Ports Group / Blogg / Utsyrselmärke – skydda en varas fysiska utformning
Utsyrselmärke – skydda en varas fysiska utformning

Ett utstyrselmärke avser en utformning som är unik för en viss vara eller en varas förpackning. Här kan du läsa mer om hur företag kan varumärkesskydda ett utstyrselmärke och vilka krav som behöver vara uppfyllda för att en registrering ska godkännas.

Vad är ett utstyrselmärke?

Ett utstyrselmärke är en specifik varumärkestyp som rör själva formen på en fysisk vara eller en varas förpackning. Det kallas också för tredimensionellt varumärke och formmärke, eller shape mark på engelska. Precis som en logotyp kan varumärkesskyddas som ett figurmärke och en särskild signaturmelodi eller ett unikt ljud kan skyddas som ett ljudmärke, kan en varas utformning skyddas som ett utstyrselmärke. 

Ett klassiskt exempel på ett skyddat utstyrselmärke är utformningen på Coca-Colas klassiska glasflaska.

Varumärkesregistrering av utstyrselmärke – vad krävs?

Om ditt företag har en vara med en särskild utformning som inte redan finns på marknaden, kan du ansöka om varumärkesregistrering för detta. För att en utformning ska räknas som ett utstyrselmärke och för att en registrering ska godkännas måste dock vissa krav vara uppfyllda. Dessa är grundläggande krav för varumärkesskydd generellt och samma som för andra varumärkestyper.

För att få juridiskt varumärkesskydd för en specifik utformning måste framförallt följande kriterier vara uppfyllda:

  • Särskiljningsförmåga: Utformningen måste vara sådan att den enkelt kan särskiljas från andra varor eller varors förpackningar på marknaden.
  • Ej förväxlingsbart: Utformningen får inte vara för lik någon annan design på marknaden. Det får alltså inte finnas någon risk för att konsumenter förväxlar den med något snarlikt. 
  • Upphovsrätt: Utformningen får inte inkräkta på någons upphovsrätt.
  • Fullständig ansökan: Varumärkesansökan måste vara korrekt ifylld och ha nödvändiga underlag bifogade. 

Ny EU-praxis gällande särskiljningsförmåga vid utstyrselmärken

Krav på särskiljningsförmåga gäller för alla varumärkestyper, men hur förmågan bedöms ser olika ut för olika slags varumärken. Ett utstyrselmärke bedöms till exempel inte på samma sätt som ett hologrammärke.

För utstyrselmärken kom den 1 juli år 2020 en ny EU-praxis gällande bedömning av särskiljningsförmåga. Kortfattat innebär denna nya praxis, till vilken Sverige också har anslutit sig, att utstyrselmärken som i sin egna form inte är tillräckligt unika, kan godkännas för varumärkesskydd om de även innehåller ord eller figurer som gör att de uppfyller kravet på särskiljningsförmåga.

Mer om denna praxis finns att läsa på EUIPO:s hemsida.

Varför bör jag registrera ett formmärke – och hur gör jag?

Varumärkesregistrering av ett utstyrselmärke – det vill säga en unik utformning av exempelvis en förpackning eller en behållare av något slag – handlar precis som andra varumärkesregistreringar om att säkra ensamrätten till något som unikt kännetecknar just den produkten och företaget bakom den.

Genom att varumärkesregistrera ett utstyrselmärke erhåller du samtliga juridiska rättigheter till utformningen och gör det olagligt för andra att använda den i eget syfte. Du skyddar också dig själv från att använda en utstyrsel som råkar inkräkta på någon annans redan registrerade varumärke. 

Ansökan om registrering av ett utstyrselmärke görs till immaterialrättsmyndigheten i det land som märket ska skyddas. I Sverige är detta PRV – Patent- och registreringsverket. För skydd inom EU är EUIPO ansvarig myndighet och för internationellt skydd är det WIPO som gäller.

Enklaste sättet att göra en varumärkesansökan är att använda myndigheternas respektive e-tjänst. Viktigt är dock att förbereda ansökan väl – bland annat med en grundlig förundersökning och genom att välja rätt varumärkesklasser.

Vanliga frågor om utstyrselmärke

Vad kostar det att registrera ett utstyrselmärke?

Kostnaden för varumärkesregistrering i Sverige är oftast mellan 2 000-6 000 kr. Ansökan om skydd i hela EU kostar från 850 euro.

Går det att skydda ett utstyrselmärke/formmärke i utlandet?

Ja, varumärkesskydd kan även ansökas om på utländska marknader.

Vem bör registrera ett tredimensionellt varumärke?

Alla företag som har en unik utformning på en vara eller en behållare bör ansöka om varumärkesskydd för denna.

Hur varumärkesskyddar jag ett utstyrselmärke?

Utstyrselmärken kan precis som andra varumärkestyper skyddas dels genom registrering, dels genom inarbetning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Relaterad läsning

Black friday hot mot varumärket

Black Friday – ett möjligt hot mot varumärket?

Strategi
Varumärkesskydd
Svenska
pll_619fa17655ea4
14, november 2022
Inför stora kommersiella helgdagar ökar intrång på ett varumärke online markant, Black Friday är inget undantag. L...
Varumärkesskydd för en IT-chef

Varumärkesskydd ur ett IT-perspektiv

Varumärkesskydd
Svenska
30, juni 2022
Varumärkesskydd för IT-chefen – vad innebär det & varför är det viktigt? Lär dig mer om varumärkesskydd ur ett IT-...