Strukturering av domännamn och hostingtjänster – samt juridiska åtgärder på intrång – för bolaget som revolutionerar cykelsäkerhet.

UPPDRAGET

UPPDRAGET

Hövding hade problem med både en spridd domännamnsportfölj, spridda hostingtjänster och ouppdaterade/felaktiga kontaktuppgifter. Dessutom saknades registreringar på både existerande såväl som framtida marknader, dessutom var flertalet domäner som ”borde” tillhöra Hövding registrerade av andra aktörer.

PORTS GROUPS INSATS

PORTS GROUPS INSATS

Nulägesanalys av domännamnssituationen samt handlingsplan för konsolidering av domännamn och hostingtjänster. Uppstädning av domännamnsinnehavet med flytt av domännamn och hosting till Ports Group samt ägarbyten och tilläggsregistreringar enligt plan. Juridiska tjänster i form av varningsbrev på domännamnsintrång och bevakning för att identifiera ev. nya intrång.

RESULTAT

RESULTAT

En enhetlig, konsekvent och framtidssäkrad portfölj med domäner och hostingtjänster som bevakas och förvaltas med helt outsourcad administration, juridiskt ansvar och tätt strategiskt samarbete hos Ports Group.

”När Ports Group presenterade sitt förslag hur vi kunde styra upp och förenkla hanteringen kring domännamn och hostingtjänster kändes det bra, tydligt, enkelt och logiskt. Genomförandet skedde oerhört smidigt och vi känner oss väldigt trygga med Ports Group.”

Anna-Katarina Skogh

Director of Marketing and Communications på Hövding

Hövding är ett svenskt innovationsbolag som 2005 fick en unik idé om att skapa en ”airbag för cyklister”. 2006 vann de Venture Cup för unga entreprenörer och bildade samma år bolaget Hövding Sverige AB med målet att få ut produkten på marknaden. Det tog sedan sju år att gå från koncept till en certifierad och godkänd produkt. Idag säljs Hövding på 16 marknader i Europa samt i Japan, i skrivande stund har över 50 000 Hövding sålts. Enligt tester genomförda på Stanford University har Hövding över åtta gånger bättre skydd mot hjärnskakning jämfört med traditionella cykelhjälmar.
 

Plan

När samarbetet mellan Ports Group och Hövding började hade Hövding hamnat i samma situation som många snabbväxande bolag. Man hade registrerat domännamn och hostingtjänster i olika faser, hos olika leverantörer, med olika kontaktinformation och utan övergripande plan för vilka marknader man ser sig själv på inom en 5-10 årsperiod. Tillsammans skapade vi en nulägesanalys över domännamnssituationen. Detta inkluderade både de domännamn som var registrerade av Hövding eller samarbetspartners, men även de som var registrerade av sedan tidigare okända aktörer med tvivelaktiga syften. Parallellt skapades en plan för vilka domännamn som ur ett framtida marknadsperspektiv bör vara registrerade. När detta var klart skapades en handlingsplan för att skapa en konsoliderad och enhetlig domännamnsportfölj, fri från intrång. Ports Groups domännamnskonsulter tog sedan över projektet och initierade ett uppstädningsarbete som inkluderade transfer av alla domännamn, uppdatering av kontakt- och ägarinformation samt flytt av hostingtjänster, givetvis med säkerställande att ingen drift påverkades. Samtidigt gjordes tilläggsregistreringar där det enligt den uppsatta planen fanns luckor, exempelvis på framtida marknader och nya relevanta toppdomäner.
 

Varningsbrev och övertagande av domäner

I den initiala domännamnsanalysen uppkom ett antal domännamn som enligt plan borde vara registrerade av Hövding. Det hade sedan tidigare funnits en plan att förvärva dessa domäner. Men Ports Group rekommenderade istället en förundersökning kring möjligheterna att hävda rätt till domännamnen rent juridiskt. Förundersökningen visade att Hövding hade goda chanser att vinna en eventuell domännamnstvist, för samtliga domännamn. Som tur är behöver det sällan gå så långt. Innan en domännamnstvist initieras skickas alltid ett juridiskt varningsbrev till nuvarande ägare med information och uppmaning om att lämna över domännamnet. Detta då det dels är ett krav för att kunna gå vidare med en tvist, men även för att det ofta räcker för att nå målet, att få kontroll över domännamnet. I Hövdings samtliga fall behövde vi aldrig gå vidare till tvist, utan alla domännamn blev transfererade till oss som ett resultat av varningsbreven.
 

Förvaltning och bevakning

Resultatet är att Hövding idag har en domännamnsportfölj som är konsekvent och enligt plan, samt förvaltas i en tjänst där Ports Group har tagit över både administration och juridiskt ansvar för förnyelse. Vidare är även de tidigare spridda hostingtjänsterna, såsom DNS, även numera är samlade och hanteras av Ports Groups domännamnskonsulter. Slutligen bevakas domännamnsregistreringar löpande för att kunna identifiera registreringar som eventuellt kan innebära ett hot mot Hövdings varumärke.

Läs hela storyn

Om Hövding

Bakom den svenska innovationen som revolutionerar cykelsäkerhet står Hövding. Studier vid Stanford University har visat att Hövdings unika airbag för cyklister skyddar upp till åtta gånger bättre mot hjärnskakning än traditionella cykelhjälmar. Hövding säljs idag över hela Europa och i Japan. hovding.com