QlikTech får hjälp med helhetslösning för deras digitala varumärkeshantering

Utmaning

QlikTech sökte strategisk partner

QlikTech var i behov av en strategisk partner för registrering, förvaltning och global bevakning av domännamn.

De behövde hjälp med registrering av domännamn och förvaltning för att säkerställa all förnyelse. QlikTech behövde även hjälp med att utvärdera intrång och ge rekommendationer när man ska agera och inte, detta i samarbete med deras legal-avdelning. Som medlem i domänstyrningsgruppen inom QlikTech hanterar vi även strategiska domännamnsfrågor inom alla delar av Qlik-koncernen

QlikTech har jobbat med Ports Group med stor framgång i flera år. Vi älskar att jobba med Per och hans team då de alltid levererar ett väldigt bra resultat och är härliga människor att jobba med.

Ports Group

Alice Hume

Director & Senior Corporate Counsel Intellectual Property

Lösning

Får hjälp med konsolidering och bevakning

Vi på Ports står för registrering och förvaltning av QlikTechs globala domännamnsportfölj samt bevakning för att identifiera intrång. Vi assisterar även deras legal-avdelning för att utvärdera olika fall av intrång samt rekommendationer kring vilka man bör agera på.

Samarbetet innefattar även ett starkt strategiskt partnerskap med en konsoliderad global domännamnsportfölj med omfattande bevakning för intrång. Som medlem av QlikTechs interna ”Domain Governance Group” hanterar vi även alla strategiska domännamnsfrågor för Qlik-koncernen.

Resultat

Hög varumärkeskännedom skapar risker

QlikTech är verkligen ett globalt företag; Följaktligen blir skyddet av domännamn i alla delar av världen avgörande för skyddet av deras varumärken. Därför har möjligheten att centralisera all domännamnadministration hos en partner varit en förutsättning för att uppnå denna nivå av varumärkesskydd. Tack vare vår förmåga att kunna registrera domännamn i alla länder över hela världen har Qlik kunna få växa med oss som strategisk partner.

Att snabbt växa till att bli en global aktör kommer med den uppenbara effekten att du blir känd väldigt snabbt. Detta är givetvis i huvudsak positivt och ett mål för de flesta företag. Att ha så hög varumärkeskännedom har dock vissa effekter som du kanske vill vara vaksam på. Den mest uppenbara är risken är att andra företag försöker kapa ditt varumärke genom att hitta sätt att göra intrång på det. Detta har definitivt varit fallet för QlikTech. Därför har löpande bevakning av alla domänregistreringar världen över som innehåller ”qlik”, eller felstavning som ”klik” eller ”qlick”, varit en mycket viktig del av att bevara skyddet av deras varumärken. QlikTech använder vanligtvis generiska tillägg till deras varumärke – som ”cloud”, ”sense” eller ”tech” – vilket gör det ännu svårare att bevaka och efterleva.

Förutom ovan har vi även varit med och vunnit en domännamnstvist å QlikTechs vägnar rörande QLIK.TECH. 

Qlick Tech

Lösningar i caset

Strategi och konsultation ikon

Varumärkeskonsultation

Behöver du hjälp med varumärkeskonsultation? Som en del i vår varumärkeshantering erbjuder vi strategisk konsultation och rådgivning kring hela din v...
Domänkonsolidering ikon

Domänkonsolidering

Vi hjälper dig med en domänkonsolidering för att samla din domänportfölj hos en och samma leverantör. På så sätt får du en förenklad administrering,...

Om QlikTech International

QlikTech

QlikTech levererar intuitiva plattformslösningar för att själv kunna göra datavisualisering, guidade analysprogram, inbäddad analys och rapportering till cirka 45 000 kunder över hela världen. Företag i alla storlekar, inom alla branscher och världsdelar använder QlikTech-lösningar för att visualisera och utforska information, skapa insikt och fatta bättre beslut. qlik.com

 

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag

Hör av dig till oss så berättar vi mer

Kundcase

Andra kunder vi hjälper

Svenska Skidförbundet Kundcase Ports Group

Svenska Skidförbundet

Får full kontroll över varumärken och domäner
Coolstuff customer case

Coolstuff

Coolstuff får hjälp med registrering av varumärken och domäner
Storm Commerce

Norce

Hantering av strategiska och immaterialrättsliga frågor under rebranding