  Ports Group är en guldpartner till Digicert, Symantec, Geotrust och Thawte – vi har därför möjligheten att tillhandahålla en smidig och säker certifikatshantering, med en dedikerad kontaktperson och säker förvaltning.

Konsolidera SSL-certifikat

SSL-certifikat är vanligtvis registrerade:

 • Vid olika tillfällen
 • På olika löptider
 • Hos olika utfärdare
 • Av olika personer inom organisationen

Detta gör att hanteringen av certifikat väldigt svår, även inom små organisationer. För att inte nämna hur komplext det blir när det kommer till stora organisationer.

Vårt mål är att säkerställa samma säkra hantering av SSL-certifikat som vi gör med domännamn och varumärken. För maximalt skydd mot att certifikat fallerar på grund av bristfällig hantering är vår rekommendation alltid att konsolidera era certifikat.

Konsolidering av SSL-certifikat är en process som vanligtvis görs i stadier, detta för att kunna behålla de löptider som man redan betalt för.

På basis av analysen av nuläget gällande era SSL-certifikat (se Analys) genomför vi en konsolidering av era certifikat i två stadier:

 1. Transfer av Digicert certifikat
  Certifikat som är utfärdade av Digicert kan omedelbart förflyttas till vår förvaltning, vilket även förflyttar det administrativa ansvaret från er till oss. I vårt gränssnitt ports.management får ni en total överblick på era SSL-certifikat, domännamn, varumärken och hostingtjänster som vi förvaltar åt er.
 2. Ersättning av externa certifikat när de löper ut
  Tillsammans med er ersätter vi löpande externa certifikat i god tid innan de löper ut för att uppnå huvudmålet med en total hantering av alla certifikat via oss.

MPKI för SSL

Powered by:

Genom Ports Group kan ni även få tillgång till MPKI (Managed Public Key Infrastructure) för SSL-certifikat genom Digicert.

MPKI möjliggör att ni själva kan installera, inspektera, avhjälpa och förnya certifikat i ett skalbart gränssnitt.

Med en MPKI hos Digicert genom Ports Group får ni total kontroll, men utan nackdelarna med att vara en direktkund.

Fördelar med MPKI genom Ports Group:

 • Istället för att behöva betala med kreditkort faktureras alla kostnader faktureras av Ports Group
 • Strategisk expertis gällande SSL-certifikat tillhandahålls av Ports Group
 • Ports Groups konsulter kan agera administratörer om/när det behövs
 • Enkel, centraliserad bulkhantering för alla certifikatstyper
 • Plattformen kan skräddarsys i enlighet med er organisations unika struktur

Serverlösningar

Säker miljö

Vår servermiljö är fullständigt redundant och katastrofsäker, vilket innebär att om det uppstår ett problem med hårdvara i en server i vår primära miljö tar en annan maskin direkt över driften. Det innebär också att ni aldrig upplever någon driftstörning. Om hela vår primära miljö av någon orsak skulle sluta fungera, så kopplas allt om till vår sekundära miljö på annan ort.

Skydd mot intrång

Vi skyddar även våra servrar med intrångssystem som stoppar eventuella attacker innan de ens når servern. Exempel på attacker som vi är skyddade mot är DDoS-attacker, SQL-Injections, Bruteforce-attacker och överbelastningsattacker.

Skräddarsydda backuplösningar

Vi rekommenderar alltid att ha backup på affärskritisk data. Skulle något gå fel vid uppdateringar, ändring av koder med mera kan ni med backup återställa all information inom några minuter. Vi erbjuder backup på klientnivå, servernivå, filnivå, för databaser och exchange.

Alla våra serverlösningar skräddarsys efter er verksamhet, kontakta oss för en offert.

Virtuell Server

Virtuell server innebär att vi skapar en egen serverlösning åt er på en av våra fysiska maskiner. Detta ger möjligheten att utöka minne, hårddisk och processor genom ett e-postmeddelande. Inga långa leveranstider, inget krångel. När ni delar en webbserver, den server som används av webbhotell, kan ni vara hundratals kunder som delar prestanda för era hemsidor. Med en VPS får ni som ensam användare mer utrymme och även högre säkerhet då risken för intrång minskar med antalet potentiella vägar in. Med en VPS kan ni också själva jobba med er hosting. Ni kan administrera er VPS, återläsa backup, installera moduler och schemalägga jobb. Om ni väljer att köra Linux på er VPS har vi dessutom ett script som hjälper er med att t ex lägga till och ta bort websiter och ni kan lätt ta reda på vad respektive site har för FTP och MySQL-uppgifter.

Co-location

Co-location betyder att ni har en befintlig server som ni tar till oss och ställer i vår servermiljö. Ni kan använda era befintliga maskiner men dra fördel av vår katastrofsäkrade miljö och höga säkerhet.

Dedikerad Server

Dedikerad server betyder att ni hyr en helt ny server av oss. Ni slipper investera tusentals kronor i ny hårdvara, kylanläggningar med mera utan betalar månadsvis en avgift för hårdvara och drift.

Hosted Exchange

Hosted Exchange är en helhetslösning för det mobila kontoret, läs och besvara e-post med mobiltelefonen vilket synkas direkt med inkorgen i Outlook. Full tillgång till alla e-postmappar, kontakter och distributionslistor.

Fördelen med Hosted Exchange

Med Hosted Exchange slipper ni bära med er en dator för att kunna ha koll på mailen, allt ni behöver finns direkt i mobilen. Ni får även tillgång till en webbmail med samma funktioner som Outlook. Det enda som behövs för att sätta upp ett konto är er e-postadress och lösenord, inget krångel med olika inställningar!

Säker kommunikation

Skulle en mobiltelefon tappas bort kan man gå in på servernivå och radera all information på telefonen vilket ger en ökad säkerhet för er företagskommunikation. Vi har redundans på vår Exchangeserver så att er kommunikation alltid är väl skyddad. Vi tar även daglig backup så att ni kan läsa tillbaka hela kontot om det skulle behövas.

Recover Deleted Items gör att ni kan gå tillbaka 30 dagar och återskapa borttagna meddelanden i er webbmail eller Outlook.

Er e-postkommunikation är också krypterad via vår Exchangeserver för högsta säkerhet.

Hosted Exchange inkluderar:

 • PushMail skickar e-posten vidare till mobiltelefonen
 • ActiveSync ser till att informationen i e-postklienten och mobiltelefon synkroniseras
 • Tillgång till delade mappar, kalendrar och distributionslistor
 • Möjlighet att radera information på servernivå
 • Tillgång till webbmail med samma funktionalitet som Outlook.
 • Daglig backup

Vår IT-miljö

Vår filosofi

En IT-miljö är aldrig starkare än sin svagaste länk. Därför är det kritiskt att skapa redundans längs hela kedjan, frånströmförsörjning, via komponenter till internetuppkoppling. På Ports Group har vi under våra 20 år i branschen arbetat proaktivt med att bygga upp säkerheten och tillgängligheten för våra tjänster med hjälp av virtualisering, replikering och dubblerad hårdvara.

Våra serverhallar

Vår egen primära serverhall är placerad i anslutning till vårt huvudkontor i Mölnlycke utanför Göteborg. I den tar vår UPS hand om elförsörjningen till serverhallen vid ett eventuellt strömavbrott. Inom 30 sekunder tar vårt dieselaggregat över och driver serverhallen. Vår halls reservkraft testas en gång i månaden. Serverhallen är övervakad dygnet runt, alla dagar om året.

För att skydda oss – men framförallt er kund – från haverier och dataförluster, replikerar vi samtliga kundsystem till vår sekundära miljö på annan ort. Denna miljö kan ta över full drift av samtliga virtuella servrar och system vid ett eventuellt haveri på vår primära miljö i Mölnlycke. Utöver detta har vi för vår DNS-tjänst kompletterat vår primära DNS med ytterligare tre servrar i Finland, Holland och Österrike. Alla med stöd för IPv4 och IPv6 och skydd mot DDoS-attacker.

Våra leverantörer

Vi använder bara de ledande leverantörerna på marknaden, som exempelvis IBM för servrar och lagring, Palo Alto för intrångsskydd och brandväggar, VMWare för virtualisering och Veeam för replikering. Alla val av utrustning föregås av långa diskussioner med våra leverantörer om vad vi behöver och hur utrustningen kan implementeras med högsta driftsäkerhet, tillgänglighet och stabilitet.

Vår nätverksinfrastruktur

Nätverksinfrastrukturen är helt redundant och samtliga system sitter i olika switchar med minst två nätverkskort. Detta för att vi även skall kunna tåla fel i allt från core till edge-switchar. Vi har dubbla internetförbindelser från leverantör, en primär och en sekundär. Vi transporterar replikor, backup och annan viktig data till vår sekundära miljö via en svartfiberförbindelse. Alla nättjänster från våra leverantörer har givetvis högsta SLA-avtal.

Brandväggarna från Palo Alto, en på varje miljö, arbetar i ett aktivt-passivt HA-kluster. Detta för att få högsta möjliga tillgänglighet och driftsäkerhet. Vi har även IPS:er från Palo Alto på varje site. Dessa utför en djupare kontroll på varje paket som passerar in och ut från våra miljöer.

För att skydda våra miljöer från överbelastningsattacker har vi DDoS-skydd hos vår internetleverantör. Detta gör att vi är väl skyddade mot DDoS-attacker samt att vi kan hantera väldigt stora trafikflöden.

Vill du veta mer om SSL & Hostingtjänster?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

När du kontaktar Ports Group behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.