Image of man working with copyright

Upphovsrätt skyddar användandet av ett skapat verk

Upphovsrätt är den del av immaterialrätten som skyddar användandet av ett skapat verk – till exempel en bild eller en text. Här har vi samlat viktig information om hur den fungerar, vad man måste tänka på när man publicerar innehåll på nätet samt hur vi på Ports Group kan hjälpa ditt företag med allt som rör just upphovsrätten.

Upphovsrättsskydda dig

område

Vi hjälper dig 

På Ports Group arbetar vi brett med webbsäkerhet och immaterialrätt ur flera olika angreppsvinklar. Med vår juridiska spetskompetens och de unika tjänster vi erbjuder, ser vi till att ditt företags upphovsrättigheter respekteras – och hjälper er att navigera rätt bland andras. Vi kan bland annat vara behjälpliga med:

Ophavsretten er en form for immateriel ejendom

Upphovsrätten är en form av immateriell egendom

Upphovsrätten kan beskrivas som en typ av immateriell egendom, eller ett immateriellt ägarskap, som berör originalverk av konstnärlig, litterär eller medial karaktär. Syftet med upphovsrätten är att skydda en upphovspersons bestämmande- och användarrätt till sitt verk. Ett upphovsrättsskyddat verk får inte användas, spridas eller ändras av andra utan upphovspersonens tillstånd.

Regleras i upphovsrättslagen

Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt (1960:729), vilken i sin tur är en del av immaterialrätten. Lagen är mycket omfattande, men säger i korthet att skaparen av ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till det. Verk som omfattas av lagen är huvudsakligen:

  • Film
  • Musikaliska verk
  • Skönlitterära verk samt beskrivande framställning i tal/skrift
  • Datorprogram
  • Byggnadskonst och brukskonst
  • Fotokonst och bildkonst
  • Sceniska verk
  • Tecknade och grafiska verk

Så träder skyddet i kraft

Den som skapar ett konstnärligt, litterärt eller musikaliskt verk i original blir automatiskt upphovsperson till det verket, och äger därmed ensamrätten till det. Upphovsrätten är alltså, till skillnad från andra immateriella rättigheter som patent och varumärke, inget man måste ansöka om och få registrerat. Undantag finns i några fåtal jurisdiktioner, som USA och Kina.

Villkoret för att något ska omfattas av upphovsrätten är att det anses ha tillräcklig verkshöjd – det vill säga att det är tillräckligt självständigt, unikt och personligt präglat. Skyddet gäller så länge upphovspersonen lever, och i ytterligare 70 år efter dennes död.

Upphovsrättens två delar

Upphovsrätten består av två olika delar – en ekonomisk rätt och en ideell rätt.

Ekonomisk upphovsrätt

Den ekonomiska upphovsrätten ger upphovspersonen exklusiv rätt att förfoga över och dela sitt verk på ett sätt som kan generera intäkter. Det kan till exempel handla om att trycka upp och sälja exemplar av en text, sätta upp en pjäs eller sprida musik.

Upphovspersonen kan alltid välja att sälja eller förhandla bort den ekonomiska rätten till någon annan – exempelvis ett bokförlag eller ett produktionsbolag för TV eller film. Rätten att få betalt för arbetet finns kvar (om inget annat avtalats), men delningsrättigheterna övergår till den som köper.

Ideell upphovsrätt

Den ideella upphovsrätten, även kallad namngivningsrätten, innebär att skaparen bakom ett verk alltid har rätt att omnämnas vid namn när verket används eller delas på något sätt. Detta gäller oavsett om upphovspersonen fortfarande har kvar sin ekonomiska rätt till verket eller inte.

Den ideella rätten kan till skillnad från den ekonomiska aldrig säljas eller avtalas bort. Syftet är att skaparen bakom ett verk alltid ska uppmärksammas och ges kredd för sitt arbete. Den ideella rätten innebär också att ett verk inte får ändras, delas eller användas på ett sätt eller i ett sammanhang som kan vara kränkande för upphovspersonen.

Både den ekonomiska och den ideella rätten upphör att gälla 70 år efter upphovspersonens död. Det rekommenderas dock att den ideella rätten respekteras även efter det – det vill säga att man namnger upphovspersonen när verket används eller delas på något sätt.

Ekonomisk och ideell upphovsrätt

Användning av upphovsrättsligt skyddade verk

I grund och botten innebär upphovsrätt att ingen annan får lov att använda verket utan upphovspersonens tillstånd. Men, när ett verk görs tillgängligt för allmänheten börjar en rad inskränkningar i ensamrätten att gälla. Dessa inskränkningar innebär att andra i vissa fall kan använda ett skyddat verk på olika sätt utan tillstånd. Du får exempelvis kopiera ett skyddat verk för privat bruk, använda det i undervisning och citera det. Läs mer om inskränkningar i lagen om upphovsrätt.

Det är särskilt betydelsefullt att du som företagare förstår hur skyddade verk kan och inte kan användas. Både för att skydda egna verk och för att undvika att inskränka andras rättigheter.

Även allmänna handlingar kan skyddas av upphovsrättslagen

I Sverige råder offentlighetsprincipen, vilket bland annat innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att de inte är sekretessbelagda. Upphovsrätten kan emellertid gälla en del verkstyper som ingår i en allmän handling, till exempel kartor, alster av bildkonst, musikaliska verk och diktverk. Det betyder inte att handlingarna inte får lämnas ut, utan snarare att den som tar ut handlingarna inte får använda det som skyddas enligt upphovsrättslagen utan tillstånd.

Ports Group hjälper ditt företag att både skydda den egna upphovsrätten – och respektera andras

Upphovsrätten kan liksom immaterialrätten överlag upplevas invecklad och svår att förhålla sig till. I synnerhet i den digitala era vi lever i nu, där det via nätet är enkelt att göra något tillgängligt för hela världen. Möjligheterna är många – men också fallgroparna och inte minst hoten. 

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med upphovsrätt, och vad vi kan erbjuda ditt företag.

Vanliga frågor om upphovsrätten

Vad skyddas inte av upphovsrätt?

Det måste finnas en viss verkshöjd för att något ska skyddas av upphovsrätten. Sådant som till exempel nyheter och faktauppgifter som förmedlas i text/bild skyddas inte.

Hur får man upphovsrätt?

Upphovsrätten uppstår automatiskt när du skapat något litterärt eller konstnärligt som är tillräckligt unikt och självständigt.

Vem äger upphovsrätten till ett verk?

Upphovsrätten ägs av av upphovspersonen. Den ekonomiska rätten kan säljas eller avtalas bort till annan part, men den ideella upphovsrätten – namngivningsrätten – tillhör alltid upphovspersonen.

Hur länge gäller upphovsrätt?

Upphovsrätten gäller så länge upphovsmannen/upphovspersonen lever och därefter i 70 år till. Upphovsrätten går i arv genom arvsföljd eller testamente.

Behöver du hjälp med upphovsrätt?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med upphovsrätt eller är du själv orolig över att begå intrång på någon annans upphovsrätt? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterade tjänster

Immaterialrätt ikon

Immaterialrätt

Lär dig mer om immaterialrätt och hur du bäst skyddar företagets immateriella rättigheter – Syfte, villkor, immaterialrättens 4 områden och våra tjän...
Webbgranskning ikon

Webbgranskning

Med en webbgranskning hjälper vi dig se till att din e-handel uppfyller både de formella och informella krav som ställs på din webbplats.