Bild på tjej vid dator för hosting

Hosting

Som hostingleverantörer erbjuder vi ett brett utbud av tjänster för små och stora företag, myndigheter och organisationer. Från Webbhotell till skräddarsydda serverlösningar. Alla med samma höga säkerhetsnivå. Kontakta oss så berättar vi mer!

Rådgivning & Prisförslag

område

Smart och smidig hosting

En IT-miljö är aldrig starkare än sin svagaste länk, därför är det viktigt att bygga upp redundans på alla plan, allt från redundant strömförsörjning till redundanta internetuppkopplingar.

Med våra tekniska lösningar får du en säker miljö för hosting och mångårig erfarenhet av att driva och leverera allt från enklare tjänster inom hosting, till stora skräddarsydda serverlösningar.

  • Övervakning dygnet runt
  • Väl skyddade mot intrång
  • Daglig backup med servrar placerade i flera länder för extra säkerhet
Image of hosting server

Tjänster

Utforska våra hostingtjänster

Vår hosting

4 fördelar med vår hosting

Personlig service

Svenska kontaktpersoner med hög tillgänglighet.

Minskad administration

Du slipper agera ”spindel i nätet” med 2 kontakter och undviker kostnader och arvoden från flera parter.

Tidseffektivt

Löptider drivs ner genom en kontaktväg. Har du även SSL-certifikat hos oss kan vi både beställa, validera, utfärda och installera certifikatet direkt hos dig.

Säkert

Genom noggrant utvalda leverantörer i form av exempelvis Palo Alto, Nutanix, VMWare kan vi erbjuda högsta möjliga tillgänglighet och driftsäkerhet.

Starka leverantörer för största trygghet

Vi har arbetat proaktivt i flera år för att bygga upp säkerheten och tillgängligheten för alla våra tjänster, allt från den enklaste mailtjänsten till de tyngsta serverlösning är idag speglade och kan vid en katastrof flyttas över till vår sekundära datorhall på annan ort. Detta tack vare virtualisering, replikering och dubblerad hårdvara.

För att åstadkomma detta så har vi tagit hjälp av de starkaste aktörerna på marknaden, och använder oss bara utav de ledadande leverantörerna. Som Nutanix för servrar och lagring, Palo Alto för intrångsskydd, och brandväggar, VMWare och AHV för virtualisering, Veeam för replikering för att nämna några.

För att skydda våra miljöer från överbelastningsattacker så abonnerar vi på ett DDoS-skydd hos internetleverantören från Netscout/Arbor Networks. Detta gör att vi är skyddade mot DDoS-attacker, och kan hantera väldigt stora trafikflöden.

Hosting med redundans ikon

Redundans

Redundansen i våra miljöer bygger på noggrant utvald hårdvara i de olika delarna av datacentret. I varje upphandling av utrustning har vi haft långtgående diskussioner med leverantör kring vårt behov och hur utrustningen kan implementeras med driftsäkerhet, tillgänglighet och stabilitet i fokus. En grundpelare i våra miljöer är sekundärsiten på annan ort som vi använder som replikering och backupmiljö. Denna site kan ta över full drift av samtliga virtuella servrar och system vid ett haveri på primärsiten i Göteborg.

Virtuell server ikon

Virtuella miljöer

Våra virtuella miljöer är uppbyggda på Nutanix, vilket är en serverhårdvara av toppklass med hög driftsäkerhet. De virtuella miljöerna är självklart byggda med redundans och feltolerans i fokus, där samtliga delar körs på minst dubbel hårdvara (från server till nätverkskort). För att skydda oss men framför allt dig som kund, från haverier och dataförluster, replikerar vi samtliga kundsystem till sekundärsite. Samtidigt tar vi backup på systemen dagligen där vi använder oss av IBM TSM och Veeam i en väl fungerande symbios.

Nätverksinfrastruktur ikon

Nätverksinfrastruktur

Nätverksinfrastrukturen är helt redundant och samtliga system sitter i olika switchar med minst två nätverkskort för att vi skall kunna tåla fel i allt från core till egde-switchar. Vi har dubbla internet-förbindelser från leverantör, en primär och en sekundär. Vi transporterar replikor, backup och annan viktig data till sekundärsite via en svartfiberförbindelse. Alla nättjänster från våra nätleverantörer har högsta SLA-avtal.
Brandväggarna arbetar i ett aktivt-passivt HA-kluster, en på varje site, för högsta möjliga tillgänglighet och driftsäkerhet. Vi har även IPS:er från Palo Alto på varje site och dessa utför en djupare kontroll på varje paket som passerar in och ut från våra miljöer.

Vill du veta mer våra hosting-lösningar? 

Kontakta oss så hjälper vi dig!