Bild på förstoringsglad vid dator för att göra en förundersökning av varumärket

Förundersökning av varumärke

Gör en förundersökning av varumärket för att veta om det planerade eller existerande varumärket är tillräckligt unikt för att registrera. På så sätt sparar du både tid och investeringar. Kontakta oss så hjälper våra experter dig!

Gör en förundersökning

område

Varför göra en förundersökning?

Att ansöka om ett varumärke utan att först ha undersökt hur marknaden ser ut kan vara förenat med risker. Bland annat eftersom äldre rättigheter kan utgöra hinder mot beviljande av en varumärkesansökan. Eftersom förundersökningen identifierar eventuella andra aktörer som använder identiska eller förväxlingsbara kännetecken får man reda på om det tilltänkta varumärket är ledigt och om det är möjligt att registrera det med ensamrätt. En förundersökning hjälper dig med att:

  • upptäcka risker som finns inför en lansering av nytt varumärke
  • avgöra om riskerna är hanterbara eller inte
  • underlätta för välavvägda beslut
  • undvika onödiga problem och kostnader
Bild på kollegor som är glada över att det gjort en förundersökning av sitt tilltänkta varumärke

Spara tid och kostnader

Även om förundersökningen inte ger en garanti för att varumärket kommer att registreras, ger den en god indikation om eventuella hinder och risker som finns när ett nytt varumärke lanseras samt om riskerna är hanterbara eller inte. Med en förundersökning kan man ta välavvägda beslut och undvika både problem och kostnader.

För varumärken som redan används kan det, exempelvis i samband med expansion till nya geografiska områden eller breddning av verksamheten, vara lika viktigt att genomföra en förundersökning för att identifiera eventuella hinder och risker.

Hur går en förundersökning till?

Vårt legal-team genomför sökningar i varumärkesdatabaser baserade på det tilltänkta varumärkets lydelse (eller utseende om det är en figur), de varor och tjänster som varumärket ska användas för samt de länder som är relevanta. Våra experter bedömer samtliga relevanta sökträffar utifrån ett varumärkesrättsligt perspektiv och levererar därefter förundersökningens resultat.

Gör en förundersökning

Vill du göra en förundersökning? Dags för en utlandsexpansion och osäker på om ditt varumärke kan registreras i detta land? Kontakta oss så hjälper vårt legal-team dig!

Relaterade tjänster

Webbgranskning ikon

Webbgranskning

Med en webbgranskning hjälper vi dig se till att din e-handel uppfyller både de formella och informella krav som ställs på din webbplats.
Bevakningstjänster ikon

Bevakningstjänster

Våra bevakningstjänster skyddar ditt varumärke från intrång i allt från appar, sociala medier till hemsidor för total varumärkessäkerhet.