Websikkerhed – et must i dag

Webbsäkerhet

Vill du minska risken för säkerhetsincidenter och skydda ert varumärke och webbplats? Då har vi både kunskapen och produkterna för att hjälpa dig uppnå detta! Kontakta våra experter idag.

Rådgivning och prisförslag

Område

Webbsäkerhet - nutidens måste

Vi är idag helt beroende av teknik och alltför ofta lagrar vi och skickar data över olika nätverk. Detta skapar en sårbarhet och genom luckor i skyddet kan bedragare komma åt er, era kunder och leverantörers känsliga information. Ta hjälp av webb- och cybersäkerhet för att ligga steget före!

 • Era närverk och data skyddas från obehörig access
 • Informationssäkerheten internt och externt förbättras
 • Ni förbättrar förtroendet från era kunder och leverantörer
 • Snabbare återhämtning om ni skulle råka ut för en cyberattack eller ett intrång
Hvad betyder websikkerhed?

Hur det fungerar

Vad menas med webbsäkerhet?

Skyddar

Webbsäkerhet är tillämpningen av teknik, processer och kontrollmekanismer för att skydda system, data, program, enheter och information från cyberattacker.

Minskar risker

Webbsäkerhetens mål är att minska risken för attacker och skydda mot otillåten utnyttjande av system, nätverk och teknik.

Användningsområden

Webbsäkerhet som begrepp är brett och täcker in många olika områden, så som: IT-infrastruktur, Nätverkssäkerhet, Applikationssäkerhet, Cloudsäkerhet, Informationssäkerhet, Användarutbildning och Recovery/kontinuitetsplanering.

Vad kan hända om jag drabbas av en cyberattack?

 • Avbrott i verksamhet och/eller produktion
 • Läckage av data - Både intern data och uppgifter om kunder och/eller leverantörer
 • Förlorat renommé för varumärket och förtroende från era kunder/leverantörer
 • Höga kostnader, i form av lösensummor och förlorade intäkter

Typer av cybersäkerhetshot

Det finns många olika hotvektorer som behöver täckas in för att få ett skydd mot cyberattacker, några av de vanligaste hoten kommer från exempelvis DDoS-attacker eller Nätfiske-mail.

Genom att aktivera vår tjänst Anycast DNS tillsammans med vår hosting, ser vi till att skydda er servermiljö från bl.a. Botnets och Backdors. Vi skyddar även era system från överbelastningsattacker (DDoS) när ni väljer vårt Anycast-nätverk. Väljer du att lägga era hostinglösningar hos oss på Ports kan vi även se till att ni skyddas mot samtliga av nedan hot genom vår IPS (intrångssystem) i vår brandvägg:

 • Malware
 • Ransomware
 • Social Engineering (som ofta överlappar med phishing)
 • SQL injection (Structured Query Language)
 • Man in the middle

(Se ordlista)

Tjänster

Utforska våra webbsäkerhetslösningar

Se vores cybersikkerhedsløsninger

Varför Ports?

Vi på Ports hjälper dig ta ett samlat grepp kring de hot ni som organisation kan möta när ni exponerar ert varumärke, era system och användare för de möjligheter som en digitaliserad omvärld innebär. Genom lång erfarenhet och med våra IT-experter in-house kan vi ge dig bästa möjliga hjälp. Tillsammans med kundplattformen Ports Management får du en överblick över samtliga webb och cybersäkerhetsrelaterade produkter som aktiverats hos oss.

Behöver du hjälp med strategin för att öka din cybersäkerhet?

Med oss kan du fokusera mindre på cyberattacker och mer på din kärnverksamhet. Kontakta oss idag!

Ordlista

DDoS

DDoS (distributed denial-of-service) - attack är benämningen på en typ av omfattande IT-attacker riktade mot ett specifikt nätverk, en webbplats, ett IT-system eller en webbaserad tjänst. En DDoS-attack går alltid ut på att överbelasta ett system i syfte att blockera det och få det att krascha.

Malware

Skadlig programvara som datavirus, spionprogram, trojanska hästar.

Phishing

Åtgärden för att skaffa känslig information (t.ex. lösenord, kreditkortsinformation) via ett förtäckt e-postmeddelande, telefonsamtal eller textmeddelande.

Ransomware

Malware som låser eller krypterar data till dess att en lösen betalas.

Social Engineering

Den psykologiska manipuleringen av individer för att få konfidentiell information; överlappar ofta med phishing.

SQL injection

En SQL (Structured Query Language) -injektion inträffar när en angripare infogar skadlig kod i en server som använder SQL. SQL-injektioner är bara framgångsrika när det finns en säkerhetssårbarhet i en applikation/programvara. Framgångsrika SQL-attacker tvingar en server att ge åtkomst till eller modifiera data.

Man in the middle

En MITM (man-in-the-middle) -attack  inträffar när en person hackar sig mellan en enhet och en server för att fånga upp kommunikation som sedan kan läsas eller ändras. MITM-attacker inträffar ofta när en användare loggar in på ett osäkert offentligt Wi-Fi-nätverk. Angripare kan då hacka sig mellan en besökares enhet och nätverket. Användaren kommer då omedvetet att skicka information genom angriparen.

Relaterade tjänster

Domänhantering

Domänhantering

Smart och smidig domänhantering. Vi hjälper dig med domänflytt, domänförnyelse eller att helt enkelt skydda dina domäner. Läs mer!