Ports Group / Blogg / Ports Group vinner domännamnstvist gällande QLIK.TECH för Qlik Tech International
featured-3

I denna artikel publicerad förra året skrev vi om de nya generiska toppdomäner (ngTLD:er), såsom exempelvis .GROUP, .COMPANY, .SHOP osv., som sakta med säkert håller på att bli anammade. NgTLD:er har resulterat i helt nya möjligheter att skapa domännamn som bättre återspeglar ett varumärkes identitet genom att använda hela domännamnet (inte bara det till vänster om ”.COM”). Jag använde DXC.TECHNOLOGY som det kanske tydligaste exempel på att ngTLD:er till slut blivit helt accepterade. Detta då DXC Technology (ett resultat av fusionen mellan och en division av Hewlett Packard Enterprise) trots att de de facto ägde det högt åtråvärda domännamnet DXC.COM ändå valde att använda DXC.TECHNOLOGY som sitt primära domännamn. En chock för många i domännamnsvärlden (ej undertecknade, givetvis).

Men framväxten av ngTLD:er är inte bara solsken och regnbågar. På grund av ngTLD:ernas möjlighet att skapa domännamn där hela domännamnet är nära eller identiskt med ett varumärke är det uppenbart att denna möjlighet skulle komma att exploateras för att varumärkesintrång.

Till helt nyligen var det praxis i domännamnstvister att inte ta toppdomänen in i beaktning. Detta innebär att tvistelösarna helt skulle bortse från toppdomänen och enbart fokusera på lydelsen.

Som beskrivet i detta inlägg om när vi på Ports Group representerade Mr Green i den potentiellt vägledande domännamnstvisten gällande domännamnet MR.GREEN har tvistelösare faktiskt börjat ta en mer holistisk syn på domännamn än tidigare, till stor fördel för varumärkesägare.

QLIK.TECH
Nu är det dags att lägga till en ny vinst i en domännamnstvist där en holistisk syn på domännamnet tagits. Ports Group har å vår klient Qlik Tech International vunnit domännamnstvisten gällande QLIK.TECH.

Det “holistiska domännamnet” har av oss tidigare blivit identifierat som en av de tydligaste makrotrenderna i domännamnsvärlden (läs mer här).

Vinsten gällande QLIK.TECH är ett tydligt tecken på att denna trend inte ser ut att sakta ner, vilket är fantastiska nyheter för alla varumärkesägare!

Relaterad läsning

SAML stöd i Ports Management

Vad du behöver tänka på när du väljer domännamnsleverantör till företaget

Domännamn
SV
14, september 2022
Som företagare är det mycket att tänka på när du väljer leverantör av era domännamn, här kan du läsa mer om allt d...
4 konkreta tips på hur du bygger ett riktigt starkt varumärke

4 konkreta tips på hur du bygger ett riktigt starkt varumärke

Strategi
SV
pll_63204b0c23d68
21, juli 2022
4 konkreta tips på hur du bygger ett riktigt starkt varumärke