Picture of someone googleling SSL certificate

SSL-certifikat

Ett SSL-certifikat (Secure Sockets Layer), eller TLS (Transport Layer Security) som är den senaste och säkraste versionen av SSL, är något som alla hemsidor som vill synas i Google behöver. Men att välja rätt certifikat utifrån dina behov kan kännas krångligt. Få en gratis analys och rådgivning för att veta vilket certifikat som passar bäst!

Gratis SSL-analys

område

Smidig hantering i din kundplattform

I Ports Management får du en komplett helhetsbild över alla SSL-certifikat, domännamn, hostingtjänster och varumärken som förvaltas av oss. Där kan du:

 • Hantera beställningar
 • Se status på certifikaten
 • Hålla koll på utgångsdatum
 • Ladda ner certifikatsfilerna för användning

Vad är ett SSL-certifikat?

Genom att kryptera trafik mellan webbservern och webbläsare (eller mellan två serverar) säkerställer ett TLS / SSL-certifikat att ingen utomstående kan spionera på datan som skickas. Det kan exempelvis handla om känslig data som användarnamn, lösenord och kontouppgifter som skickas vidare till din databas eller andra system.

Vi erbjuder ett stort utbud av SSL-certifikat

Vårt Platinum Partnerskap med Digicert (världsledande leverantör inom certifikat), ger dig fördelen att vi har bred expertis om de olika certifikaten, tillgång till bästa supporten samt den senaste informationen före andra.

Certifikaten kan beställas med Domänvalidering (DV), Organisationsvalidering (OV) samt Utökad validering, s.k. Extended Validation (EV). Du kan se dessa som en validering på hur mycket du vill att en besökare på din webbplats behöver veta om verksamheten. Har du en mindre webbplats räcker det med ett DV-certifikat medan en större verksamhet där du vill att besökaren ska kunna verifiera att du verkligen är du, så krävs ett EV-certifikat. Osäker på vilket certifikat som passar bäst? Kolla in vår Infografik som guidar dig rätt.

 

Se infografik

BevakningBevakning

Analys

I samråd med dig analyserar vi nuläget för dina certifikat. Vilka certifikat har du idag? Från vilka utfärdare? Har du rätt säkerhetsnivå på certifikaten, och när löper de ut? Detta och mycket mer sammanfattar vi i ett dokument med en rekommenderad handlingsplan.
Gratis analys av certifikat. 

Granskning

Kontroll med konsolidering

Baserat på den handlingsplan vi tagit fram ger vi dig möjlighet att genomföra en konsolidering för att skapa bästa skydd, kontroll och kostnadseffektivitet tillsammans med vår plattform Ports Management.

Åtgärdsplan

Löpande förnyelser

Med Multi Year Plan ges möjlighet att köpa certifikat med upp till 6 års löptid, där vi ansvarar för att förnyelse. Validering sker årsvis. Detta ger dig en säker certifikatshantering och förvaltning med en dedikerad kontaktperson.

Så går SSL flytten till

Varför Ports

Fördelar med vår SSL-hantering

Tydlig överblick

I vår plattform Ports Management får du en unik holistisk och tydlig vy över dina SSL-certifikat, domännamn, hostingtjänster och varumärken som förvaltas av oss.

Trygg förvaltning

Med en managerad lösning säkerställer vi att du får rätt information gällande förnyelsen av dina certifikat. På detta sätt ska inga certifikat kunna falla mellan stolarna, vilket annars är vanligt i stora organisationer.

Platinum Partnerskap för bästa support

Vårt Platinum Partnerskap med Digicert (världsledande leverantör inom certifikat) gör det möjligt för oss att erbjuda dig som kund en säker förvaltning med en dedikerad kontaktperson för bästa support.

Kostnadseffektiva valmöjligheter

Med vår abonnemangslösning tillsammans med Digicerts Multi Year Plan går det till en fast abonnemangsavgift, att köpa SSL-certifikat med upp till 6 års löptid, där vi ansvarar för förnyelsen & att validering sker årsvis.

Valfri hantering av SSL-certifikat hos oss

Vi erbjuder dig som kund två olika lösningar för hantering av certifikat. Antingen genom subkonto som du själv hanterar eller genom en managerad lösning där vi tar det administrativa ansvaret.

Egen hantering via subkonto

Rekommenderas till de kunder som helt själva vill hantera sina SSL-certifikat.

 • Du får ett eget subkonto hos DigiCert
 • Du ansvarar för beställningar och förnyelser
 • Du får en samlad faktura för enklare administrering
 • Premium support
 • Möjlighet till Multi Year Plan
 • Vårt Platinum Partnerskap ger dig snabbare support, du blir först med att få reda på det senaste samt de mest kostnadseffektiva lösningarna.

Managerad hantering med full-service

Rekommenderas till de kunder som vill fokusera på sin affär och låta våra experter sköta hanteringen.

 • Vi tar fullt ansvar för att säkra hanteringen av dina SSL-certifikat
 • Vi genomför en initial kartläggning för att skapa kontroll och ge en översikt av dina certifikat
 • Vi hjälper säkerställa dina interna beställningsprocesser av certifikat genom att fastställa behöriga beställare hos dig
 • Vi tar hand om ordern från början till slut
 • Vi tar ansvar för förnyelser och påminnelser
 • Vi kan assistera med att skapa CSR-filer och paketera det färdiga certifikatet i ett format som stöds i de flesta plattformar 
 • Möjlighet till Multi Year Plan
 • Vårt Platinum Partnerskap ger dig snabbare support, du blir först med att få reda på det senaste samt de mest kostnadseffektiva lösningarna

Varumärkessäkerhet genom SSL-kryptering

Under ‌detta webinar kommer vi ta upp hur och varför man bör samla alla sina certifikat på ett ställe, hur en översyn över interna och externa certifikat genomförs och varför man bör ta hjälp med förnyelse och automation.

Vi gör en gratis SSL-analys

Vilka certifikat har ni idag? Från vilka utfärdare? Har ni rätt säkerhetsnivå och när löper de ut? Det är inte lätt att hålla koll på alla certifikat och kritiska problem kan uppstå. För att hjälpa er att undvika dessa problem erbjuder vi en gratis analys över era publika SSL-certifikat.

Du får 

 • Kartläggning på befintlig portfölj
 • Bedömning av säkerhetsnivån på certifikat idag
 • Tips på åtgärder och rekommendationer
 • Prisuppgift för att förvalta portföljen hos oss
 • Råd kring eventuell hopslagning av certifikat för att kunna sänka kostnaderna

Vanliga frågor och svar

Måste vi ha webbplatsen/servern hos er för att kunna beställa certifikat?

Nej, det räcker att ni har tillgång till servern som certifikatet ska ligga på alternativt en hostingleverantör som har stöd för att installera detta på er webbplats.

Vad krävs det för att beställa ett certifikat?

Förutom korrekta bolagsuppgifter som överensstämmer med domänägaren, så behövs en CSR-fil från servern som ska använda SSL-certifikatet.

Vad är en CSR-fil?

En CSR-fil är en beställningsfil som används vid beställning av SSL-certifikat. Den innehåller informationen som kommer ingå i certifikatet såsom common name (värdnamn), bolagsnamn, land och ort. CSR-filen skapas vanligtvis på den server där certifikatet ska nyttjas, då man i samband med CSR-skapandet, även skapar den privata nyckeln.

Vi på Ports kan hjälpa till med att skapa CSR-filen vid beställning av certifikat, då vi vid utfärdandet av certifikatet packar ihop certifikatet innehållandes den privata och publika nyckeln. Filen, som kan skickas i .PFX eller .PEM format, lösenordsskyddas givetvis för att på ett säkert sätt kunna levereras över e-post.

Vad är skillnaden på vanligt och ett wildcard-certifikat?

Ett vanligt SSL-certifikat skyddar enbart de common name och SAN (Subject alternative name, extra domäner som du anger i CSR-filen och/eller i beställningen) medans ett wildcard-certifikat skyddar samtliga subdomäner direkt framför common name.

Exempel: Beställer du ett wildcard-certifikat för *.support.se så har du möjlighet att skydda valfria subdomäner utan att ange dessa i beställningsprocessen. Till exempel kan du skydda www.support.se, mail.support.se eller blog.support.se. Det man dock inte kan göra är att skydda subdomäner framför subdomänen, såsom test.mail.support.se. I ett sådant fall kan man lägga till ett SAN som specificerar test.mail.support.se i certifikatet, eller så kan man beställa ett wildcard-certifikat för *.mail.support.se om man har flera subdomäner man önskar skydda framför mail.support.se.

Relaterade tjänster

Cybersäkerhet

Webbsäkerhet

Lär dig mer om webbsäkerhet och hur du kan minska risken för säkerhetsincidenter. Vi hjälper dig att öka er IT och cybersäkerhet!
Smart Seal Ikon

Smart Seal

Smart Seal ger dina kunder en visuell bekräftelse på din hemsida att du vidtagit de åtgärder som krävs för att säkra deras transaktioner och intormat...