Corporate Domain Management

Helhetsförvaltning av globala domännamnsportföljer hos Ports Group - Domännamnsregistrar sedan 1994

Varför behövs en helhetsförvaltning för domännamn?

Ensamrätten till sitt varumärke kan många gånger vara affärskritiskt. Trots detta har få bolag ett fungerande skydd i den digitala världen, vilket kostar företag miljarder varje år på grund av intrång och förlorade ensamrätter till domännamn.

Genom att brista i kontroll av sina existerande domännamn, och att inte heller bevaka sina intressen, bäddar man för affärskritiska konsekvenser. Exempelvis att strategiskt viktiga domäner registreras av andra i ond tro, eller att egna affärskritiska domännamn tappas så mail, hemsida och andra tekniska funktioner blir påverkade, i värsta fall under lång tid.

Orsakerna är ofta att det saknas strategier eller rutiner för att bevaka och skydda de digitala tillgångarna, och att det i likhet med juridiska varumärken inte är tydligt vem, eller ens vilken avdelning, på företaget som ansvarar för dem. Därför inser allt fler behovet av att, precis som med juridiska varumärken, konsolidera sina domännamn och på så sätt säkra ensamrätten till varumärket både juridiskt och digitalt, och inte minst samordna ansvaret för dem.

Vikten av att välja rätt domännamnspartner

Vid val av domännamnspartner är det av yttersta vikt att säkerställa att ens partner kan hantera alla toppdomäner man kan komma ha behov av i framtiden, kan tillhandahålla lokala kontakter för domännamn vid behov, har rätt kompetensnivå, har relevanta tekniska och juridiska tilläggstjänster/produkter och inte minst möjligheten att ta över administration och ansvar för domännamnsportföljen.

Ports Group tar helhetsansvar för förvaltning och bevakning av er globala domännamnsportfölj

I vår tjänst Corporate Domain Management arbetar vi proaktivt med att konsolidera och registrera alla toppdomäner i världen, som vi sedan förvaltar med juridiskt ansvar. Allt utifrån den policy ni redan har eller som vi hjälper er att ta fram. Konsolidering tillsammans med vår unika webbaserade vy med portföljverktyg gör att ni kan se status på era domännamn i samma vy som era varumärken och IT-tjänster. Detta ger er full kontroll över ert innehav, bättre beslutsunderlag, säkrare hantering och enklare administration.

De starkaste anledningarna till att många väljer vår förvaltning är:

  • Det outsourcade ansvaret för portföljerna.
  • Helhetstänket kring domännamn och varumärken.
  • Värdet av att ha strategisk partner, med erfarna konsulter som kontaktpersoner.
  • Ports Groups utbud av juridiska och tekniska tjänster.
  • Det faktum att vi har över 55 lokala kontakter över hela världen för att möjliggöra registrering där många andra annars hade misslyckats.

Domännamns- och varumärkeshantering

På Ports Group har vi alltid jobbat med helheten kring domännamn och varumärken. Corporate Domain Management är därför den ena sidan av det mynt som är Ports Groups förvaltning av immaterialrättsliga tillgångar, den andra är Corporate Trademark Management (se relaterade tjänster).

Aktivt skydd och löpande bevakning av era domännamn

En domännamnsportfölj är i allra högsta grad aktiv eftersom skyddsomfånget (vilka namn som ska vara skyddade på vilka toppdomäner) är i konstant förändring för många bolag. En domännamnsportfölj utsätts även för ständiga hot i form av cybersquatting, dvs. andra aktörer som gör registreringar som inkräktar på era domännamn. Genom att vi jobbar utifrån kundens policy kan vi agera på dessa omställningar med exempelvis nyregistreringar på nya marknader, och lika snabbt agera mot alla typer av hot mot ert varumärke. Exempel på åtgärder vi vidtar vid registreringar av domännamn som kan utgöra hot mot ert varumärke är juridiska varningsbrev och tvister.

Svea Ekonomi

”Vi har jobbat med Ports i många år gällande domänhanteringen och har alltid varit väldigt nöjda med samarbetet. För ett par år sedan kände vi att vi behövde samordna varumärkesskyddet med domänhanteringen och valet föll på Ports som fick ta hand om hela upplägget. Billy Affelin har varit vår kontaktperson genom hela samarbetet och både han och hans kollegor är superbra att ha att göra med. Förutom att vi känner oss trygga med deras expertis uppskattar vi även deras proaktiva arbetssätt – de är på hugget och håller oss alltid uppdaterade med tips och rekommendationer, både i enskilda ärenden men även i rent strategiska frågor.”

Iréne Thorstensson

Iréne Thorstensson

Web Manager på Svea Ekonomi

Mecenat

”Mecenat kan verifiera 130 miljoner studenter över hela världen. Vi använder Ports Group för att administrera vår namnportfölj och för att bevaka och registrera nya domännamn. Det har resulterat i ordning och struktur på ett mycket kostnadseffektivt sätt.”

Jonas Levin

Jonas Levin

VD och grundare, Mecenat AB

”Ports Group hjälper oss dagligen med affärskritiska ärenden i allt som rör domännamn och appar på ett högst professionellt sätt.”

Jari Merikanto

SEO Lead på Mr Green Ltd

”Här har någon tänkt till!”

Jon Svensson

Jon Svensson

Marknadschef på Vasaloppet

"Att skydda sina tillgångar i uppstartsfasen av ett företag kan vara en utmaning, inte minst ekonomiskt. Men det är otroligt viktig då man bara har en chans att skydda sina varumärken. Procedos har tagit hjälp av Ports Group med en stor del av skyddet av våra immateriella tillgångar som varumärken, designskydd, domännamn samt hosting. Resultatet är ett professionellt agerande med strategier för ett hållbart och långsiktigt skydd på en internationell marknad."

Jens Derwinger

VD på Procedos

Vår domännamnsförvaltning

Ansvar för förnyelse

Ansvar för förnyelse

Genom att ta över både administration och ansvar för er portfölj kan vi garantera förnyelse och en säker hantering av era domännamn.

Årsfaktura för er portfölj

Årsfaktura för er portfölj

Med årlig fakturering för domännamn och tekniska tjänster minskar vi intern administration och förenklar budgetering.

Dedikerad kontaktperson

Dedikerad kontaktperson

En kontakt för alla ärenden. Er dedikerade Client Manager med mångårig erfarenhet administrerar och ansvarar för er portfölj.

Policystyrd förvaltning

Policystyrd förvaltning

Tillsammans med er tar vi fram en policy och ser till att den följs, exempelvis vid lanseringen av ett nytt varumärke eller inträdet på en ny marknad.

Behöriga beställare

Behöriga beställare

Vi utför enbart beställningar eller ändringar som kommer från behöriga beställare hos er med hög sekretess.

Webbaserat gränssnitt

Webbaserat gränssnitt

Vår vy samlar era digitala tillgångar på ett ställe. Ni får bra översikt anpassad till er verksamhet, med en tydlig bild över strukturen i er portfölj.

Juridiska tjänster

Juridiska tjänster

Ports Groups jurister tar hand om alla varumärkesrelaterade ärenden och tillsammans med er Client Manager säkerställer att er policy efterlevs.

Tekniska tjänster

Tekniska tjänster

Er Client Manager har hög kompetens att hantera era tekniska tjänster hos oss, som DNS, SSL-certifikat, serverlösningar med mera.

Global närvaro

Global närvaro

Genom vårt globala nätverk kan vi hantera hela världens toppdomäner. Vi har dessutom lokala kontakter i över 55 länder för att kunna skydda domännamn där få andra kan.

Vill du veta mer om Corporate Domain Management?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

När du kontaktar Ports Group behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.