Ta över ett redan registrerat domännamn

Vi undersöker förutsättningar, tar fram bästa handlingsalternativet och hanterar hela processen

Någon annan äger domännamnet vi vill ha, vad gör man?

Vill ni komma över ett redan registrerat domännamn, men vet inte vilket sätt som är bäst – den juridiska vägen eller att köpa det av nuvarande ägare?

Nej, det är inte lätt att veta eftersom det beror på omständigheterna i varje enskilt fall, där många faktorer spelar in: Er rättsgrund i förhållande till när domänen registrerades, domänens historiska och nuvarande innehåll, registrantens eventuella rätt till namnet samt vilket regelverk som styr toppdomänen (reglerna för svenska .SE skiljer sig exempelvis mycket från den tyska .DE).

Bakgrund – Domännamnets förhållande till varumärket

Från början var domännamn endast en teknisk facilitet som underlättade navigation på internet. Idag är ett domännamn betydligt viktigare än så. Digitaliseringen har lett till att ett domännamn idag fått ett kommersiellt värde, både som en del i att stärka ett varumärke online, men även som en viktig del av exempelvis e-handel eller sökoptimering.

Ett domännamn har i förhållande till ett varumärke många fördelar. Registreringen sker omgående och det finns inga territoriella begränsningar. Ett domännamn är heller inte avgränsat till vissa varor eller tjänster utan ger vanligen total ensamrätt till den specifika lydelsen. Ett domännamn kan nås från anslutna enheter världen över, något som givetvis ökat dess värde.

Att ha ett varumärke registrerat ger dock inte automatiskt rätt till domännamnet. Som utgångspunkt gäller först-tillkvarn-principen och den som först registrerar domänen som blir innehavare till det. Trots det kan en registrering och/eller användning av ett domännamn utgöra ett intrång i någon annans varumärke.

Konsekvenserna av att inte ha rätt skydd

Många företag saknar en enhetlig syn på domännamnet och hur det kan stödja och stärka företagets varumärke. Detta trots att vi idag lever i en digitaliserad värld där allt fler nås via anslutna enheter. Hur skulle ni agera om ni saknar rätten till er primära lydelse online?

I takt med domännamnets ökade värde blir typosquatting (felstavning) och cybersquatting (fulregistrering) allt vanligare. Detta innebär att aktörer försöker bereda sig vinning på andras varumärken genom att registrera domännamn med enda syftet att slussa trafik (oftast till tvivelaktiga sidor) och/eller sälja dem. Kan man påvisa att personen bakom registreringen saknar legitimt intresse och har agerat i ond tro finns det ofta möjlighet att ta över domännamnet den juridiska vägen.

 

 

Hur man får kontroll över ett redan registrerat domännamn

1. Förundersökning och rekommendation

Vi genomför alltid en förundersökning för att se om ni uppfyller de juridiska krav som finns för att ta ärendet vidare juridiskt. Detta ger en bra bild av situationen och bidrar också till att onödiga kostnader kan undvikas om nödvändiga rekvisit inte är uppfyllda. Alla aspekter/förutsättningar gällande det berörda domännamnet utreds och sammanfattas i en rapport tillsammans med vår rekommendation för vilken metod vi anser vara den bästa, att antingen gå på den juridiska vägen eller initiera ett förvärv. Oavsett rekommenderad ”best procedure” hjälper vi er att gå vidare med att försöka få kontroll över domänen.

2. Varningsbrev

I en situation där ni kan hävdas ha större rätt till domännamnet än nuvarande ägare kan ett varningsbrev till innehavaren vara tillräckligt för att få domänen överförd så att ni blir ägare till den. Därför rekommenderar vi varningsbrev som en första åtgärd. I samband med ett varningsbrev säkerställer vi både historisk och nuvarande information om användning av domännamnet, metataggar och andra data för att senare kunna påvisa avsiktligt intrång om det skulle behövas. Ports Groups legalteam arbetar dagligen med att se till att varumärkesinnehavare återfår betydelsefulla domännamn som felaktigt har registrerats av obehörig part. Vi har erfarenhet av alla världens toppdomäner och vet vilka krav som behöver vara uppfyllda för att ta över domännamn den juridiska vägen.

3. Domännamnstvist

Om man kan påvisa varumärkesintrång är det möjligt att överta ett redan registrerat domännamn på rättslig väg, genom ett tvisteförfarande. Varje land har sina regler och i många fall finns ett förenklat tvistelösningsförfarande för domännamn. Vi har erfarenhet av tvistelösningar i såväl nationella som internationella instanser och har framgångsrikt hjälpt många företag att ta kontroll över kapade domännamn. När tvisten väl är vunnen hjälper vi er med överföring av domännamnet, ägarbytet och säkerställer att ägaruppgifterna uppdateras hos registry (registry = den organisation som ansvarar för toppdomänen, t ex stiftelsen IIS för toppdomänen .SE).

Alternativ metod - Förvärv av redan registrerad domän

Ibland är det enda alternativet att få kontroll över ett domännamn helt enkelt köpa domänen från nuvarande ägare. Ports Group har över två årtionden av erfarenhet inom domännamnsförvärv. Vi är med er hela vägen; från formulering av en budget, leta rätt på ägaren och förhandling om köpesumman, till utförande av överföring av köpeskilling och domännamn, införsel av domännamnet samt säkra bytet av ägarskap. Vår långa erfarenhet av förvärv och möjligheten för köparen att vara anonym gör att vi ofta kan hålla nere kostnaden vid ett köp.

Vill du veta mer om Ta över domännamn?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

När du kontaktar Ports Group behandlas dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.