Image of man working with copyright

Upphovsrätt

Behöver du hjälp med att se om någon gör intrång på din upphovsrätt eller har du mottagit ett varningsbrev som hävdar att du själv begått intrång? Upphovsrätt är en del inom immaterialrätten och något som våra experter på legal-avdelningen kan hjälpa dig med. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Upphovsrättsskydda dig

område

Varför upphovsrätt? 

Eftersom upphovsrätt uppkommer i samband med att ditt verk skapas kan det vara svårt att upptäcka om någon gör intrång eller om du själv gör intrång. Detta innebär att du själv måste vara uppmärksam och hålla koll på om någon annan kopierar eller efterliknar ditt verk.

Detta kan vara mycket omfattande och svårt men du kan vara lugn i att våra experter finns här för att hjälpa dig. Vi hanterar problem om du tror att någon begår intrång eller om du själv är rädd för om du kan begå intrång med ditt verk.

image of a law office

Vad innebär upphovsrätt?

Upphovsrätt uppkommer samtidigt som du skapar ett verk och är något som sker per automatik. Du ansöker eller registrerar alltså inte någon upphovsrätt förutom i vissa fåtal enstaka jurisdiktioner (USA och Kina). Ett verk kan exempelvis vara en ritning, bok, dikt eller foto och är helt enkelt något som du skapat. 

Rätten hör ihop med en upphovsperson och gäller så länge denne lever, men som längst 70 år efter dennes död.

Genom att ha framställt ett verk har du ett skyddsomfång som ger dig möjlighet att hävda din rätt. Ju mer unikt verk du åstadkommit desto större är skyddsomfånget.

Behöver du hjälp med upphovsrätt?

Vill du veta med om hur vi kan hjälpa dig med upphovsrätt eller är du själv orolig över att begå intrång på någon annans upphovsrätt? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade tjänster

Immaterialrätt ikon

Immaterialrätt

Lär dig mer om immaterialrätt och hur du bäst skyddar företagets immateriella rättigheter – Syfte, villkor, immaterialrättens 4 områden och våra tjän...
Webbgranskning ikon

Webbgranskning

Med en webbgranskning hjälper vi dig se till att din e-handel uppfyller både de formella och informella krav som ställs på din webbplats.