Ports Group / Blogg / Varumärkesintrång och marknadschefens ansvar
Varumärkesintrång och marknadschefens ansvar

En marknadschefs värsta mardröm

Varumärkesskyddet och varumärkessäkerheten är märkligt eftersatt hos många företag speciellt med tanke på att ett intrång kan kosta miljoner. Det finns dock hjälp att få och goda möjligheter att riskminimera med både hjälp av teknik och juridik.

Få saker är så prioriterade men samtidigt eftersatta som varumärket vilket kan bli ekonomiskt förödande för företaget. Ni har säkert hört fler än en företagsledare eller marknadschef tala om att ”varumärket är vår största och dyrbaraste tillgång”.

Digitala utvecklingen ger nya möjligheter men skapar även nya hot

Den digitala utvecklingen har bidragit till ökade och nya affärsmöjligheter. Men samtidigt har en helt ny typ av hot uppkommit. Det här innebär att det krävs helt nytt sätt att jobba med varumärket, man måste tänka varumärkessäkerhet och inte bara varumärkesskydd. Tidigare låg fokus på legala frågor kring varumärket, men idag är hoten ofta tekniska och digitala. Ett exempel på den nya tidens hot såg vi nyligen när e-handeln för ett glasögonföretag plötsligt slocknade. Dagen efter anmälde företaget incidenten till Datainspektionen att man utsatts för hackning, skadlig kod (malware) och nätfiske (Phishing).

Omedvetenhet är vanligt

I takt med den ökande digitaliseringen och den digitala spridningen av varumärken har det blivit ännu svårare för företag att skydda och säkra varumärket och få grepp om hur det används. Ofta vet man inte ens att varumärket används olovligen av bedragare och förutom de digitala utmaningarna saknar man en tydlig överblick kring varumärket rent administrativt. I vilka länder har vi skydd och vilka aspekter har vi skyddat? I vilka delar kan vi vara sårbara? Vad behöver vi proaktivt göra för att minimera risker? Vad får vi göra med vårt varumärke? Detta är bara några exempel på frågor som marknadschefen bör ställa sig.

Den globala ekonomin innebär en ännu större utmaning med att skydda varumärket. Ofta får vi hör att “varumärket är en stor tillgång” och “det mest värdefulla hos företaget”, men man agerar inte alltid utifrån sina utsagor.

Ett företag bör lägga vikt och fokus på att säkerställa någon form av grundskydd ur alla aspekter för varumärket, ofta är det här kanske marknadschefens viktigaste uppgift. Som marknadschef måste man vara medveten om att varumärken utsätts för helt andra hot idag jämfört med tidigare. För att uppnå en säkerhet kring varumärket är det nödvändigt att se till helheten. Både den legala och den tekniska aspekten ska beaktas, för marknadschefen bör det vara en självklarhet att ha med sig IT-chefen i arbetet för att uppnå varumärkessäkerhet.

Ports Group varumärkessäkerhet

Freda ditt varumärke

I dagens digitaliserade värld handlar varumärkesskydd om så mycket mer än juridik. Det är numera helt andra hot som varumärken exponeras för i den digitala och globala miljö som företag är verksamma i.

Tyvärr krävs det många gånger att ”olyckan är framme” innan företaget agerar. Dagens globala ekonomi med allt vad den innebär av möjligheter och utmaningar har visat att det inte räcker med att betrakta varumärkesskyddet endast ur ett legalt perspektiv. Företaget måste ha ett holistiskt perspektiv på frågor kring varumärket. Till exempel kan IT-avdelningens agerande påverka varumärket i en oerhört stor utsträckning.

Om IT-avdelningen förvärvar dåliga och billiga säkerhetscertifikat (SSL), underlåter att uppgradera programvaran vilket i sin tur kan leda till hackning, eller om man har en undermålig säkerhetspolicy för lösenord så riskerar man intrång som kan leda till stor skada på varumärket.

Engagemang krävs

Det är viktigt att den som har ansvar för varumärket verkligen engagerar sig i frågan. Det krävs ett engagemang från marknadschefer kring varumärket och skyddet av det men samtidigt måste ansvaret ses ur ett bredare perspektiv där även andra avdelningar hjälper till.

Tre punkter för marknadschefen att tänka på när det kommer till skyddet av varumärket

  1. Skydda – se över ert grundläggande skydd innan det är för sent
  2. Bevaka – ha kontroll på er omvärld och bevaka hur ert varumärke används på nätet
  3. Agera – använd juridiska, tekniska och digitala lösningar för att komma till rätta med era problem

Vill du veta mer om hoten och vilka lösningar som finns för dig och ditt varumärke? 

Andra läser också

Köp tysk domän – smidig .DE domänregistrering via Ports Group

Köp tysk domän – smidig .DE domänregistrering via Ports Group

Domännamn
Svenska
9, maj 2023
En tysk domän kan hjälpa ert företag att synas i Tyskland och skapa möjligheter att expandera utanför den svenska...
Vikten av att bevaka sitt varumärke

Så bevakar och skyddar du ditt varumärke

Domännamn
Svenska
pll_636cefb783a36
7, oktober 2022
Att ha registrerat sitt varumärke är en sak men har du full koll på att det inte används av andra?8 av 10 företag...