Ports Group / Blogg / Bygga varumärke – tips för att lyckas med varumärkesbyggande
Bygga varumärke

Företag som vill nå lönsam tillväxt och skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden måste lägga krut på att bygga sitt varumärke. Men hur går man tillväga och vad är viktigt att tänka på vid varumärkesbyggande?

Att bygga varumärke handlar i grund och botten om att tydliggöra vad företaget står för och vad kunderna kan förvänta sig av de varor eller tjänster som marknadsförs. För ett lyckat resultat krävs bland annat en tydlig strategi, en klar vision och en bra varumärkesplattform. Viktigt är också att skydda varumärket innan man börjar kommunicera det.

Som experter på allt som rör varumärkesrätt och varumärkessäkerhet har vi på Ports Group en hel del tips och råd att dela med oss av. Nedan har vi samlat matnyttig information om hur du går tillväga för att bygga varumärke och vad som som är viktigt att tänka på under arbetets gång.

Varumärkesskydd är prio ett

En viktig förberedande del i varumärkesbyggande är att säkra ett gott varumärkesskydd. Det här bör göras så tidigt som möjligt, innan varumärket börjar kommuniceras ut på marknaden. Gör man det i omvänd ordning – det vill säga marknadsför först och skyddar sedan – kan det få både stora och kostsamma konsekvenser för företaget. 

För att skapa ett så robust varumärkesskydd som möjligt är framförallt följande steg viktiga att vidta redan vid uppstarten av ett nytt varumärke: 

 • Registrera domännamn
 • Implementera skydd för cybersäkerhet – exempelvis tjänster för säker e-post och hosting
 • Ansöka om varumärkesregistrering
 • Aktivera tjänster för varumärkesbevakning

Liksom varumärkesbyggande i stort är det också ett omfattande och idogt arbete att säkerställa ett fullgott varumärkesskydd. Det kräver spetskompetens inom alla områden, varför det oftast är bäst att ta hjälp av ett ombud med expertis inom området. Längre ned kan du läsa mer om hur vi på Ports Group kan vara behjälpliga med detta och vilka tjänster vi kan erbjuda ditt företag på vägen mot ett säkert och starkt varumärke.

Steg för steg-guide till att bygga varumärke

När skyddet väl är på plats är det dags att skapa själva varumärket. Att ta första spadtaget till det som på sikt ska bli företagets unika signum.

Det ultimata målet med varumärkesbyggande är förstås att bli kundernas förstahandsval på marknaden. Att skapa något som genererar positiva upplevelser, minnen och förväntningar hos företagets målgrupp och som får dem att komma tillbaka. 

För att nå dit finns fem grundläggande steg att arbeta efter. 

 1. Identifiera målgrupp
  Första steget i varumärkesbyggande handlar om att identifiera företagets primära målgrupp, och att utifrån det linjera era rättigheter för att passa mot den marknad ni siktar in er på. Vilka riktar sig varumärket till och varför? Vad behöver ni säkerställa för att kunna nå ut till den önskade målgruppen? Viktigt är också att lära känna den målgrupp som utses, så att ni utifrån det kan skapa kostnadseffektiv marknadsföring som tilltalar de potentiella kunder som företaget riktar sig till. Försök att kartlägga vilka behov och drömmar kunderna har, vad de är intresserade av samt var de finns – såväl geografiskt som digitalt.

 2. Skapa varumärkeskännedom
  När målgruppen väl är identifierad måste de potentiella kunderna göras uppmärksamma på att varumärket faktiskt existerar. Det här görs genom marknadsföring via en eller flera kanaler som fungerar för den målgrupp ni valt. Idag är sociala medier effektiva kommunikationsmedel som når ut till många, men beroende på vilken åldersgrupp ni riktar er till kan olika kanaler passa olika bra.

 3. Positionera varumärket på marknaden
  Positionering är avgörande för att ett varumärke ska uppfattas som unikt snarare än ett i mängden. Utan positionering, vilket i korthet handlar om att bestämma i vilken riktning företaget ska gå, mot vilka mål ni ska arbeta och hur ni ska komma dit, är risken stor att det blir ett planlöst irrande som inte ger några resultat.

  Förutom att hitta en unik positionering är det också viktigt att den är relevant och trovärdig samt går i linje med de förväntningar som marknaden har. Fråga dig vad som särskiljer ditt varumärke från andra, vilka konkurrenterna är, varför ditt varumärke är tilltalande för din primära målgrupp och vilken positionering du skulle vilja att varumärket har.

 4. Sätt en varumärkesprofil utifrån kärnvärden
  En varumärkesprofil sammanfattar vad företagets varumärke står för och vilka dess kärnvärden är. I varumärkesprofilen uttrycks varumärkets känsla, syfte och värderingar samt hur företaget rent funktionellt ska kunna uppfylla de behov och förväntningar som målgruppen har. Det kan låta luddigt, men det är egentligen inte svårare än att sammanfatta vad varumärkets viktigaste budskap är och vad det ska symbolisera och förmedla.

 5. Bli en snackis
  Sista grundläggande steget i att bygga varumärke är att skapa möjligheter för folk att prata om varumärket. Du vill att det blir en (positiv) snackis på stan. Ett sätt att nå dit är genom varumärkesbyggande aktiviteter som drar till sig folk och genererar positiv uppmärksamhet.

  Viktigt är också att göra det enkelt för kunderna att lämna omdömen i lättillgängliga kanaler som når ut till många. Ofta läggs mycket fokus på att skapa professionell reklam, men inte sällan är den bästa marknadsföringen den som sker mun till mun mellan konsumenter.

Så kan vi på Ports Group hjälpa till

Varumärkesbyggande är en process som mer eller mindre pågår så länge ett företag existerar. Arbetet minskar till viss del i intensitet ju mer väletablerat ett varumärke blir – men samtidigt är det viktigt att aldrig luta sig tillbaka och släppa kontrollen.

För att bibehålla varumärkets status, renommé och positionering är det viktigt att värna om det du har byggt upp. Detta görs framförallt genom att implementera och bibehålla en aktiv varumärkesbevakning, med vilken man snabbt kan upptäcka om någon försöker registrera ett identiskt eller snarlikt märke, eller på annat sätt begå intrång. Som tidigare nämndes bör det här göras redan i den inledande processen av varumärkesbyggandet. 

Att själv bevaka olika varumärkesdatabaser och registreringar av domäner blir dock ett omöjligt arbete ju mer ett varumärke växer. För detta behövs automatiserade verktyg som effektivt skannar av marknaden och slår larm vid upptäckt av potentiella hot. Juridisk kompetens är också nödvändigt för att kunna bedöma och hantera situationer som uppkommer. 

Hos Ports Group kan ditt företag få hjälp med effektivt varumärkesskydd genom både domänhantering och varumärkesbevakning. Vi kan också bistå med förundersökning, hjälp med ansökan om varumärkesregistrering samt ytterligare legala tjänster inom varumärkessäkerhet.

För mer information om varumärkesskydd och hur vi kan bistå just ditt företag – kontakta oss för personlig service redan idag.

Vanliga frågor om att bygga varumärke

Hur bygger jag mitt varumärke?

Varumärkesbyggande är en process i flera steg, men framförallt handlar det om att identifiera målgrupp, positionera varumärket och skapa varumärkeskännedom.

Vad är varumärkesbyggande kommunikation?

Varumärkesbyggande kommunikation handlar om att framföra det budskap varumärket ska förmedla, både mekaniskt i olika kanaler och från mun till mun.

Vilka aktiviteter bygger ett varumärke?

Aktiviteter som bygger ett varumärke är bland andra fysiska och digitala events, närvaro på mässor, tävlingar och utlottningar samt samarbeten av olika slag.

Vill du veta mer om hur du bygger ett starkt och säkert varumärke?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Relaterad läsning

Black friday hot mot varumärket

Black Friday – ett möjligt hot mot varumärket?

Strategi
Varumärkesskydd
Svenska
pll_619fa17655ea4
14, november 2022
Inför stora kommersiella helgdagar ökar intrång på ett varumärke online markant, Black Friday är inget undantag. L...
Varumärkesskydd för en IT-chef

Varumärkesskydd ur ett IT-perspektiv

Varumärkesskydd
Svenska
30, juni 2022
Varumärkesskydd för IT-chefen – vad innebär det & varför är det viktigt? Lär dig mer om varumärkesskydd ur ett IT-...