immaterialrätt – tips för företagare

Immaterialrätt – skydd av immateriell egendom

Immaterialrätt behandlar och fastslår de juridiska rättigheterna till olika typer av immateriella tillgångar – exempelvis varumärken och konstnärliga verk. Här har vi samlat det viktigaste för företag att känna till om svensk immaterialrätt, vad den innebär och vad som krävs för att skydda en immateriell tillgång i alla led.

Rådgivning och prisförslag

område

Skydda företagets immateriella rättigheter i alla led

När du registrerar ett varumärke, ett mönster eller ett patent – eller om du skapar något och automatiskt erhåller upphovsrättsskydd – blir det direkt olagligt för andra att kopiera, marknadsföra eller på annat sätt utnyttja den skyddade tillgången. Dessvärre hindrar det likväl inte illvilliga aktörer från att ändå försöka.

För att skydda en immateriell egendom fullt ut krävs förutom ett juridiskt skydd även skydd digitalt och för webbsäkerhet. Detta säkras till exempel med verktyg som:

Immaterialrätt Ports Group

Immaterialrättens olika delar

Vad består immaterialrätten av?

I det svenska rättssystemet är immaterialrätten indelad i fyra olika underkategorier som du kan läsa här bredvid.

Varumärkesrätt

Skyddar särskilda kännetecken som är unika för en viss vara/tjänst och som hjälper kunder att identifiera och skilja produkten från andra på marknaden. Ett varumärke kan till exempel vara en logotyp (figurmärke), en slogan (ordmärke) eller en särskild signaturmelodi (ljudmärke).

Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar konstnärliga verk såsom musik, böcker och andra litterära verk, film och målningar. Även källkod till datorprogram ligger under upphovsrätten.

Mönsterrätt/designrätt

Mönster- och designrätten skyddar en varas specifika utseende, form och design – dock inte produktens funktion och hur den får användas. Mönsterskydd/designskydd kan exempelvis sökas för möbler, lampor eller klädesplagg.

Patenträtt

Patentskydd kan sökas för olika typer av uppfinningar och produkter (fysiska eller digitala) som erbjuder en lösning på ett tekniskt problem.

Grundläggande immaterialrätt – en introduktion

Immaterialrätten kallas det juridiska område som reglerar rättigheter och skydd för olika typer av immateriella tillgångar – det vill säga icke fysiska tillgångar. Syftet är att skydda innehavarens ensamrätt till sina tillgångar, under en tidsbegränsad period. Rättigheterna gör det till exempel olagligt för andra att kopiera eller på annat sätt utnyttja någon annans skyddade tillgång för egen vinning – eller med avsikt att sabotera.

Ansvarig myndighet för immateriella rättigheter i Sverige är Patent- och registreringsverket, PRV.

Hur erhållers immateriella rättigheter för en vara eller tjänst?

För samtliga kategorier utom upphovsrättsskydd gäller att du måste ansöka om registrering hos immaterialrättsmyndigheten i det land eller på den marknad du önskar skydda din tillgång. Skydd kan också erhållas genom så kallad inarbetning, men det tar betydligt längre tid och är mer omständligt.

Kortfattat gäller följande för respektive underkategori:

 • Varumärkesskydd
  Registreringen tar vanligen 4-6 månader från det att ansökan kommer in tills dess att skyddet är helt klart. Beviljat varumärkesskydd gäller sedan 10 år åt gången, varefter det kan förlängas med ytterligare 10 år obegränsat antal gånger.
 • Patent
  Ansökan och registreringen för patent kungörs efter 18 månader. Skyddet gäller därefter i max 20 år och kan inte förlängas annat än för läkemedel och växtskyddsmedel.
 • Mönster-/designskydd
  Skydd för mönsterskydd beviljas efter ansökan till PRV eller immaterialrättsmyndighet i annat land, och är sedan giltigt i fem år. Förlängning kan göras med max 20 år till.
 • Upphovsrätt
  Uppstår direkt när ett verk har skapats och behöver därför inte ansökas om. Upphovsrättsskyddet gäller sedan i 70 år efter innehavarens död.

 

En ansökningsprocess om skydd av immateriella rättigheter kräver vanligen både tid och en hel del juridiska kunskaper. Generellt väljer de flesta företag att ta hjälp av ett ombud med expertis inom just immaterialrätt – som oss på Ports Group till exempel.

På Ports Group kan vi bistå med all kompetens, kapacitet och expertis som krävs för att säkra ett så robust och avancerat skydd som möjligt runt dina immateriella tillgångar.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om våra tjänster och hur vi kan vara behjälpliga för just ditt företag!

Tjänster

Vårt utbud av juridiska tjänster inom immaterialrätt

Vanliga frågor om immaterialrätt

Vad räknas som en immateriell egendom?

En immateriell egendom är egendom som inte har en materiell form. Hit hör till exempel varumärken av olika slag, design och utformningar samt konstnärliga verk.

Vad är immaterialrätt?

Immaterialrätt är det rättsområde inom juridiken som reglerar och skyddar rättigheterna till immateriella tillgångar – exempelvis varumärken och patent.

Vilka fyra områden består immaterialrätt av?

Immaterialrätten består av varumärkesrätt, upphovsrätt, patenträtt och mönsterrätt (även kallat designrätt).

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade tjänster

Webbgranskning ikon

Webbgranskning

Med en webbgranskning hjälper vi dig se till att din e-handel uppfyller både de formella och informella krav som ställs på din webbplats.
Bevakningstjänster ikon

Bevakningstjänster

Våra bevakningstjänster skyddar ditt varumärke från intrång i allt från appar, sociala medier till hemsidor för total varumärkessäkerhet.