Hantering av alla domännamnsrelaterade frågor, bevakning av registreringar av mobilappar och domännamn samt juridiska åtgärder på varumärkesintrång för ett av Europas ledande onlinespelbolag.

UPPDRAGET

UPPDRAGET

Likt många snabbväxande bolag hade Mr Green problem orsakade av ett spritt och inkonsekvent domännamns- och hostinginnehav. Mr Green hade även försökt förvärva ett domännamn genom andra leverantörer, men utan framgång.

PORTS GROUPS BIDRAG

PORTS GROUPS BIDRAG

Ports Group anlitades initialt för att förvärva ett specifikt domännamn. Framgången i det uppdraget ledde till att vi fick förtroendet att ta över förvaltningen, administrationen och – viktigast av allt – det juridiska ansvaret för domännamnsportföljen. Ports Group har även satt upp olika bevakningstjänster och vidtagit juridiska åtgärder på varumärkesintrång online och även mobilappar.

RESULTATET

RESULTATET

Ett strategiskt partnerskap mellan Mr Green och Ports Group där hela hanteringen, bevakningen och juridiska ansvaret för Mr Greens domännamnsportfölj är outsourcat till Ports Group. Ports Group ansvarar även för att utvärdera de juridiska förutsättningarna inför nya satsningar, sköter löpande bevakning av andra domännamnsregistreringar samt nya och existerande appar på exempelvis iTunes App Store och Google Play, och – sist men inte minst – när det behövs vidtar lämpliga juridiska åtgärder för att skydda Mr Greens varumärken.

”Ports Group hjälper oss dagligen med affärskritiska ärenden i allt som rör domännamn och appar på ett högst professionellt sätt.”

Jari Merikanto

SEO Lead på Mr Green Ltd

Garbo – partnerskapets början Partnerskapet mellan Mr Green och Ports Group startade redan 2013 när ett domännamnsrelaterat behov uppstod hos Mr Green som krävde spetskompetens. Mr Green kontaktade oss och uttryckte ett behov av en person som kunde ”trolla med knäna”. Bakgrunden var att Mr Green hade försökt förvärva ett specifikt domännamn för en helt ny satsning, under ett namn de inte hade några tidigare juridiska rättigheter till. Det hade gjorts försök att komma i kontakt med den dåvarande ägaren till domännamnet via en internationell domännamnsmäklare, men utan framgång. Som tur är har Ports Groups domännamnskonsulter många års erfarenhet av att spåra ägare till domännamn, både i förvärvsprocesser som detta, men även vid domännamnstvister där det ska skickas juridiska varningsbrev. Efter en hel del grävande etablerades en kontakt med ägaren och en förhandling initierades. Efter detta sköttes hela förhandlingen, samt transfer av både domännamn och dess juridiska ägarskap, i sin helhet av Ports Group. Domännamnet – garbo.com – var en grund (och en förutsättning) för Garbo, en helt ny satsning för Mr Green, som idag är ett av deras mest framstående varumärken. Vid detta tillfälle formulerade även Ports Group en strategi för registrering av kompletterande domännamn för att minimera risken för intrång på strategiskt viktiga domännamn. Konsolidering av en global domännamnsportfölj När Garboprojektet var avslutat och Ports Group hade förtjänat Mr Greens förtroende fick vi i uppdrag att initiera konsolideringen av alla domännamn som var registrerade av Mr Green. Innehavet inkluderade de flesta av världens toppdomäner och var dessutom registrerade hos flertalet registrarer. Domännamnsinnehavet blev till slut samlat och hela processen hanterades av Ports Groups domännamnskonsulter. Domännamnsportföljen förvaltas nu i vår Corporate Management tjänst, med dedikerad kontaktperson, komplett översikt över domännamn och varumärken samt – viktigast av allt – en komplett outsourcing av administration och juridiskt ansvar för portföljen. Hostingtjänster Att konsolidera en domännamnsportfölj är grundläggande för en säker webbnärvaro. Domännamnet är grunden och den ”svagaste länken”, går domänen ner går allt ner. Efter domänen kommer DNS. DNS:en dikterar trafiken på ett domännamn, inklusive webb och e-post. Detta är så klart av affärkritisk betydelse för alla organisationer, men desto mer för ett digitalt varumärke som Mr Green vars hela affärsverksamhet tar plats på nätet. På grund av faktorer bortom vår och Mr Greens kontroll, fann vi oss i en situation där vi hade ett extremt litet tidsfönster att transferera DNS-hanteringen från ett amerikanskt företag till oss. Vi lyckades till slut konfigurera och migrera alla DNS-tjänster till oss 24 timmar innan de gamla tjänsterna stängdes ner. Juridiska utvärderingar för undvikande av intrång och/eller krockar En fundamental del av partnerskapet mellan Mr Green och Ports Group är de initiala utvärderingarna av de juridiska förutsättningarna för en ny satsning. Ports Groups legalteam verkar för att minimera risken att Mr Green skulle begå intrång på någon annans varumärken, eller bara risken att bli förväxlingsbar med en sedan tidigare etablerad sajt, något som skulle resultera i onödig badwill. Bevakningstjänster, juridiska åtgärder och domänamnstvister En affärskritisk faktor för att bli framgångsrik inom onlinespel är förtroende; skada på ditt varumärke kan ha katastrofala effekter. Därför bevakar Ports Group löpande registreringarna av nya domännamn som eventuellt skulle kunna vara ett hot mot Mr Greens varumärken och agerar därefter för att stoppa intrång eller bedrägligt beteende, allt för att skydda Mr Green och dess kunder. Som ett naturligt steg efter den initiala konsolideringen identifierade Ports Group alla domännamn som “borde” ägas av Mr Green men som istället var registrerade av affiliates eller cybersquatters. Ports Group initierade juridiska varningsbrev som resulterade i att de allra flesta domännamnen blev transfererade till oss och inkorporerade i Mr Greens domännamnsportfölj. Där de juridiska varningsbreven inte var tillräckliga för att få dem under kontroll har vi fortsatt med domännamnstvister såsom UDRP via WIPO. Av alla domännamnstvister vi har initierat å Mr Greens räkning har vi inte förlorat en enda. 350 domännamnsregistreringar inom 24 timmar Ibland behöver en ny satsning hållas hemlig till sista sekund. Det är ett välkänt problem att registreringen av ett domännamn eller varumärke avslöjar intentionen och (oftast) vem som initierat det. För Mr Green registrerade vi vid ett tillfälle 350 domännamn under 24 timmar. Detta hade varit omöjligt utan våra skickliga domännamnskoordinatorer och de etablerade relationerna med våra internationella samarbetspartners som arbetats upp under 20 år. App-bevakning När en ny marknad skapas, såsom den mobila App-industrin, uppstår nästan som en naturlag nya sätt att göra intrång på ett varumärke. Detta är särskilt sant vad gäller appar då majoriteten av dem är gratis. Därför har vi utöver domännamnsbevakning även satt upp App-bevakning för Mr Green. Tjänsten inkluderar en första genomlysning som resulterar i en omfattande rapport med de appar som skulle kunna vara i konflikt med ert varumärke och/eller innehåller otillåtna referenser till ert varumärke. För Mr Green inkluderar vår App-bevakning en löpande rapportering av appar som skulle kunna vara ett hot mot deras varumärke, antingen i titeln eller i beskrivningen. Precis som våra övriga bevakningstjänster kontaktar vi Mr Green när ett misstänkt intrång inträffar och rekommenderar det bästa handlingsalternativet för den specifika situationen. I Mr Greens fall har vi alltid gått vidare med de lämpliga juridiska åtgärderna för att så fort som möjligt ta ner apparna och därmed minimera den potentiella skadan på Mr Greens varumärke. MR.GREEN I december 2017 bistod Ports Group Mr Green Ltd. i en potentiellt vägledande domännamnstvist gällande mr.green. I domännamnstvisten har WIPO tagit ett mer holistiskt grepp i förväxlingsbedömningen mellan domännamnet och varumärket. Traditionella toppdomäner, som exempelvis .COM, har sedan en lång tid tillbaka generellt sett ignorerats i domännamnstvister. Nya toppdomäner, som exempelvis .GROUP, .COMPANY, .SHOP mm., ger dock stor anledning för tvistelösarna att uppmärksamma hela domännamnet, inte bara dess lydelse. Läs mer.

Läs hela storyn

Om Mr Green

Mr Green grundades 2007 och är ett ledande europeiskt onlinespelbolag som erbjuder en förstklassig spelupplevelse i en trygg och ansvarsfull miljö. Bolaget har en stark ställning i Europa, framförallt i Norden och Österrike. Mr Green har spellicenser i Malta, Italien, Storbritannien samt kasinolicens i Danmark och sportsbokslicens i Irland. Mr Green erbjuder cirka 700 förstklassiga kasinospel varav ungefär 450 finns på smartphones och surfplattor. mrgreen.com