Ports Group / Blogg / Ports Group vinner domännamnstvist gällande QLIK.TECH för Qlik Tech International
featured-3

I denna artikel publicerad förra året skrev vi om de nya generiska toppdomäner (ngTLD:er), såsom exempelvis .GROUP, .COMPANY, .SHOP osv., som sakta med säkert håller på att bli anammade. NgTLD:er har resulterat i helt nya möjligheter att skapa domännamn som bättre återspeglar ett varumärkes identitet genom att använda hela domännamnet (inte bara det till vänster om ”.COM”). Jag använde DXC.TECHNOLOGY som det kanske tydligaste exempel på att ngTLD:er till slut blivit helt accepterade. Detta då DXC Technology (ett resultat av fusionen mellan och en division av Hewlett Packard Enterprise) trots att de de facto ägde det högt åtråvärda domännamnet DXC.COM ändå valde att använda DXC.TECHNOLOGY som sitt primära domännamn. En chock för många i domännamnsvärlden (ej undertecknade, givetvis).

Men framväxten av ngTLD:er är inte bara solsken och regnbågar. På grund av ngTLD:ernas möjlighet att skapa domännamn där hela domännamnet är nära eller identiskt med ett varumärke är det uppenbart att denna möjlighet skulle komma att exploateras för att varumärkesintrång.

Till helt nyligen var det praxis i domännamnstvister att inte ta toppdomänen in i beaktning. Detta innebär att tvistelösarna helt skulle bortse från toppdomänen och enbart fokusera på lydelsen.

Som beskrivet i detta inlägg om när vi på Ports Group representerade Mr Green i den potentiellt vägledande domännamnstvisten gällande domännamnet MR.GREEN har tvistelösare faktiskt börjat ta en mer holistisk syn på domännamn än tidigare, till stor fördel för varumärkesägare.

QLIK.TECH
Nu är det dags att lägga till en ny vinst i en domännamnstvist där en holistisk syn på domännamnet tagits. Ports Group har å vår klient Qlik Tech International vunnit domännamnstvisten gällande QLIK.TECH.

Det “holistiska domännamnet” har av oss tidigare blivit identifierat som en av de tydligaste makrotrenderna i domännamnsvärlden (läs mer här).

Vinsten gällande QLIK.TECH är ett tydligt tecken på att denna trend inte ser ut att sakta ner, vilket är fantastiska nyheter för alla varumärkesägare!

Relaterad läsning

hands touching AI_1080x811

Ökat hot från AI-genererade webbutiker: Så skyddar du ditt företag

Blogg
Varumärkesskydd
Svenska
pll_6502cf8f9b5bb
15, september 2023
Falska webbutiker är inget nytt. Men när de numera skapas med hjälp av AI blir de extremt trovärdiga. Detta ökar r...
Untitled (1040 × 585 px)

Avslag för Louis Vuitton i två år lång juridisk kamp om logotyp

Varumärke
Svenska
pll_64aff8eea2f09
14, juli 2023
Louis Vuitton har förlorat en två år lång rättslig strid mot Zadig & Voltaire angående deras, enligt vissa, snarli...