Ports Group skapar varumärkessäkerhet

Digitalisering och globalisering har på senare år ändrat förutsättningarna för de flesta branscher. Inte ens den klassiskt konservativa juristbranschen är opåverkad. Digitaliseringen skapar nya utmaningar för säkra ensamrätten till sina varumärken
– legalt, digitalt och tekniskt.

Men samtidigt skapas nya möjligheter för digitala och kundnära lösningar som utmanar befintliga affärsmodeller.

Digitaliseringen ställer andra krav på syn och hantering av varumärket. Exempelvis sker varumärkesintrång idag primärt på nätet och nya hot mot varumärket aktualiseras ständigt. Hotbilden har gått ifrån avgränsade juridiska intrång till mer digitala hot i form av cyberattacker/e-postbedrägerier/domännamnskapningar med mera.

Med de utmaningar som varumärken möter idag behövs nya lösningar för ett heltäckande varumärkesskydd.

Vanliga utmaningar många företag möter:

 • Intern administration – finns överblick?
 • Oklar kostnadsöverblick – Vad kostar skyddet av vårt varumärke oss idag?
 • Oklara rutiner – vem ansvarar för vad?
 • Teknik – har vi säkrat användandet av vår identitet?
 • Intern prioritering – hur viktigt är varumärket?

Vårt tjänst ports.management skapar heltäckande kontroll av varumärket i alla kanaler – legalt, digitalt och tekniskt.

Med ports.management kan ni outsourca administration och ansvar för alla delar rörande det juridiska varumärket till en fast kostnad.

Genom vår digitala kundportal får ni ett internt kommunikationsverktyg som möjliggör IT, marknad, legal och ledning att följa och vara uppdaterade på alla delar avseende bolagets varumärkesskydd.

Tjänsten inkluderar:

1. Analys och konsolidering av varumärkesrättigheter – legalt, digitalt och tekniskt

Exempel på åtgärder är byte av ombud, uppdatering av ägar- och kontaktuppgifter, inhämtning av zonfiler och uppsättning av DNS/redirects, analys och rekommendationer samt styrdokument.

2. Aktiv förvaltning av varumärkesrättigheter – legalt, digitalt och tekniskt

 • Aktiv och heltäckande förvaltning i enlighet med kunds affärs- och marknadsstrategi för att säkerställa rätt skyddsnivå och ett uppdaterad varumärkesskydd
 • Heltäckande juridiskt ansvar för förnyelse med ansvarsförsäkring
 • Primär kontaktperson med övergripande kundansvar och kännedom om kunds verksamhet och tillhörande portfölj
 • ICANN-ackrediterad Registrar
 • Global närvaro och lokala kontakter för registrering world-wide.

3. Bevakning

Bevakning av varumärket digitalt och legalt för effektivt agerande vid otillåten användning

 • Varumärkesbevakning – Ha koll på varumärkesansökningar som kan utgöra ett hot mot er ensamrätt
 • Domännamnsbevakning – Identifiera domännamn som gör intrång på ert varumärke
 • Sociala Mediebevakning – Håll koll på användandet av ert varumärke på sociala medier
 • Trademark Clearinghouse – Er nyckel till att skydda ert varumärke i den nya uppsjön av toppdomäner

4. Portföljadministration

 • Transfer/Ombudsbyte
 • Ägarbyten
 • Uppdateringar
 • DNS-uppdateringar
 • Förnyelser

5. Skräddarsytt kundteam

Client manager/Trademark Attorney/Tech consultant

6. Regelbundna avstämningsmöten

2 möten per år med ert kundteam för säkerställande av aktiv förvaltning och uppdaterad/relevant portfölj

7. Driftssäker IT-miljö

 • Secure DNS
 • DNS och redirects
 • Extern sekundär DNS (DYN) på huvuddomän
 • Fyra DNS-servrar placerade i Sverige, Finland, Holland och Österrike
 • DNS:er som stödjer IPv4 och IPv6
 • DDoS-skydd via Arbor Networks

 

Allt till en fast månadskostnad.

Vill du veta mer om ports.management?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

När du kontaktar Ports Group behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.