Bild på klocka med säker e-post i

Säker e-post, ECP

Våra specialister har tillsammans tagit fram en tjänst för säker e-post som vi kallar Email Compromise Protection, ECP. Syftet är att skydda organisationer mot e-postbedrägerier, både internt och externt för kunder och leverantörer. Kontakta oss så berättar vi mer!

Intresseanmälan

område

Vi säkrar din e-post

Idag riktar sig e-postbedrägerier mer till kunder, leverantörer och andra intressenter till bolaget. Här hjälper inga egna mailfilter eller interna rutiner kring e-postsäkerhet, då det är en tredje part som skickar till en annan tredje part. Detta sätter både ditt varumärkes anseende, ekonomi och förtroende i stor risk.

  • Skyddas mot att skicka och ta emot förfalskad e-post
  • Öka förtroendet hos både kunder och leverantörer
  • Höja varumärkessäkerheten och minimera risk för utnyttjat varumärke
  • Säkerställ med löpande bevakning att nya domännamnregistreringar inte kan kopplas till ditt varumärke

Säker e-post, hur fungerar det?

Tjänsten bygger på en kombination av SPF, DKIM och DMARC som tillsammans med en löpande monitorering, proaktivt övervakar e-postflödet . Tillsammans utgör de ett säkert skydd mot e-postbedrägeri och ökar sannolikheten att legitima mail levereras till mottagaren.

Vi rekommenderar att aktivt bevaka nya domännamnsregistreringar som är närliggande med bolagets varumärke för maximal e-postsäkerhet. Detta fångar upp liknande registreringar för att effektivt kunna vidta åtgärd mot otillåten användning.

 

Säker e-post med Ports Group

Bevakning

SPF

SPF förhindrar att obehöriga skickar e-post från era domäner genom att specificera vilka tjänster & system som får skicka e-post. Fungerar genom att man publicerar ett record i DNS som godkänner de IP-adresser som tillåts att skicka e-post på uppdrag av ett domännamn. SPF överlever dock inte vidarebefordran av e-post och kan därmed enkelt förbigås.

DKIM

DKIM är en autentiseringsmetod som gör det möjligt att verifiera att mail verkligen skickats från den domän som står som avsändare. Försöker lösa de brister SPF har genom att kryptografiskt signera ett e-postmeddelande. Detta gör att DKIM överlever vidarebefordran och därmed är svårare att förfalska. På grund av komplexiteten att implementera DKIM så har tekniken bakom inte kunnat leverera i den grad som det först var tänkt. Därav brister i systemet.

DMARC

Är ett system som bygger ovanpå SPF och DKIM. Detta erbjuder ytterligare ett verktyg för avsändare att bättre förebygga och övervaka missbruk av sina domännamn. Med rätt typ av policy valideras att avsändarens identitet är autentisk och väljer därefter om mottagande system ska acceptera eller avvisa meddelandet.

Process

Vi är med dig hela vägen

Förstudie och analys

Vi analyserar e-postflödet och gör en förstudie som vi sedan går igenom tillsammans med dig. I rapporten följer det med rekommendationer och en handlingsplan utefter dina behov.

Implementering

Vi stämmer av de källor som framkommit i analysen och implementerar tjänsten för säker e-post och ser till att leveransbarheten säkras.

Monitorering

Du väljer därefter att endast bibehålla licensen och initiera när ändringar behövs, alternativt få rapportering månadsvis av mailflödet. Rapporteringen säkerställer att allt flyter på som det ska, vilket vi starkt rekommenderar.

Vill du ha säker e-post?

Fyll i formuläret så ser vi till att du kommer igång med tjänsten!

Relaterade tjänster

Smart Seal Ikon

Smart Seal

Smart Seal ger dina kunder en visuell bekräftelse på din hemsida att du vidtagit de åtgärder som krävs för att säkra deras transaktioner och intormat...
Virtuell Server VPS ikon

Virtuell server, VPS

En virtuell privat server, VPS, är mer flexibel, kraftfull och säker för hemsidor, e-handel och applikationer än ett webhotell. Du får dessutom ensam...