Ports Group / Blogg / Ports Group har varit med och tagit fram rapporten ”Delade Meningar 2019”
featured-sv

Tillsammans med Skatteverket, Cirio Advokatbyrå och IAB Sverige är vi stolta att kunna presentera 2019 års utgåva av ”Delade Meningar”, den mest omfattande rapporten om svenska folkets attityder till digital integritet.

På Ports Group har vi länge värnat om den digitala integriteten. Vi kände oss därför hedrade när vi blev tillfrågade att vara med och sponsra framtagningen av 2019 års rapport. Detta är den femte i ordningen och det är intressant att se utvecklingen i många av de återkommande frågorna över åren.

Ni hittar en länk till rapporten i slutet på denna artikel. Men innan dess tänkte jag lyfta fram/fördjupa en del av rapportens resultat

Kort om rapporten

Rapporten syftar som sagt till att ta reda på det svenska folkets syn på digital integritet och hur den utvecklats under åren. Men vad är då ”digital integritet”?

Digital Integritet handlar kort sagt om hur personlig information samlas in, hanteras och delas i den digitala världen.

I 2019 års rapport har vi – till skillnad från tidigare års rapporter – valt att ta med om/hur svenska folkets syn på hur företags hantering av personlig information kan påverka bilden av varumärket. Något som vi tror är av stort värde för våra kunder att ta del av.

Lärdomar från 2019 års rapport vi vill lyfta fram lite extra:

Över 10% av alla svenskar uppger sig ha blivit lurade, utpressade eller fått sina uppgifter kapade efter att ha klickat på en länk i ett mail eller på en hemsida.

I ljuset av den senaste tidens rapporter om den lavinartade ökningen av epostbedrägerier är den här siffran kanske inte så överraskande.

För oss på Ports Group är de mjuka delarna av ett varumärke, såsom dess renommé och trovärdighet, tätt kopplat till skyddet av varumärket. Detta då ett varumärke som är väl skyddat rent juridiskt minimerar riskerna för missbruk, och minskad risk för missbruk leder givetvis i sin tur till en minskad risk för varumärkesskada. Detta är välkänt sedan länge.

Det blir dock allt mer tydligt att enbart juridiskt skydd inte räcker för att skapa varumärkessäkerhet, man behöver även säkerställa ett digitalt och tekniskt skydd av varumärket.        Exempelvis att säkerställa att ens varumärke inte kan missbrukas genom att någon skickar ut falska epostmeddelanden i ens namn.

Enbart 3% av alla svenskar känner en oro för sin integritet vid användande av mail.

Detta är på ett sätt paradoxalt när epost är en av de vanligaste vektorerna för att komma över känslig information och/eller sprida skadlig kod.

Samtidigt är medvetenheten om att epostsystemet i grund och botten saknar autentiseringsmekanismer i syfte att stoppa obehöriga från att skicka mail från ett visst företags domän i allmänhet mycket lågt.

Man kan spekulera i att detta är anledningen till att epostbedrägerier är en sådan vanlig och effektiv metod för bedrägeri.

74% av alla svenskar anser att företag har ganska eller mycket stort ansvar för att skydda sig mot bedrägerier där mail skickas ut i deras namn.

Detta var för oss en väldigt viktig insikt och något som alla företag borde ta till sig.

Det finns sedan länge en missuppfattning att man som företag inte kan skydda sig mot att bedragare skickar ut mail som ser ut att komma från företaget i fråga, i syfte att komma över känslig information och/eller sprida skadlig kod.

Därför finns det även en utbredd missuppfattning om att mottagaren av ett förfalskat mail inte håller företagets vars namn missbrukats som ansvarig.

För första gången finns det data som en gång för alla krossar denna eventuella missuppfattning.

En stor del av svenska folket anser alltså att ansvaret ligger på företag att skydda sig – och i förlängningen folket – mot att deras namn används för epostbedrägerier.

Hur man som företag agerar digitalt kan komma att bli en allt viktigare komponent i synen på varumärket.

Det är tydligt i rapportens resultat att hur företag väljer att agera digitalt kan påverka synen på varumärket positivt eller negativt. Exempelvis uppger 72% av respondenterna att deras syn på ett varumärke skulle påverkas positivt om de öppet skulle publicera dataläckor, fel eller problem och misstag som uppstått och hur de åtgärdar dem.

Slutsats

Om vi kombinerar följande insikter från rapporten:

  • Missbruk av varumärken digitalt ökar lavinartat
  • En överväldigande majoritet av alla svenskar anser att det är företagen som har ansvaret att säkerställa att deras varumärke inte används för att lura allmänheten
  • Företags digitala agerande kan komma bli en allt viktigare del av synen på varumärket

Då är den naturliga slutsatsen att företag som misslyckas med att skydda sina varumärken i den digitala världen kommer att drabbas av varumärkesskada om/när deras varumärken missbrukas.

Följden blir även att prioriteringen/investeringen att skydda sina varumärken – inte bara juridiskt utan även digitalt och tekniskt – inte längre är särskilt svår att motivera.

Exempel på omedelbara åtgärder företag kan göra för att minska risken för varumärkesskada och samtidigt skydda svenska folkets digitala integritet.

  1. Säkerställ och bevaka era varumärkesrättigheter så ni snabbt och effektivt kan slå ner på missbruk av era varumärken
  2. Säkerställ att er primära maildomän har både ”hängsle och livrem” i form av övervaknings- och autentiseringsmekanismer som förhindrar obehöriga användare och servrar att skicka mail från den. Exempelvis vår tjänst Säker E-post (ECP), ”best practice” för utgående epostsäkerhet.
  3. Säkerställ att alla övriga domäner i er portfölj som inte ska ha en aktiv epostfunktion har rätt uppsättning för att förhindra utgående eposttrafik.

Självklart hjälper vi på Ports dig med detta, kontakta oss!

Relaterad läsning

Vikten av att bevaka sitt varumärke

Så bevakar och skyddar du ditt varumärke

Domännamn
Svenska
pll_636cefb783a36
7, oktober 2022
Att ha registrerat sitt varumärke är en sak men har du full koll på att det inte används av andra?8 av 10 företag...
Stor fan af teknologi?

Vad du behöver tänka på när du väljer domännamnsleverantör till företaget

Domännamn
Svenska
pll_635682f206daa
14, september 2022
Som företagare är det mycket att tänka på när du väljer leverantör av era domännamn, här kan du läsa mer om allt d...