Varumärkesregistrering

Vi tar helhetsansvar för registrering, förvaltning och bevakning av era varumärken

Vikten av att skydda sitt varumärke

I en global, digital och allt mer konkurrensutsatt omvärld räcker det inte längre att bara leverera en bra produkt eller tjänst. I takt med ökad innovation och allt kortare produktlivscykler behöver företag alla konkurrensfördelar man kan få. Det krävs kort sagt att man sticker ut!

Nästan alla företag räknar idag sitt varumärke som en av bolagets viktigaste tillgångar, men långt ifrån alla har det varumärkesskydd man borde ha.

Konsekvenserna av att inte ha rätt skydd

Ju mer välkänt ditt varumärke är, desto större är risken att ditt företag kan drabbas av intrång. Men även mindre välkända varumärken drabbas av kostsamma varumärkesintrång som ofta påverkar varumärkets image på ett negativt sätt. Oftast kan dock denna typ av problem undvikas, med rätt skydd och rätt strategisk hantering.

Ett bristfälligt varumärkesskydd kan påverka din användning av ert namn och/eller figur, både på kort och lång sikt. Att skydda fel klasser kan ge möjlighet för era konkurrenter att profitera på er renommé. Att sakna skydd på vissa marknader kan göra att expanderingar blir kostsamma, eller till och med helt omöjliga. En total avsaknad av skydd innebär dels att du inte har ensamrätt till ordet och /eller figuren, men också att det finns risk med att en annan aktör genom en registrering, kan hindra er från att fortsätta använda ert varumärke. Ett varumärke kräver därför strategisk hantering och kontroll för att kunna räknas som en värdegenererande immateriell tillgång.

En policystyrd och up-to-date varumärkesportfölj är en hygienfaktor

En registrerad rättighet ger ensamrätt till användningen av varumärket. Genom att ha kontroll över ert varumärke kan ni samordna extern kommunikation/marknadsföring med juridik. En tydlig och genomtänkt extern kommunikation är sällan hållbar om den inte förenas med ett starkt och genomtänkt juridiskt skydd. Som en del i sin skyddsstrategi måste man ta ställning till vad varumärket är, vilken verksamhet det ska skyddas för samt i vilka länder man vill att det ska vara skyddat.

Vi granskar förutsättningarna för just er ansökan

Ports Group erbjuder förundersökningar med syfte att utvärdera förutsättningarna för skydd av exempelvis helt nya varumärken, eller utökat skydd av befintliga varumärken. Vi tar då hänsyn både till bedömningar berörda instanser kan göra vid varumärkesansökan, och till eventuella invändningar från tänkbara andra rättighetsinnehavare. Utifrån förundersökningen ger vi rekommendationer för hur vi går vidare med skyddet av varumärket på aktuella marknader.

Vi tar hand om hela varumärkesprocessen

Varje företag har sin egen unika varumärkesportfölj och kräver därför en unik behandling. Ports Groups legalteam erbjuder årtionden av erfarenhet inom varumärkesrätt och kommer därför veta vad ni behöver. Vårt team arbetar dagligen med såväl nationella som internationella varumärkesansökningar och vet därför vad lagstiftningen säger om olika typer av varumärken. Vid en varumärkesansökan säkerställer vi att ni får bästa service, hela vägen från klassning till registrering.

"Att skydda sina tillgångar i uppstartsfasen av ett företag kan vara en utmaning, inte minst ekonomiskt. Men det är otroligt viktig då man bara har en chans att skydda sina varumärken. Procedos har tagit hjälp av Ports Group med en stor del av skyddet av våra immateriella tillgångar som varumärken, designskydd, domännamn samt hosting. Resultatet är ett professionellt agerande med strategier för ett hållbart och långsiktigt skydd på en internationell marknad."

Jens Derwinger

VD på Procedos

”Här har någon tänkt till!”

Jon Svensson

Jon Svensson

Marknadschef på Vasaloppet

Svea Ekonomi

”Vi har jobbat med Ports i många år gällande domänhanteringen och har alltid varit väldigt nöjda med samarbetet. För ett par år sedan kände vi att vi behövde samordna varumärkesskyddet med domänhanteringen och valet föll på Ports som fick ta hand om hela upplägget. Billy Affelin har varit vår kontaktperson genom hela samarbetet och både han och hans kollegor är superbra att ha att göra med. Förutom att vi känner oss trygga med deras expertis uppskattar vi även deras proaktiva arbetssätt – de är på hugget och håller oss alltid uppdaterade med tips och rekommendationer, både i enskilda ärenden men även i rent strategiska frågor.”

Iréne Thorstensson

Iréne Thorstensson

Web Manager på Svea Ekonomi

LeoVegas

”Vi ville ha en förstklassig service för vår växande domännamnsportfölj som inkluderade allt från varumärkes- och domännamnsskydd, till skräddarsydda hostingtjänster. Ports Group förser oss med en effektiv Corporate-lösning för förvaltning av våra domännamn som möjliggör att vi kan centralisera och bevaka mot intrång och alla potentiella säkerhetsrisker.”

Mattias Bergehed

Head of SEO på LeoVegas Mobile Gaming Group

”Jag fick snabbt ett stort förtroende för Niclas Jonsson som var vår kontaktperson under hela det initiala projektet. Niclas och hans kollegor har visat prov på stort kunnande i allt från strategi och juridik till frågor av mer teknisk karaktär, och de är hjälpsamma i alla lägen. Det har känts tryggt att ha Ports Group som samarbetspartner i vårt viktiga arbete med att re-branda vårt företag och skapa en stabil varumärkesplattform inför framtiden. Jag har bara gott att säga om Ports – alltid trevliga, tydliga och tillmötesgående!”

Sofia Nilsson

Sofia Nilsson

Corporate Branding & Digital Marketing Manager på Storm Commerce

Processen för varumärkesansökan hos Ports Group

1. Klassningssamtal

1. Klassningssamtal

Vi genomför ett klassningssamtal med er för att få en så korrekt bild av verksamheten som möjligt. Vi tar därefter fram ett klassningsförslag över de varor och tjänster som vi anser att ni behöver ha skydd för.

2. Trademark Screening

2. Trademark Screening

Vi genomför en förundersökning av eventuella tidigare registrerade rättigheter för att i ett tidigt skede identifiera dessa eventuella hinder.

3. Registrering

3. Registrering

Vi hanterar all korrespondens med myndigheterna och vidtar nödvändiga åtgärder om behovet uppstår.

4. Förvaltning med juridiskt ansvar

4. Förvaltning med juridiskt ansvar

I vår förvaltning av varumärken tar vi fullt juridiskt ansvar. Vi sköter löpande uppdateringar och ser till att er portfölj går i linje med er marknadsstrategi.

5. Bevaka

5. Bevaka

Med skräddarsydd uppsättning av bevakningstjänster bevakar och granskar vi löpande era varumärken för att identifiera förväxlingsbara ansökningar eller rena intrång.

6. Agera

6. Agera

De bevakningsresultat som vi i samråd med er anser vara skadliga agerar vi på. Exempelvis invända mot en varumärkesansökan, skicka juridiska varningsbrev eller tvista kring registreringen av ett domännamn.

Vill du veta mer om Varumärkesregistrering?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

När du kontaktar Ports Group behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.