Varumärkesskydd Sverige

Varumärkesskydd i Sverige – så fungerar det

Med ett varumärkesskydd i Sverige säkrar du de immateriella rättigheterna till ditt varumärke på den svenska marknaden. Det skyddar dig också från att omedvetet göra intrång på någon annans märke. Nedan kan du läsa mer om hur varumärkesskydd i Sverige fungerar och varför det är viktigt att ha.

Vad innebär ett varumärkesskydd?

Varumärkesskydd handlar om att säkerställa ensam dispositionsrätt av sådant som kännetecknar just de produkter eller tjänster ditt företag marknadsför. Det vill säga ditt varumärke, vilket kan vara allt från en logotyp eller en speciell melodi, till ett typsnitt, en figur eller en särskild design. Enkelt förklarat kan ett varumärke liknas vid ett företags ansikte utåt – något man vill ska inge förtroende, väcka intresse och symbolisera de värden företaget står för. 

Phishing
Ports Group Erbjudandemodell
Investera i att skydda varumärket

 

För dig som driver företag i Sverige

3 anledningar att skydda varumärket

Säkrar ensamrätten

Ett registrerat varumärke är olagligt för andra att använda. Som ägare till ett skyddat varumärke har du lagen på din sida om en tvist skulle uppstå.

Förhindrar intrång

Varumärkesskydd i Sverige beviljas endast om det inte redan finns ett identiskt eller snarlikt varumärke registrerat hos PRV. En registrering hindrar således inte bara andra från att olovligen nyttja ditt märke – det skyddar också dig från att råka göra intrång på någon annans.

Höjer värdet

Företag med ett registrerat, skyddat varumärke värdesätts ofta högre av investerare. Affärsmässigt är varumärkesskydd således ett strategiskt smart drag.

Två vägar till svenskt varumärkesskydd

Enklaste och snabbaste sättet att skydda ditt varumärke i Sverige är att ansöka om varumärkesregistrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). För att du ska få ett korrekt skydd är det dock viktigt att du är noggrann med förarbetet samt att du anger rätt uppgifter och varumärkesklasser

Önskar du hjälp med din registrering står vi på Ports Group gärna till tjänst. Med djupgående expertis inom varumärkesskydd – i alla dimmensioner – ser vi till att din varumärkesregistrering blir korrekt för just dina ändamål. Via din kundportal Ports Management kan du också förvalta ditt varumärke när det väl har blivit registrerat. Där hittar du bland annat funktioner för varumärkesbevakningdomänregistrering och hantering av certifikat

Varumärkesskydd kan också erhållas utan att du behöver ansöka om registrering. För det krävs dock att märket är väl inarbetat sedan en längre tid – oftast många år. Eftersom en registrering hos PRV är en säkrare och betydligt snabbare väg till varumärkesskydd i Sverige är det alternativet att föredra.

Kriterier för skydd genom varumärkesregistrering

Varumärkesskyddet syftar till att skydda de unika kännetecken som får en vara eller tjänst att skilja sig från liknande på marknaden. För att en varumärkesregistrering ska beviljas måste således följande kriterier vara uppfyllda:

  • Det måste finnas en tydlig särskiljning mellan dina produkter eller tjänster och liknande på marknaden.
  • Ditt varumärke får inte kunna förväxlas med andra.

Får du avslag på din ansökan om registrering beror det oftast på att något av ovanstående krav inte möts. Viktigt att tänka på är också att ditt varumärke inte får vara för deskriptivt för produkten eller tjänsten det ska representera. Detta för att inte något företag ska få ensamrätt till ord som som behövs för att beskriva ett innehåll – till exempel ”kaffe” eller ”IT-tjänster”. 

Vanliga frågor om varumärkesskydd i Sverige

Hur mycket kostar det att skydda ett varumärke i Sverige?

Det beror på hur många varumärkesklasser du vill skydda ditt varumärke i. Generellt ligger kostnaden på mellan 2 000 kr och 6 000 kr.

Hur länge gäller varumärkesskydd i Sverige?

Svenskt varumärkesskydd gäller i tio år. Förlängning kan ansökas om obegränsat antal gånger – då också med tio år.

Vilka typer av varumärken kan skyddas i Sverige?

Varumärken som kan skyddas i Sverige är till exempel ordmärken, logotyper, siffror, melodier, slogans, ljud och bild i kombination samt design och utföranden.

Vill du veta mer om varumärkesskydd inom Sverige?

Kontakta oss så berättar vi mer!