Vi skapar varumärkessäkerhet
– legalt, digitalt och tekniskt

Våra tjänster inom varumärkessäkerhet

 Digitaliseringen ställer andra krav på syn och hantering av varumärket. Exempelvis sker  varumärkesintrång idag primärt på nätet och nya hot mot varumärket aktualiseras ständigt.
Som er partner inom varumärkessäkerhet erbjuder vi expertkompetens och tjänster inom varumärkets alla aspekter legalt, digitalt och tekniskt.

Lär dig mer om varumärkessäkerhet

Vi skyddar hela ditt varumärke

Ports Group hjälper ert företag att skydda era rättigheter i en värld som ständigt förändras. Våra specialistteam erbjuder er expertkompetens inom varumärkets alla områden. Genom vår abonnemangstjänst outsourcar ni er portfölj av rättigheter till oss. Vi tar juridiskt ansvar och skapar optimal varumärkessäkerhet – så att ni kan fokusera på er affär!

Vår helhetsförvaltning

Vår unika kundportal

Vår kundportal ger er överblick och kontroll över era varumärken. Här kan ni administrera era domäner och tekniska tjänster, snabbt hämta information kring hur omfattande era legala varumärkesrättigheter är samt komma i kontakt med ert personliga team av Ports Groups experter.

Ports.management

Våra legala, digitala och tekniska tjänster

E-postsäkerhet by PORTS

TEKNISKT. Skydda både er egen organisation – såväl som andras – mot att er digitala identitet används för e-postbedrägerier.

 • Förundersökning/analys av nuvarande mailflöde

 • Rapport med rekommenderade åtgärder

 • Implementation av säkerhetsmekanismer

 • Löpande rapportering och avstämningar

Läs mer
VMC - Verified Mark Certificate symbol

Verified Mark Certificate

TEKNISKT. LEGALT. Med VMC kan ni visa upp ert varumärke i kundens inkorg Ports Group hjälper er säkerställa att ni är förberedda och blir först när VMC-standarden lanseras.

 • Se över registrerade figurvarumärke

 • Säkerställ att ni har DMARC implementerat samt rätt karantänspolicy

 • Säkra validering för Verified Mark Certificate 

Läs mer

TLS / SSL-certifikat

TEKNISKT. Skapa en säker anslutning genom TLS / SSL-certifikat och säkerställ att ingen utomstående kan spionera på känslig data som skickas mellan er och era kunder.

 • Brett sortiment av certifikat

 • Längre löptider med Multi Year Plan

 • Analys av vilket certifikat som passar er

 • Helhetsbild och överblick i vår kundportal

 • Anpassad hantering genom managerad lösning eller via subkonto

Läs mer
magnifying glass

Bevakningstjänster

LEGALT, DIGITALT. Våra bevakningstjänster hjälper er att skydda ert varumärke i alla kanaler; från appar och sociala medier till hemsidor och online marknadsplatser.

 • Varumärkesbevakning

 • Domänbevakning

 • Marknadsplatsbevakning

 • Social Media Bevakning

 • App Bevakning

Läs mer
Block

AdultBlock

DIGITAL. Med AdultBlock blockas ert varumärke från att kunna registreras med någon utav toppdomänerna .XXX, .ADULT, .SEX och .PORN.

 • Icke registrerade domäner blockeras

 • Domäner som inte förnyas av nuvarande innehavare blockeras

 • Uppgradera till AdultBlock+ för blockering av liknande lydelser

Läs mer
Consultancy services icon

Konsulttjänster

LEGALT, DIGITALT, TEKNISKT. Ports Group besitter unik juridisk, digital och teknisk expertis. Våra konsultuppdrag inkluderar exempelvis:

 • Kartläggning av rättigheter

 • Workshop/Strategiformulering

 • Förundersökningar

 • Förvärv

 • Tvistehantering

 • Avtalshantering

Läs mer
Hosting services icon

Hostingtjänster

TEKNISKT. I vår egna miljö med full redundans har vi den kompletta tekniska infrastrukturen för era digitala tillgångar.

 • DNS & DNSSEC

 • Serverlösningar

 • Hosted Exchange

Läs mer
E-commerce Website Compliance

E-handelsjuridik

LEGALT. Idag är trovärdighet en grundförutsättning för framgång inom e-handel. Undvik höga kostnader och badwill genom att skapa en trygg e-handel för dina kunder.

 • Webbgranskning

 • Översyn av allmänna villkor

 • Rapport med rekommendationer

Läs mer

Tullanmälan

LEGALT. Stoppa införseln av piratkopierade varor med tullanmälan.

 • Anmälan till Tullverket

 • Löpande bevakning av resultat

 • Löpande juridisk rådgivning

 • Automatisk förnyelse

Läs mer

Designskydd

LEGALT. Många företags största värde ligger inte i dess varumärke eller patent, utan i sin unika design. Säkerställ er ensamrätt.

 • Förundersökning/Rådgivning

 • Klassning

 • Vi tar hand om hela processen

 • Vi förvaltar era rättigheter och ansvarar för förnyelse

Läs mer

Takedowns

LEGALT. Släck ner hemsidor med varumärkesintrång utan att behöva vänta på tidskrävande juridiska processer.

 • Förundersökning kring förutsättningar

 • Kontakt med berörda parter för att få hemsidan nersläckt

 • Kan vid behov kombineras med juridisk process för att få kontroll över domännamnet

Läs mer