Hantering av alla varumärkes- och domännamnsrelaterade frågor för en av Nordens ledande leverantörer av finansiella och administrativa tjänster.

UPPDRAGET

UPPDRAGET

För att kunna växa och expandera internationellt i en oerhört utsatt bransch krävs proaktivitet och ett strategiskt partnerskap för frågor kring varumärken och domännamn.

PORTS GROUPS INSATS

PORTS GROUPS INSATS

Mångårigt samarbete under Svea Ekonomis kraftiga expansion. Ports Group har varit den strategiska partnern för kontroll, hantering och bevakning av varumärken och domännamn, inklusive förvärv och juridiska tvister kring domännamn.

RESULTATET

RESULTATET

En stark strategisk relation med samlad portfölj av varumärken och domännamn. Alla varumärken bevakas löpande, juridiskt och digitalt, för att förhindra både intrång såväl som ”juridiska” hot i form av andra varumärkesansökningar.

”Vi har jobbat med Ports i många år gällande domänhanteringen och har alltid varit väldigt nöjda med samarbetet. För ett par år sedan kände vi att vi behövde samordna varumärkesskyddet med domänhanteringen och valet föll på Ports som fick ta hand om hela upplägget. Billy Affelin har varit vår kontaktperson genom hela samarbetet och både han och hans kollegor är superbra att ha att göra med. Förutom att vi känner oss trygga med deras expertis uppskattar vi även deras proaktiva arbetssätt – de är på hugget och håller oss alltid uppdaterade med tips och rekommendationer, både i enskilda ärenden men även i rent strategiska frågor.”

Iréne Thorstensson

Webbansvarig Svea Ekonomi

Samarbetet mellan Svea Ekonomi och Ports Group inleddes redan på 1990-talet. Under åren har det strategiska partnerskapet sedan fördjupat. Från att enbart varit en domännamnsleverantör till Svea Ekonomikoncernen är Ports Group idag en strategisk rådgivare som tar hand om förvaltning och bevakning av Svea Ekonomikoncernens varumärken och domännamn. Svea Ekonomi arbetar i en utsatt bransch och finns över stora delar av Europa. Detta kräver en partner med proaktivitet och god kompetens inom strategiska frågor kring varumärken och domännamn. Med så många olika rörliga delar i form av varumärken och domännamn i kombination med många marknader, har det funnits ett starkt behov av att få hjälp med prioriteringen av åtgärder kring varumärkes- och domännamnsportföljen. Slutligen har det även funnits ett behov av att ta över domännamn registrerade av andra, få tydlig överblick och – inte minst – samla varumärkes- och domännamnsinnehav hos en och samma leverantör.
 

Tvister och förvärv

I den bästa av alla världar skulle varje ny satsning innebära en total avsaknad av tidigare registrerade varumärken och/eller domännamn. Det är dock en situation vi på Ports Group sällan varit med om de senaste 20 åren. Svea Ekonomi är en koncern som ständigt utvecklas med många nya produkter och tjänster varje år. Vårt arbete sker därför i allra högsta grad löpande för att möta de nya utmaningar varje ny satsning möter. Bra domännamn ligger tyvärr sällan helt lediga för vem som helst att registrera. Många tror då att en satsning under det önskade namnet inte är möjlig. Detta är dock långt från sanningen. På Ports Group har vi i över 20 år arbetat med att för kunders räkning förvärva domännamn registrerade av andra aktörer. I och med att vi sköter hela processen, håller vår kund hemlig och är skickliga förhandlare kan det i många fall leda till att vi lyckas förvärva domännamn för summor långt under den överenskomna budgeten. Svea Ekonomi och Ports Group har under åren byggt upp en hållbar strategi för hur vi långsiktigt ska arbeta varumärken och domännamn. Detta innebär att vi för Svea Ekonomi löpande arbetar med att ta över domännamn som inkräktar på Svea Ekonomis varumärke. Vi har gjort flertalet juridiska varningsbrev och domännamnstvister för Svea Ekonomi och alla tvister vi gått vidare med har vi slutligen även vunnit.
 

Varumärkesförvaltning

Svea Ekonomikoncernen är som sagt en organisation med många bolag, varumärken och marknader. Detta leder nästan undantagslöst till en komplex och omfattande varumärkesstruktur. Under 2015 inleddes en process där Ports Group samlade hela varumärkesportföljen för Svea Ekonomi i en säker förvaltning hos oss med juridiskt ansvar.
 

Bevakning av varumärken och domännamn

Att inte ha en väl formulerad plan för det löpande arbetet med bevakningstjänster är något som vi många gånger sett leda till affärskritiska konsekvenser. Ports Group tillhandahåller därför Svea Ekonomi med bevakning av varumärken och domännamn enligt en gemensamt utformad plan med daglig rapportering.
 

Nuläget

Svea Ekonomikoncernen och Ports Group har idag en stark strategisk relation med samlad hantering, förvaltning och bevakning av varumärken och domännamn. Ports Group är den strategiska partnern även för proaktiva juridiska åtgärder, såsom förundersökningar för varumärken och domännamn innan lanseringen av en ny satsning. Vid nya satsningar arbetar vi tillsammans med Svea Ekonomi med att ta fram handlingsplaner för varumärken och domännamn, och sedan utför vi alla åtgärder för dem.

Läs hela storyn

Om Svea Ekonomi

Svea Ekonomikoncernen är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med över trettio års erfarenhet av att korta ned företags kredittider är Svea Ekonomi idag ett naturligt val av finansieringspartner för många företagare. svea.com

Relaterade personer