Immaterialret – Beskyt alle virksomhedens immaterielle rettigheder

Immaterialrätt – skydd av immateriell egendom

Immaterialrätten behandlar och fastslår de juridiska rättigheterna till olika typer av immateriella tillgångar – exempelvis varumärken och konstnärliga verk. Här har vi samlat det du behöver känna till om skydd av immateriell egendom.

Rådgivning och prisförslag

område

Skydda företagets immateriella rättigheter i alla led

När du nyttjar immaterialrätten blir det direkt olagligt för andra att kopiera, marknadsföra eller på annat sätt utnyttja den skyddade tillgången. Dessvärre hindrar det inte illvilliga aktörer från att ändå försöka.

För att skydda en immateriell egendom krävs förutom ett juridiskt skydd även digitalt skydd och webbsäkerhet. Detta kan säkras genom:

Immaterialret – beskyttelse af immateriel ejendom

Immaterialrättens olika delar

Immaterialrätten består av fyra delar

I det svenska rättssystemet delas immaterialrätten in i fyra olika kategorier.

Varumärkesrätt

Skyddar särskilda kännetecken som är unika för en viss vara/tjänst och som hjälper kunder att identifiera och skilja produkten från andra på marknaden. Ett varumärke kan exempelvis vara ett figurmärke, ett ordmärke, eller ett ljudmärke.

Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar konstnärliga verk samt källkod till datorprogram.

Mönsterrätt/designrätt

Mönster- och designrätten skyddar en varas specifika utseende, form och design – dock inte produktens funktion och hur den får användas.

Patenträtt

Patentskydd kan sökas för olika typer av uppfinningar och produkter (fysiska eller digitala) som erbjuder en lösning på ett tekniskt problem

Grundläggande immaterialrätt – en introduktion

Immaterialrätten kallas det juridiska område som reglerar rättigheter och skydd för olika immateriella tillgångar – det vill säga icke fysiska tillgångar. Syftet är att skydda innehavarens ensamrätt till sina tillgångar under en tidsbegränsad period. Rättigheterna gör det exempelvis olagligt för andra att kopiera eller på annat sätt utnyttja en skyddad tillgång för egen vinning eller sabotage.

Så erhåller du dina immateriella rättigheter

För samtliga kategorier utom upphovsrättsskydd måste du ansöka om registrering hos immaterialrättsmyndigheten i det land eller på den marknad du önskar skydda din tillgång. Skydd kan också erhållas genom så kallad inarbetning.

Kortfattat gäller följande för respektive underkategori:

 • Varumärkesskydd
  Registreringen tar vanligen 4-6 månader från det att ansökan kommer in tills dess att skyddet är klart. Beviljat varumärkesskydd gäller sedan i 10 år. Skyddet kan förlängas med ytterligare 10 år obegränsat antal gånger.
 • Patent
  Ansökan och registreringen för patent kungörs efter 18 månader. Skyddet gäller därefter i max 20 år och kan inte förlängas annat än för läkemedel och växtskyddsmedel.
 • Mönster- och designskydd
  Mönsterskydd beviljas efter ansökan till PRV eller immaterialrättsmyndighet i annat land, och är giltigt i fem år. Förlängning kan göras med max 20 år till.
 • Upphovsrätt
  Uppstår direkt när ett verk har skapats och behöver därför inte ansökas om. Upphovsrättsskyddet gäller i 70 år efter innehavarens död.

 

Ansökningsprocessen för immateriella rättigheter kräver både tid och juridiska kunskaper. Generellt väljer de flesta företag att ta hjälp av ett ombud med expertis inom just immaterialrätt – som oss på Ports Group till exempel.

Vi kan bistå med all kompetens, kapacitet och expertis som krävs för att säkra ett så robust och avancerat skydd som möjligt runt dina immateriella tillgångar.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om våra tjänster!

Tjänster

Vårt utbud av juridiska tjänster inom immaterialrätt

Vanliga frågor om immaterialrätt

Vad räknas som en immateriell egendom?

En immateriell egendom är egendom som inte har en materiell form. Hit hör till exempel varumärken av olika slag, design och utformningar samt konstnärliga verk.

Vad är immaterialrätt?

Immaterialrätt är det rättsområde inom juridiken som reglerar och skyddar rättigheterna till immateriella tillgångar – exempelvis varumärken och patent.

Vilka fyra områden består immaterialrätt av?

Immaterialrätten består av varumärkesrätt, upphovsrätt, patenträtt och mönsterrätt (även kallat designrätt).

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade tjänster

Webbgranskning ikon

Webbgranskning

Med en webbgranskning hjälper vi dig se till att din e-handel uppfyller både de formella och informella krav som ställs på din webbplats.
Bevakningstjänster ikon

Bevakningstjänster

Våra bevakningstjänster skyddar ditt varumärke från intrång i allt från appar, sociala medier till hemsidor för total varumärkessäkerhet.