Takedowns

Släck ner hemsidor med varumärkesintrång – utan att behöva vänta på långdragna juridiska processer

I takt med domännamnets ökade värde blir typosquatting (medvetna felstavningar) och cybersquatting (registrering av ett varumärke på en annan toppdomän, såsom .co istället för .com) allt vanligare. Detta innebär att aktörer försöker bereda sig vinning på andras varumärken genom att registrera domännamn med enda syftet att slussa trafik (ofta till tvivelaktiga sidor) och/eller utöva bedrägeriförsök.

Intrång kan vara olika allvarliga. I vissa fall kan de vara allvarliga, men inte akuta. Exempelvis om det är på ett strategiskt viktigt domännamn men där användandet av varumärket i stunden inte skadar varumärket allvarligt. I de fallen vill varumärkesägaren i regel få kontroll över domännamnet. Kan vi då påvisa att personen bakom registreringen saknar legitimt intresse och har agerat i ond tro finns det ofta möjlighet att ta över domännamnet den juridiska vägen. Detta gör vi i regel med ett juridiskt varningsbrev. Räcker inte detta är nästa steg i regel att tvista om domännamnet i berörd instans. Exempelvis om det rör en .COM domän skulle det vara via FN-organet WIPOs tvistelösningsförfarande UDRP. Vid tvist handlar det om att få kontroll över ägarskapet av domänen och samtidigt kunna släcka ner innehållet på den.

Takedowns

I vissa fall kan ett domännamn utgöra ett direkt och akut hot mot varumärket. Då har man som varumärkesinnehavare i regel inte tid att vänta på resultatet av varningsbrev eller domännamnstvist. Alternativt så är det bara innehållet på hemsidan, inte domännamnet i sig, som utgör varumärkesintrånget.

Då en ”takedown” är ett väldigt effektivt verktyg.

En takedown innebär att vi å våra klienters vägnar anmäler varumärkes- och/eller upphovsrättsintrånget till de tekniska leverantörer som det berörda domännamnet använder sig av och argumenterar för att sidan bör släckas ner. Oftast släcker då leverantörerna ner sidan inom några dagar. Fördelen med en takedown är tidsbesparingen och att proceduren är mer kostnadseffektiv än att vänta på resultatet av varningsbrev och eventuell tvist.

Det finns ett direkt samband mellan hur välkänt ett varumärke är, och risken för att varumärket missbrukas på internet. Ju större varumärke – ju fler intrång. För bolag med många domännamnsintrång, alternativt många intrång på själva hemsidorna (inte domännamnet) är det inte ett alternativ att varje gång gå vägen via varningsbrev och tvist varje gång det sker ett intrång. Då är syftet enbart att snabbt stoppa det olovliga användandet av varumärket.

Nackdelen med att bara använda sig av takedowns det inte innebär att man får kontroll över domännamnet och det krävs att man bevakar domänen för att se om sidan dyker upp igen.

Därför sker takedowns ofta i samband med att vi skickar juridiska varningsbrev till innehavaren av domännamnet samt eventuellt går vidare till domännamnstvist (om möjligt). Resultatet blir ett snabb lösning på det omedelbara problem som är intrånget, samtidigt som en långsiktig lösning i form av att få kontroll över domännamnet med varningsbrev samt eventuell tvist.

Vill du veta mer om Takedowns?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

När du kontaktar Ports Group behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.