Så förbereder ni er för
Verified Mark Certificate (VMC)

Med VMC kan ni visa upp ert varumärke i kundens inkorg. Ports hjälper er säkerställa att ni är förberedda och blir först när VMC-standarden lanseras

Vad är Verified Mark Certificate?

Inom kort kommer företag att kunna beställa ett certifikat kallat Verified Marc Certificate (VMC) som ger ert företag möjligheten att visa upp er logotyp bredvid ert företagsnamn i era kunders inkorg. VMC är ett certifikat som validerar att ni har rätten att använda varumärket, domänen och att det är rätt organisation som står bakom något som ger mottagaren en trygghet i att e-posten är legitim och säker.

För att kunna få detta certifikat utfärdat behöver ni ha säkrat rätten till ert figurvarumärke samt implementerat rätt säkerhetsnivåer på er e-post.  Kontakta oss så hjälper vi er att vara redo för VMC.

Relaterade tjänster

  Före vs Efter Verified Mark Certificate VMC

Detta får ni genom VMC

  • Era kunder kommer att se er logotyp i sin inkorg, innan de ens öppnat mailet!
  • VMC är ett sätt att skydda sig mot e-postbedrägerier då det enbart är ni som ägaren till domänen och logotypen, som kommer kunna få ett VMC-certifikat utfärdat.
  • Ökad varumärkeskännedom och exponering av ert varumärke.
  • Ökad säkerhet och leveransbarhet på era e-postutskick.
  • Det säkerställer för mottagaren att e-posten är legitim och säker som i sin tur ger ert utskick och varumärke grundläggande förtroende.
  • Pilotcase av tjänsten har visat på en ökad öppningsgrad med upp till 10%.

Hur fungerar Verified Mark Certificate?

VMC baseras på både juridik och IT och är revolutionerande för e-post. VMC är en validering på BIMI (Brand Indicators for Message Identification) som gör det möjligt för varumärkesinnehavare att visa upp sin logotyp tillsammans med de autentiserade mail de skickar, VMC-certifikatet är den säkerhetsmekanism som validerar och säkerställer att en organisation har rätt att nyttja en logotyp.

 

Vilka krav ställs?

För att certifikatet ska kunna utfärdas krävs det att ni har implementerat DMARC. DMARC säkerställer att den domän ni mailar från, har tillräckliga säkerhetsnivåer. Ports erbjuder vår tjänst Email Compromice Protection (EPC) för att få DMARC implementerat med rätt karantänspolicy.

Förutom att DMARC behöver implementeras krävs också att man har juridisk rätt till vald logotyp genom en rätt varumärkesregistering. Det är denna juridiska rätt som VMC-certifikatet validerar att organisationen har.  I dagsläget kan man enbart använda registrerade figurvarumärken vars giltighet kan verifieras av immaterialrätt myndigheter som är auktoriserade för VMC. 

Med rätt typ av säkerhetsnivå på er e-post samt ett registrerat figurvarumärke, kommer ni kunna implementera certifikatet som ger er rätt att visa er logotyp i vissa e-postklienter. 

 

Bildlig beskrivning av Verified Mark Certificate VMC - hur allt hänger ihop

Viktigt att i god tid säkerställa att ni är redo för VMC

Delar i processen att vara förberedd för att kunna få ett utfärdat VMC-certifikat kan ta tid. En varumärkesansökan tar i regel
3-6 månader och en implementering av rätt säkerhetsnivåer på er e-post kan ta 1-4 månader.

 

 

Tidslinje på hur lång tid det tar att implementera Verified Mark Certificate VMC

 

 

 

.

 

Säkerställ att ni har DMARC implementerat.

DMARC behövs på de domäner ni använder för att skicka e-post då detta är ett krav för att kunna få ett VMC-certifikat utfärdat.

Så förbereder ni er för VMC

 

Se över ert registrerade figurvarumärke!

Ni måste ha ett giltigt varumärkesskydd för den exakta logotyp ni önskar använda. Dubbelkolla att den logotyp ni ev har registrerat är den ni fortfarande använder. 

.

 

Kontakta oss redan idag.

DMARC eller korrekt varumärkesskydd kan ta ett par månader att implementera eller registrera. Vi hjälper att kontrollera så att ni är förberedda när certifikatet går att köpa. Kontakta oss direkt så hjälp vi er!

Frågor och svar om Verified Mark Certificate

 

Vad är VMC?

VMC står för Verified Mark Certificate och är ett sätt för företag att visa upp sitt figurvarumärke i mottagande e-postklient/webmail. VMC är ett certifikat som bygger på att man har ett registrerat figurvarumärke och att man har implementerat DMARC med en karantänspolicy som lägst. För kunden innebär det att man vet att avsändaren är den utger sig för att vara! 

 

Vad är BIMI?

​BIMI står för Brand Indicators for Message Indentification och är en e-poststandard som knyter ihop ett figurvarumärke med e-post.  Detta gör inte bara att mottagaren vet om att mailet kommer från den som utger sig för att ha skickat mailet, det ökar även leveransbarheten. En av anledningarna att BIMI togs fram är för att synliggöra DMARC-implementationer och på så sätt få fart på ökad implementering av DMARC i världen. Förenklat kan man säga att BIMI är tekniken för att visa loggan.

 

Vad gör VMC?

VMC är det certifikat som validerar och säkerställer att en organisation har rätt att nyttja en logotyp.

 

Vad är DMARC?

DMARC är en förkortning för ”Domain-Based Message Authentication”, vilket är ett system som bygger ovanpå SPF och DKIM. Detta erbjuder ytterligare ett verktyg för avsändare att bättre förebygga och övervaka missbruk av sina domännamn. Denna policy validerar att avsändarens identitet är autentisk och väljer därefter om e-postklienten ska acceptera eller avvisa meddelandet.

 

Hur går förfarandet till?

Vid beställning av ett VMC certifikat så validerar DigiCert organisationen med samma förfarande som för ett EV (Extended Validation) – certifikat. Digicert kontrollerar även aktuellt figurvarumärke mot berörd varumärkesmyndighet för att säkerställa rätten att nyttja logotypen. 

 

Jag har ett svenskt figurvarumärke, kan man använda det?

Nej, i dagsläget kan man enbart använda registrerade figurvarumärken vars giltighet kan verifieras av immaterialrättsmyndigheter som är auktoriserade för VMC. Svenska Patent- och Registreringsverket (PRV) är ännu inte auktoriserat för VMC. De immaterialrättsmyndigheter som i dagsläget är auktoriserade är United States Patent and Trademark Office (USPTO), Canadian Intellectual Property Office, European Union Intellectual Property Office, UK Intellectual Property Office, Deutsches Patent- und Markenamt, Japan Trademark Office, IP Australia.

 

Jag har bara ett ordvarumärke, kan man använda det?

Nej. Endast figurvarumärken kan användas för VMC. Ordvarumärken och inarbetade (oregistrerade) varumärken kan inte användas.

 

Kan jag använda ett varumärke som jag inte äger men som jag har licens/tillåtelse att använda?

Ja om ni kan uppvisa ett skriftligt intyg från varumärkesinnehavaren som visar att ni får använda varumärket för VMC. Tänk på att ett intyg alltid krävs om den som ansöker om VMC inte står som varumärkesinnehavare i varumärkesregistret.

 

När kan vi börja köpa VMC-certifikat?

Produkten planeras att släppas i början av Q1 2021. Tidigare har DigiCert tillsammans med CNN kört ett pilot-case som hade stor framgång i exempelvis ökad öppningsfrekvens.​ För närvarande är även Google igång med ett liknande pilot-case.

 

Vad kostar VMC?

Kostnaden för er VMC-implementation beror på vilka förberedelser ni behöver göra. Inget pris är i dagsläget satt för själva certifikatet, men mycket indikerar på att ett VMC-certifikat kommer hamna i samma prisklass som ett EV-certifikat. Kontakta oss så ser vi över vad ni behöver ta för förberedande åtgärder.  

 

Varför behöver vi VMC?

VMC beräknas bli standard inom kommande år. VMC kommer inte bara bidra till en säkrare e-postmiljö, där mottagaren av ett mail kan känna sig säker med att mailet är ”legitimerat” genom att de uppfyllt de säkerhetskontroller som krävs för att uppfylla BIMI/VMC-standarden, utan också en ökad varumärkesexponering och leveransbarhet för avsändaren. Med andra ord kommer VMC bidra till en säkrar e-postmiljö med mindre spoofing, ökad varumärkesigenkänning och exponering samt ökat kundförtroende.

 

Kan vi inkludera ett VMC-certifikat i ett befintligt certifikat?

VMC är helt fristående certifikat och kan inte inkluderas i ett befintligt certifikat.

 

Vi har själva implementerat DMARC, hur går vi vidare?

Då behöver ni kontrollera att ni har ett figurvarumärke registrerat, har ni det så hjälper vi er att beställa och få certifikatet utfärdat.​

 

Får vi ändra på figurvarumärket?

Figurvarumärket ska vara registrerat, giltigt och verifierat av en immaterialrättsmyndighet med VMC auktorisation innan det sparas i SVG format (Scalable Vector Graphics) i enlighet med gällande SVG guidelines. Figurmärket måste återges på exakt samma sätt som det registrerats. Det är dock möjligt att justera storlek, beskära och skala så länge hela figurvarumärket fortfarande syns men man får inte ändra färg, bakgrund eller opacitet. Då majoriteten av användarna förväntas använda ett bildförhållande som är fyrkantigt eller cirkulärt rekommenderar vi att logotypen sparas centrerat i ett fyrkantigt SVG format.

 

Vi har flera olika logotyper – hur gör man då?

Det är endast en logotyp som kan användas för respektive mailskickande domän. Alternativa logotyper kan dock användas på mailskickande subdomäner. Så exempelvis kan man ha ett VMC-certifikat för domän.se och ett för marketing.domän.se.

 

Våra varumärken ligger hos annan leverantör, måste vi flytta dem till Ports?

Nej, era varumärken behöver inte förvaltas av Ports utan certifikatet går att utfärda ändå, förutsatt att rätt figurvarumärke är registrerat.

 

Kommer vår logotyp synas i alla våra interna mail?

Så länge ett publikt DNS-uppslag och att mailklienten har stöd för VMC så kommer det synas.  

 

Om olika personer inom bolaget skickar mail till samma leverantör, kommer leverantören då se logotypen på alla mail i inkorgen?

Ja, så länge personerna inom bolaget skickar från samma maildomän och denna har ett VMC-certifikat utfärdat. 

Relaterad läsning

 

Vad behövs dör DMARC

Att tänka på vid tillämpning av DMARC

Siffrorna indikerar att intresset för DMARC ökar, men att expertisen inom DMARC inte håller samma takt. Det är därför extremt viktigt för organisationer att implementera inte bara DMARC, utan också en fungerande policy.

Läs mer om DMARC

.

 

Registrerat varumärke - förutsättning för it

Registrerat varumärke – en förutsättning för IT

Varumärket exponeras idag inte bara i fysiska miljöer utan även online världen över vilket kan skapa problem om företagen inte är rätt säkrade. Läs mer om Digicerts förslag på hur identiteten på varumärket kan fastställas direkt i webbläsaren.

Hur IT & juridik samspelar

.

 

Nya krav för varumärket och varumärkessäkerhet

Så skyddar du ditt varumärke!

Digitala intrång, piratkopior och bedrägerier på sociala medier. Hoten mot dagens företagare blir allt fler och komplexare. För att skydda ditt varumärke krävs det idag en tydlig och samlad varumärkesstrategi.

Våra råd för ökad säkerhet

Vill du veta mer om Hur ni förbereder er för Verified Mark Certificate?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

När du kontaktar Ports Group behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.