Takedowns

Släck ner hemsidor med varumärkesintrång – utan att behöva vänta på långdragna juridiska processer

I takt med domännamnets ökade värde blir typosquatting (medvetna felstavningar) och cybersquatting (registrering av ett varumärke på en annan toppdomän, såsom .co istället för .com) allt vanligare. Detta innebär att aktörer försöker bereda sig vinning på andras varumärken genom att registrera domännamn med enda syftet att slussa trafik (ofta till tvivelaktiga sidor) och/eller utöva bedrägeriförsök.

Från början var domännamn endast en teknisk facilitet som underlättade navigation på internet. Idag är ett domännamn betydligt viktigare än så. Digitaliseringen har lett till att ett domännamn idag fått ett stort kommersiellt värde som digitalt varumärke. Domännamn utgör det registrerade varumärket online, och är även en viktig del av exempelvis e-handeln eller vid sökoptimering.

I vissa fall kan ett registrerat domännamn utgöra ett varumärkesintrång och därför ett direkt och akut hot mot varumärket. Då har man som varumärkesinnehavare i regel inte tid att vänta på resultatet av varningsbrev eller tvist. Alternativt så är det bara innehållet på hemsidan, inte domännamnet i sig, som utgör varumärkesintrånget.

”Takedown” är ett väldigt effektivt verktyg för att undanröja varumärkesintrånget på den specifika hemsidan.

En takedown innebär att vi på våra klienters vägnar anmäler varumärkes- och/eller upphovsrättsintrånget till de tekniska leverantörer som det berörda domännamnet använder sig av och argumenterar för att få hemsidan släckt/borttagen. Fördelen med en takedown är att den är mer tid- och kostnadseffektiv än att vänta på resultatet av varningsbrev och eventuell tvist.

Takedowns sker ofta som en kombinerad åtgärd tillsammans med andra legala medel så som juridiska varningsbrev och även tvisteförfarande (om möjligt).